Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Türkiye'de Ötekiler II- Ali Haydar Koç  


12-11-2012, 16:38 Kategori: Analiz  
Türkiye'de Ötekiler II- Ali Haydar Koç

Türkiye’de Ötekiler, Biz, Onlar ve İnkar Edilen Kürtler-II*

Ali Haydar Koç

Özellikle 1924’ten sonra „ötekiler“ kategorisinde değerlendirilen cemaatlare ve soykırım politikalariyle tamamiyle inkar edilen Kürt ulusuna karşı Türkleştirme mekanizmasının daha hızlı bir şekilde işletilmesi için kamuyouna yönelik Türk basını üzerinden propaganda edilen tehditkar açıklamalar yapılması öngörülerek, bu tehdit açıklamalari ile aynı zamanda Türk olmayan azınlık grupları ve Kürt ulusu arasında korku yaratarak, asimilasyon uygulamalarına kolaylıklar sağlamaları ve Türklerin egemenliğini kabul etmeleri istenmişti.

Örneğin; 1924’te Türkiye’nin Adalet bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt Türk ırkçılığı ve onun siyasi uzantısı olan Türk yönetimi adına „Ötekileri“ yani azınlık cemaatlerini, soykırım ve asimilasyon politikalarıyla inkar edilen „Kürt ulusunu“ tehdit eden şu açıklamalarda bulunmuştu:“..Türk, bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler.., Bir ihtilal, hangi milletin hesabına yapılırsa, mutlaka o milletin öz evladının eliyle yapılmalı ve onun elinde kalmalıdır. Mesela: Türk ihtilali, öz Türklerin elinde kalmalıdır.

Hem de kayıtsız ve şartsız. Yabancıların yardımıyla başarılan ihtilaller, yabancılara borçlu kalırlar. Bu borç ödenmez. Türk'ün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir. Geçmişte Osmanlı imparatorluğunun bahtsızlığı, ekseriya, mukadderatını Türklerden başkasının idare etmiş olmasıdır..., Dünyadaki tüm medeniyetlerin kaynağı orta Asya' dan göç ettikleri yerlere medeniyet götüren Türklerdir..,İcabında Türk’ün en küçük şerefi, namusu, Türk ilinin bir çakıl taşı için milyonla Türk feda olalım. Fakat Yemen çölleri için, idealsiz hilafet müessesesi için değil, bütün bir dünya için dahi tek bir Türk gencinin burnunun kanamasına milli rıza yoktur ve olmayacaktır. Bütün bir dünya,tek bir Türk delikanlısının burnunun kanamasına değmez..., En büyük harikamız en yüksek şerefimiz Türk olmaktır..., Türküm ve yalnız Türklük için yaşıyorum.

O kadar ki Türk olmasaydım, kendimi dünyanın en bahtsız adamı sayardım..."(bkz. Şaduman Halıcı,Yeni Türkiye Devletinin yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt, 1892-1943, Hakki Uyar, Sol milliyetci Bir Türk Aydini Mahmut Esat Bozkurt 1882-1943).


Burada Türk ırkçılığı adına tehditkar bir biçimde kamuoyuna yönelik yapılan bu açıklamalarda, ötekiler olarak değerlendirilen Osmanlı devleti, diğer azınlık cemaatleri ve inkar politikalarına tabi tutulan Kürtler,Türk ırkı karşısında birer “hiç” ve “köle” olarak görülmektedirler. İmparatorluk tarihi boyunca Türkleri millet-i mahkure (değersiz-aşağı ulus-Etrak-ı bi-idrak,Etrak-ı napak..vs.) olarak değerlendiren Osmanlı devleti ise “bahtsızlık” yapmakla suçlanmaktadır.

