Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Asimilasyon Politikasının Çöküşü ve Kürdler-Mustafa Peköz  


30-10-2012, 12:02 Kategori: Analiz  
Asimilasyon Politikasının Çöküşü ve Kürdler-Mustafa Peköz

Dr. Mustafa PEKÖZ

CUMHURİYETİN ASİMİlLASYON POLİTİKASININ ÇÖKÜŞÜ VE KÜRTLERGeçmişte, 29 Ekim deyince şatafatlı törenler olurdu. Bütün okullarda çocukların ellerine bayraklar verilip sallandırılırdı. Ordu kendisini cumhuriyetin bekçisi olarak tanklarını gezdirirdi sokaklarda. Polis aynı şekilde davranırdı. Üniversitelerde ayrı kutlamalar yapılırdı. Böylelikle topluma zorla bir dayatma içinde her yıl birbirine benzer sıkıcı törenlerle cumhuriyetin kuruluş ‘yeniden’ ilan edilirdi. Dengeler değişti, kimse bu cumhuriyet törenlerini takmaz oldu. En büyük bekçisi ordu, çok yönlü prestij kaybetti. Törenler yasaklanmaya başlandı. Rejim de kendi içinde bir evrim geçirmeye başladı. Dün, ABD’nin bölgesel çıkarları için Kemalistler devletteydi, bu gün ise aynı çıkarlar için İslamcılar devlette bulunuyor.

Ancak cumhuriyetin niteliğini belirleyen görüşlerin ideolojik ve politik kaynakları, kuruluşundan beri hiç değişmedi. Esas varlığını korudu. Bu bakımdan Cumhuriyetin üzerinde yükseldiği sınıfların ekonomik ve siyasal temelinin kavranması aynı zamanda onun ideolojik yapısının kavranmasına yardımcı olacaktır. Türkleştirme stratejisini benimseyen cumhuriyet yöneticilerinin bakış acısı dün neyse bugün de aynı olduğunu çok açık olarak görüyoruz.

Cumhuriyetin geliştiği tarihsel ve toplumsal zemin ve bunun ideolojik altı yapısı iyi kavramadan, Anadolu’da binlerce yıldır yaşayan halkların asimilasyonla tarihten silme politikası da yeterince anlaşılamaz. Bugün Kürtler şahsında somutlaşan cumhuriyetin ideolojik-politik krizinin derinleşmesi ve bir bakıma sistemin çözülüş sürecinin bir parçası olarak görmek gerekir. Cumhuriyetle eş görünen Kemalizm’in çözülüş süreci, küresel sistemin kendi iç dengelerine paralel olarak gelişmekte ve alternatif model ise ‘ılımlı İslam’ olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak hangi biçimde olursa olsun devletin stratejik ideolojik-politik varlık nedeni aynıdır. Geçmiş süreçlerde önemli oranda başarılı oldukları asimilasyon politikaları bu gün tersten başarısızlığın temel ana yapısını oluşturmaktadır. Kürtler şahsında ortaya çıkan bu asimilasyon başarısızlığı, geçmişte asimile sürecine tabi tutulmuş halkların yeniden bir uyanışını sağladığı gibi rejimin çözülüş sürecini hızlandırmaktadır.

Cumhuriyetin Bazı Temel Dayanakları

Bu bakımdan cumhuriyetin alt yapısını oluşturan temel bazı olgulara dikkat çekmeden, hem cumhuriyet rejiminin hem de bugünkü sistemin kendisini aynı mantık içerisinde yenileme mantığını anlayamayız. Çünkü sistemin temel karakteristik yapısı esasen devam etmektedir. Hepsinin beslendikleri ideolojik-felsefik gıdası aynıdır. Cumhuriyetin Kürtlere yönelik izlediği asimilasyon stratejisinin mantığını kavramak bakımından bunların kısa bir özetini sunmaktan yarar var.

Birincisi, İttihat Ve Terakki Geleneğidir. Cumhuriyetin ön plana çıkan kurucularının önemli bir kısmının İttihat Ve Terakki Perver Cemiyeti’nin üyeleri olmaları dikkat çekicidir. Örneğin M. Kemal/Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü/Başvekil, Ali Çetinkaya/İstiklal Mahkemesi Başkanı, Celal Bayar/Maliye Vekili, Banka Yöneticisi, Tevfik Rüştü Aras/Hariciye Vekili, Cemil Ubaydın/Dahiliye Vekili, Ali Fethi Okyar/Başvekil, Kazım Özalp/Millet Meclisi Reisi, Recep Peker/Vekil, CHP Genel Sekreteri Şükrü Kaya/Dahiliye Vekili-Hariciye