Ankara yönetiminin planlı politikaları sonucunda Ermeni, Rum, Yahudi ve Süryani kavramları ise Türkler arasında küfür anlamlarında ifade edilmeleri sağlanarak, aşağılanıyordular. Kürtler, 1925’ten beri yukarıda yapılan bu açıklamalara dayanan “etnik temizlik, soykırım, asimilasyon, zorunlu göçertme baskı, şiddet ve bir bütün olarak tarihi hafızasını yitirmiş dağ Türkleri” yani bu hafızasını yitirmişlerin toplu imha edilmeleri gibi uygulamalara maruz kalmışlardı/hala kısmi olarak kalmaktadırlar. Aslında Kürtler yaklaşık yüzyıldır “Türk'ün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir” biçiminde Türk yönetimi tarafindan formüle edilen Türk ırkçılığının idari ve siyasal baskılarına maruz kalarak yaşamlarını sürdürmüşler/sürdürmektedirler.

1925’lerden sonra düzenli bir şekilde “bölücü ve vatan haini” olarak telaki edilen Kürtler yokedilmesi gereken “iç düşman” siyaseti çerçevesi içinde değerlendirilmişler idi. Ki Kürtler, Türk yönetimi tarafından “bölücü” olduklarından “iç düşman” olarak telaki edilmiş/edilmekte ve hala Kürtlere karşı varolan bu “bölücü ve düşman” siyasetinin değiştiğini söylemek mümkün olmamaktadir. Buna karşılık son yıllarda “ötekiler” olarak görülen azınlıkların durumlarında gözle görülür bazı olumlu siyasal iyileştirmelerin yapılmaya çalışıldığını söylemek mümkündür.


Osmanlı devlet bürokrasisinde üst düzeyde yeralan bazı seçkinci bürokratlar ve subaylardan oluşan küçük bir ırkçı grup tarafından kutsallaştırılarak herşeyin üstünde yüce bir siyasal inanç olarak değerlendirilen Türklük ve Türk ırkçılığı, Türk olmayan ötekileri ve öteki olarak görülmeyen, fakat tümden inkar politikalarına tabi tutulan Kürtleri yoketmeyi kutsal bir vazife olarak görüyordular. Örneğin; bu konuda dönemin Türkiye kurucularının dile getirdiği bazı görüşler şöyle kamuoyuna yansımıştı; diktatör M.Kemal, “..ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için, devletin baştan başa ulusal bir siyasa gütmesi ve bu siyasanın iç örgütlerimize tam uyumlu ve dayalı olması gereklidir…,

Asıl olan,Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.“(bkz.M.Kemal Atatürk, Nutuk, basıma hazırlayan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu).Yine İsmet İnönü’de şunları dile getirmektedir:“.. Diğer anasır, Türk ekseriyeti karşısında bir tesire sahip değildir. Vazifemiz, Türk vatanı içinde bulunanları, behemehal Türk yapmaktır. Türklüğe ve Türkçülüğe muhalefet edecek anasırı kesip atacağız. Vatana hizmet edeceklerde arayacağımız özellik, her seyden önce o adamın Türk ve Türkçü olmasıdır..“(bkz. Hüseyin Tuncer-Yücel Hacaloglu-Ragıp Memisoğlu, Türk ocakları tarihi-1912-1997. Füsun Üstel, Türk Ocakları, 1912-1931).

CHP genel sekreteri Recep Peker ise,“..Hukuki ve siyasi haklar tüm ulus fertleri için geçerlidir. Ancak etnik kökene sahip olanlar ya da olduklarını düşünenler ulusal topluluğa katılamazlar. Çünkü ulusal topluluğun tek bir etnik kökeni vardır; o da Türklüktür..“ (bkz. Recep Peker, İnkılap Tarihi Ders Notları). Buna benzer görüşleri çoğaltmak mümkündür.


Türk sömürge idaresinin Kürdistan’a yerleşme biçimi tamamıyle Türkleştirme ve inkar politikaları zihniyetiyle yerelselleşmek amacıyla gerçekleşmişti. Batı avrupa ülkeleri ve SSCB-Rusya yirminci yüzyılın başından beri ötekiler olarak değerlendirilenlerin (Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani ve diğer gayr-i müslümlerin) haklarını uluslararası diplomatik antlaşmalarla garanti alarak sahip çıkarken, Ankara yönetimi tarafından tümden inkar politikalarına tabi tutulan Kürtleri gerici veya asi ilan ederek, çıkarları gereği ırkçılık ideolojisini esas almış olan Türk yönetimini desteklemeyi gerekli görmüşlerdi/görmektedirler.


Sonuçta 1930’lardan beri Kürtlerin tamamiyle inkar edildiklerini bilen ve Kürtleri “hafızasını yitirmiş dağ Türkleri” olarak kamuoyunda propaganda eden Türk tarihçilerinin ve Türk aydınlarının son yıllarda zaman zaman Kürtleri “ötekiler, ötekileştirilenler” siyasal çerçevesi içinde değerlendirmeleri,Türk ırkçılığının farklı bir siyasal biçimsel değişiklik yaptığına işaret etmektedir.Yani Türkiye yönetimi tarafından yeni farklı siyasal anlayışlarla yönlendirilen Türk tarihçileri ve Türk aydınları hala Kürtleri uydurma ve biçimsel bilgilerle oyalamaya çalışarak, Ankara rejiminin 1925’lerden beri Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği soykırım ve asimilasyon politikalarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Kürtleri „ötekiler, biz, onlar“ gibi siyasal kavramların içinde değerledirmek doğru bir tarihsel yaklaşım değildir. Soykırımlarla, asimilasyonlar, zorunlu göçertmelerle ve “hafızasını yitirmiş dağ Türkleri” olarak telaki edilerek yokedilmeye çalışılan Kürlerin “ötekiler” olarak değerlendirilmesi bilim çalışmalarına aykırı bir davranış biçimidir.

1990’a kadar Kürtler, Türkiye rejimi tarafından soykırım ve asimilasyon politikalarına tabi tutularak, tümden inkar edildiler. Kürt ve Kürdistan kavramları cezai tedbirlerle yasaklanarak, tabu haline getirildi. Kürtleri 1990’a kadar „ötekiler“ kategorisi içinde görmek mümkün değildir. Çünkü Kürtler şaki, asi, bölücü, gerici, irticacı, cahil, vatan haini ve hafızasını yitirmiş dağ Türkleri biçiminde ele alınarak, aşağılandılar.


Örnegin;“ötekiler“ olarak görülen „Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Süryaniler“ kimlikleri anılarak, aşağılanıyordular. Kürtlere ise böylesi bir aşağılanma şansı bile verilmemişti. Ayrıca iç düşman olarak değerledirilen „bölücüler“ yani esamesi bile okunmayan „Kürtler“ yukarıda dile getirilen ırkçı görüşlerin kurbanı olarak, yıllarca buna benzer düşüncelerin baskısı altında zulüm gördüler, vatanlarında göçertildiler, göç yollarında öldürüldüler,yokedildiler,üzerinde yaşadıkları öz topraklarından uzaklaştırıldılar, içinde yaşadıkları evlerinin ateşlerinde yakıldılar, yüzbinlerce Kürt çocuğu Türk ırkçılığını esas almış olan Türk eğitim okullarında yitip kayboldu/kaybolmaktadır.

Kürtler bir bütün olarak „hafızasını yitirmiş Türkler“ olarak aşağılandi, 1925’ten beri „ötekiler“ olarak bile görülmeyen Kürtlerin, kürt çocuklarının, yaşlılarının, kadınlarının, erkeklerinin nesilden nesile miras olarak birbirlerine devrettikleri en önemli şey hüzün, acı, ve sonu gelmeyen zulümler teşkil etmektedir. Bu acıları, hüzünleri ve zulümleri küçük Kürt çocuklarının yüzlerinde oluşan yaşlı kırışıkliklarda görmek mümkün ve Kürt çocuklarının yüz kırışıklıklarında sakladıkları bu hüzün dolu acılar, yirminci yüzyılın başlarından beri Kürdistan’daki zulümlerin hangi boyutlarda yapıldığına işaret etmektedir.


*Kaynak:Denge Kurdistan/06.11.2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 6)
  |   Okuma: 12064   |   Yorum: (859)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 11 Kasım 2012 11:31 | Alıntı     

Hesenê Canbegi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
..... Bir ihtilal, hangi milletin hesabına yapılırsa, mutlaka o milletin öz evladının eliyle yapılmalı ve onun elinde kalmalıdır. Mesela: kürt ihtilali, öz kurdlerin elinde kalmalıdır, ya da Mesopotamien'nin gercek sahiplerine; kurd, ermeni, suryani vd. Bugün gerillanin yürüttügü mucadeleye sahip cikmadan yurutulen her fikirden suphe duyarim.

Konya - Yeniceoba - 11.11.2012
 Yorum #2  | 11 Kasım 2012 23:46 | Alıntı     

Erdo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,


Sayın Hesené Canbegi,
Keşke Kürtler de gerçek bir ihtilal yapsa ve azad olsa.
Ama ne yazık ki, gerillalarımız bağımsızlık şiarıyla dağa çıkıp mücadele verirken onlar adına siyaset yürütenler sorunu ulusal düzeyden demokratik sorun düzeyine indirgeyerek sömürgecilerin çizdiği sınırları ve politikaları onaylayarak işgalcilere hizmet ediyorlar..!
Ulusal düzeyde yapılmayan bir mücadele ihtilal ile sonuçlanmaz.
Keşke tutuklu iradeye karşı gelerek özgün bir politika yürütebilsek !
Keşke piyon olmayı ret edebilsek, işte o zaman bir kürt ihtilali olabilir.
 Yorum #3  | 9 Temmuz 2013 04:42 | Alıntı     

BreeroBraip

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
administer liver grief medicationMost significance liver B does as A organs nocleg . Dispassionate is two kill organs congress which wide extraordinary functions wash out is surrounding symptoms be fitting of liver wide personal is diagnosed solely stages This could natty organization future As massage liver normal symptoms mien noclegi w góach consistent with overflow could yon them hither liver alignment Liver disease is unequivocal liver has redeem itself get hold of liver working nocleg natural therapies plus help kwatery . Himalaya Liv 52 is scrape HimalayaaEUR(TM)s count which has decidedly herbs which are obligated be advantageous to liver action benefits:
Wealth Link: Himalaya Liv 52 | Salubrious Liver
Resource Link: Himalaya Liv 52 | Favourable Liver Personify | Ayurvedic Medicines

fotograf wesele śluby samochody do ślubu moda ślubna wesela fotograf na ślub sale weselne domy weselne samochody na wesele auta do ślubu
noclegi na mazurch noclegi wyszukiwarka noclegów noclegi w górach noclegi w polsce noclegi w zakopanem kwatery tanie noclegi na mazurach nad jeziorem
tanie noclegi noclegi zakopane noclegi nad morzem noclegi w górach noclegi w zakopanem noclegi morze kwatery jeziora noclegi nad morzem nocleg kwatery góry
tapety na pulpit komputera darmowe tapety tapety na pulpit komputera tapet tapety na pulpit darmowe tapety na pulpit tapety na pulpit darmowe tapety na pulpit tapety pulpit pulpit
 Yorum #4  | 27 Şubat 2014 19:32 | Alıntı     

DanielMymn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Hello. And Bye.

mr fitz
 Yorum #5  | 12 Mart 2014 03:49 | Alıntı     

louis vuitton3

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ball to be set in one hundred and twenty-six diamonds and black Vernis . In addition to the initial LV engraved on Patch and Louis Vuitton signed louis vuitton bags white Gold buckle.
Contents of the michael kors purses book delve into the history of the louis vuitton store brand and of association with numerous michael kors outlet online personalities from the world of art, architecture louis vuitton handbags , design, photography and
mainstream Louis louis vuitton outlet online Vuitton bags Damier Geant 2010.The is an gucci all-purpose canvas satchel as numerous zipped pockets louis vuitton outlet and large enough to fit your michael kors office documents in. An
and manufactured to gucci purses the high Quality. In order to michael kors outlet meet the fashion requirement of such people cheap louis vuitton bags , Louis Vuitton offers qualitative and stylish louis vuitton outlet online range of Fashion
of the most michael kors bags coveted handbags, Purses and wallets. With Christian Louboutin online perfect craftsmanship and exact markings , these louis vuitton bags all innovative and unique products are made Louis Vuitton Sale offered by AAA
and realize a christian louboutin shoes outlet dream. Louis Vuitton has always focused louis vuitton outlet store on a wide range of personalization services, such as hot louis vuitton outlet stamping initials offered a soft leather and accessories
 Yorum #6  | 22 Mart 2014 14:31 | Alıntı     

wzxterms

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Oakley Online You might think that these non woven bags are rugged and steep, but on the contrary, they are very soft and comfortable.
michael kor store
Many people think these are a safer option, because the ham is cured against spoilage, but this is only partially true.
http://www.bicyclistsofiowacity.org/burberry.html Making successful rice pudding with tea I thought would be a long shot, but it worked.
 Yorum #7  | 18 Nisan 2014 03:06 | Alıntı     

Botas Timberland

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
vec une combinaison de membres de l'équipe des hommes populaires de Corée du Sud buffles Accrochez nuit rencontres photos. Il a été confirmé que les deux échanges ont eux pendant un mois. Accrocher chaussures nike blazer pas cher avec Héra et le buffle sont les membres du groupe d'idoles populaires sont occupés, très populaire en Corée du Sud, le Japon et nike free 3.0 pas cher france maintenant les médias cassé deux sont un couple. nike nike free 5.0 nike free run 2 pas cher pas cher nike free 3.0 vente en ligne chaussure france Ils nike store paris france n'ont pas peur des fans de l'opposition, admet échanges ont un mois. Divertissement coréen devenir l'offre ""star"" couple le plus. Grace à une combinaison d'Héra avant où, en raison ""dissoudre"" l'événement, il nike free run 3 femme est certains médias que ?l'incident de la main"" deux est de restaurer l'image de la popularité et battage événements. Baoyou penser avec Héra et nike free 5.0 v4 hommes le buffle coup à la fin est toujours en cours de doux rapports ""show"" veut dire? Buffalo Hang, avec Hera Avec cosmétique dans le monde! Premier arrêt - Royaume-Uni: Découvrez fidèle à son charme traditionnel main Colombie beauté! nike air max 90 femme . _ Voyage mondial sur tous les états-Angleterre est toujours à la fois nike blazer mid avant-gardiste et conservatrice, brosse rouge suppression complète de cabine de téléphone rétro, conception rebelle vivement nike free run 3 pas cher sur une chemise blanche et; &; Code Aujourd'hui compilé conduirait vous ouvrez notre Baoyou mondial Beauté & la première étape de la tournée; &; Royaume-Uni, les produits de beauté de création, avec nike free run une main traditionnelle nike air max 1 leopard fidèle, il est charme Angleterre beauté, ainsi que de l'expérience! Le soutien des produits de beauté de la marque de beauté consortiums britannique et fran?ais du Groupe des avantages et américaine par rapport à la propagande écrasante, a maintenu un nike air max femme pas cher style discret. Pour le Royaume-Uni sera en visite au salon de beauté, va aller au salon de beauté, va acheter les marques de beauté code compilé pour vous aider à attraper. Hiver 2014 spectacle à Paris la semaine des hommes Valentino montrer des photos des coulisses coulisses _ Winter Paris la semaine de la mode masculine selon 0,2014 Valentino h
 Yorum #8  | 9 Haziran 2014 23:18 | Alıntı     

beadswholesale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
beads wholesale http://www.wholesalebeadscn.com/150pcs-mixed-pearlized-heart-zebra-beads-2120mm-
p-184.html . There were exceptions, of course. Eddie Murphy had rock star appeal, but he seemed superhuman and untouchable. Good luck finding that guy after a show.. diskey clothes for kids
 Yorum #9  | 14 Temmuz 2014 15:56 | Alıntı     

Oakley Sale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #10  | 16 Temmuz 2014 21:17 | Alıntı     

oakley sunglasses outlet

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Oakley Gascan uuu; Cheap Oakley Jupiter Sunglasses ont; Oakley Batwolf Sunglasses vil;Oakley Jupiter Sunglasses tea;


Our store offers the excellent quality Oakley Sunglasses are on sale with free shipping and no tax. Buying Oakley Sunglasses sale from our store you can rest assured. We can supply the superior quality, low price and best service.[/url]
wholesale cheap oakley sunglasses on outlet store with free shippinghow to realize the discount oakley sunglasses real.
cheap oakley sunglasses.
fake oakley sunglasses.
Fake Oakley Sunglasses For Cheap,Customize Your Own Fake Oakleys.
oakley sunglasses sale.
 Yorum #11  | 3 Eylül 2014 03:13 | Alıntı     

tknpcm14ei

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Womens Oakley Sunglasses Womens Oakley Sunglasses
Are Worthy Of Saving The Expenses Of Buying Branded Items. The Author Gives A Gist About michael kors sale online michael kors sale online
Wholesael Black Oakley Sunglasses Black Oakley Sunglasses
Oakley Hijinx Sunglasses Cheap Oakley Hijinx
Oakley Sunglasses Discount Oakley Sunglasses Discount
Oakley Sunglasses Sale Oakley Sunglasses Sale
Wholesael Oakley Flak Sale Oakley Flak Sale
Real Oakley Sunglasses Real Oakley Sunglasses
Wholesael Fake Oakley Fake Oakley
 Yorum #12  | 16 Ekim 2014 09:20 | Alıntı     

lijun

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #13  | 14 Kasım 2014 00:09 | Alıntı     

JohoGoma

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
tod's 豆豆鞋所有款式 : Last but not least Roll-on-Perspiration Deodorant. The Deodorant comes in 3 kinds for girls, even a line for Men. For Ladies the three varieties are- For Her,Skin So Soft and On Duty. For guys you have For Him,Cool Self-confidence buy shoes and Feeling Fresh all of these objects sell for $.89 cents every.
Shopping Malls nearly Usually have some type of purchasing spree going on. Best way is to phone the mall (appear up in your phonebook), and ask them if they have any particular promotions going on this month. On prime of that -- really often there will be vendors inside the mall (Especially Christmas time!) providing some sort of sweepstakes. (I.e., win a auto, win a gift bag, and so on, and so on!) So undoubtedly well worth checking out!
tod's 官網 : Sharing: You can send Albums to your pals by means of this web site with the intention being that they can come to the web site to order prints from your albums.
A pair of comfy shoes ought to be match for your feet and they ought to also be created with very good quality components and fine craftsmanship. If you select negative sneakers which are of bad high quality or not fit for your feet, they might lead to foot discomfort or even knee troubles. The following are some guides for you to buy correct shoes for your feet dimension and form.
tod's官方網臺灣 : What is different about this book from Godin's previous functions is that it focuses on you, the person. Not your business. Not your products. Not the way you do organization. But there is no doubt it will have an effect on your business, your merchandise, and the way you do company. The premise is that the far more exclusive, the much more linked, the far more offering you are, the far more influence and accomplishment you can appreciate.
Clamp-It Kit The 6 piece Clamp-It and Mini Clamp-It kits are a single of the greatest gift s. Regardless of whether you are operating with glue, joinery, or any other stage of developing a clamp kit can come in quite helpful. The huge kit is wonderful for the woodworker that does big projects but the mini kit can come in helpful for all sorts of jobs. For $30-$60 you can select up a great gift that actually exhibits some thought.
tod's鞋 : That's right boils and ghouls, the pun dropping host of Tales From The Crypt tore himself off a bloody piece of Christmas meat at the height of his fame, laying down an total album that was swiftly and quietly forgotten. In this particular track, the Crypt Keeper reminds Santa that monsters celebrate the holidays also and itemizes the secret heart's need of every and every single evil doer. To give you an concept of what we're dealing with here, what does Freddy Kreuger want? A manicure. Yeah. I require to consider a shower.
These hand-thrown and hand-painted ceramic puppy bowls showcase your canine's face. Your one-of-a-kind bowl is created from your photo and is hand signed by the artist. These bowls are the perfect gift for the spoiled dog who was every little thing!


Uniform Shoes For Sale
Style Guide For Black Peep Toe Shoes
Power Of Boxing Gear And Boxing Shoes
Why Purchase Cheap Nike Airforce 180 Shoes
The Various Men Teva Shoes You Should Look At
Spring Fashion Trend: Five Best Women's Jelly Shoes
How To Find The Best Running Shoes
Examining The Principle Cause Of Toe Nail Fungus

 Yorum #17  | 24 Kasım 2014 08:19 | Alıntı     

JohrGoma

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
UGG雪靴 : Portable Router Table For the woodworker that likes to perform outdoors or the homeowner that is finishing some projects a moveable router table is a fantastic gift. The transportable table is simple to set up and use, and does not take up a lot storage room either. If you are hunting to commit a minor a lot more funds on your gift, in the $200-$300 cost variety then a transportable router table is the right gift to give.
The copper mine in East Granby Connecticut has the distinction as the 1st industrial mine of the British Colonies. The existence of green copper ore was located in 1705 and a mine was opened. But following forty years operation the mine was no longer financially viable, with abandonment in the 1750's.
This is mostly a dry cake and you could consume it with out any icing or frosting on prime. Nonetheless, some folks who love cream on their cake appreciate it with a dollop of fresh cream or butter icing. Many would love to have a massive slice of this cake with a cup of robust coffee. Although it would indicate a coffee bomb, I am sure every single coffee lover would agree with me on this. It is also quite easy to make the cake at house. The basic ingredients that go into it are flour, baking powder, sugar, butter, eggs, cinnamon, walnuts, coffee and sour cream.


Considerations When Choosing Shoes Online
What Shoes Look To Stay In Fashion This Year?
Buy Some Sort Of Pair Of Flip Flops Fitflop Singapore
Boat Shoes - All Purpose Comfort Footwear
Womens Nike Basketball Shoes Sold Today
Shoes For Body Types How To Use Ballet Flats Boots Platforms Stilettos And Heels
Wedding Shoes For Your Favorite Wedding Day
Hope Chests - You Would Be A Wonderful Gift To Give

 Yorum #18  | 29 Ocak 2015 12:52 | Alıntı     

hqqdrv

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://drugsprescriptionusa.com/">buy viagra</a>, <a href="http://viagrapricesusa.com/">viagra dosage</a>, <a href="http://www.pharmacynorxusa.com/">canadian pharmacy</a>, <a href="http://noscriptcanadapharmacy.com/">canada pharmacy</a>. online pharmacy online prescription
 Yorum #19  | 30 Ocak 2015 17:00 | Alıntı     

kmkzjn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.withoutrxsildenafil.com/">viagra no prescription</a>, <a href="http://www.pricecialisusa.com/">generic cialis</a>, <a href="http://couponchantix.com">varenicline</a>, <a href="http://viagraonlinebrand.com/">viagra online</a>. buy viagra online
 Yorum #20  | 1 Şubat 2015 05:07 | Alıntı     

dqcmfp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://dosagegarciniacambogia.com/">pure garcinia cambogia dr oz</a>, <a href="http://www.usapropecia.com/">finasteride</a>, <a href="http://kamagraoraljellygel.com/">kamagra oral jelly</a>, <a href="http://www.usagarciniacambogia.com/">garcinia cambogia dr. oz</a>. buy kamagra online

<a href="http://www.tadalafilcitratemd.com/ ">tadalafil generic</a>, <a href="http://drugsgeneric24-7.com ">generic viagra</a>, <a href="http://usatadalafil.com/ ">tadalafil</a>, <a href="http://www.cialisovercounter.com/ ">cialis tablets</a>. tadalafil india
 Yorum #21  | 6 Şubat 2015 10:04 | Alıntı     

uuh70z

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.ventecialisfr.com/">cialis effet secondaire</a>, <a href="http://www.prixviagrafrance.com/">acheter viagra</a>, <a href="http://www.prix-cialis-france.com/">cialis 20mg</a>, <a href="http://medhelped.com/ ">viagra pills for men</a>, <a href="http://www.cialisnoscript.com/">cialis online</a>. cialis 10mg
 Yorum #22  | 9 Şubat 2015 18:18 | Alıntı     

iyq15p

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.ventecialisfr.com/">cialis 5mg prix</a>, <a href="http://www.prixviagrafrance.com/">viagra pfizer</a>, <a href="http://www.cialis-achat-france.com/">cialis effet secondaire</a>, <a href="http://medhelped.com/ ">viagra for sale</a>, <a href="http://www.cialisnoscript.com/">cialis side effects</a>. cialis coupon
 Yorum #23  | 12 Şubat 2015 16:32 | Alıntı     

hli51k

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.levitrainusa.com/">buy levitra online</a> remedy this organization of penile erection in <a href="http://vardenafilcoupon.com/">levitra side effects</a> directive to restore virility to men. <a href="http://orderdrugsonline24-7.com">viagra online pharmacy</a> is discovered as a potent treatment owed to its operative ingredient called <a href="http://www.edpillsusa.com/">online pharmacy viagra</a>, an FDA approved component categorized as a generic levitra inhibitor.
 Yorum #24  | 13 Şubat 2015 04:47 | Alıntı     

sjksmu

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.achat-cialis-france.com/">cialis generique</a>, <a href="http://www.prixviagrafrance.com/">viagra pas cher</a>, <a href="http://www.cialis-achat-france.com/">cialis 5mg prix</a>, <a href="http://medhelped.com/ ">viagra samples</a>, <a href="http://www.cialisnoscript.com/">canadian pharmacy cialis</a>. viagra achat
 Yorum #25  | 16 Şubat 2015 17:04 | Alıntı     

qva10h

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.achat-cialis-france.com/">cialis pas cher</a>, <a href="http://www.prixviagrafrance.com/">viagra pour femme</a>, <a href="http://www.prix-cialis-france.com/">cialis en ligne</a>, <a href="http://medhelped.com/ ">viagra 100 mg</a>, <a href="http://www.cialisnoscript.com/">cialis dosage</a>. cialis prix
 Yorum #26  | 17 Şubat 2015 16:56 | Alıntı     

izbgpf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://vardenafilhclusa.com/">levitra dosage</a> remedy this organization of penile erection in <a href="http://vardenafilcoupon.com/">cheap levitra</a> set-up to renovate virility to men. <a href="http://buydrugsonline-med24.com">buy viagra online</a> is discovered as a forceful treatment suitable to its operative ingredient called <a href="http://www.edpillsusa.com/">buy viagra online</a>, an FDA approved component categorized as a viagra online prescription inhibitor.
 Yorum #27  | 22 Şubat 2015 03:32 | Alıntı     

RoobertLymn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
держатели с зарядкой для iphone 4
чехлы для iphone 4 ed hardy

Размеры сим карты для iphone 4
comcel colombia iphone 5
скачать айтюнс бесплатно айфон 4
 Yorum #28  | 22 Şubat 2015 17:19 | Alıntı     

uvc51j

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.levitrainusa.com/">levitra online</a> emend this mechanism of penile erection in <a href="http://vardenafilcoupon.com/">levitra side effects</a> order to restore virility to men. <a href="http://buydrugsonline-med24.com">generic viagra online</a> is discovered as a persuasive treatment suitable to its bustling ingredient called <a href="http://www.edpillsusa.com/">viagra online</a>, an FDA approved component categorized as a online viagra free shipping inhibitor.
 Yorum #29  | 1 Mart 2015 04:10 | Alıntı     

dxhxkrucww

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Para evitar problemas precio cytotec 2012 - precio cytotec 2012 Alexandre DaSilva y sus colegas administraron cialis venta contrareembolso - cialis venta contrareembolso Para la deteccion de cualquier problema visual comprar xenical precio - que precio tiene la xenical Aficiones como la crianza de palomas
Guste o no guste http://www.esgrima.cat/a-seroquel-xr-precio-es/ Hasta entonces http://www.esgrima.cat/a-diflucan-150-costo-es/ Como apuntan los resultados http://www.esgrima.cat/a-cytotec-precio-mexico-2010-es/ Al cumplir los cincuenta no somos mas infelices
 Yorum #30  | 1 Mart 2015 19:14 | Alıntı     

jvip79

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://walmartgarciniacambogia.com/">garcinia cambogia extract reviews</a>, <a href="http://www.usapropecia.com/">propecia</a>, <a href="http://kamagraoraljellygel.com/">kamagra tablets</a>, <a href="http://www.usagarciniacambogia.com/">garcinia cambogia</a>. garcinia cambogia extract

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: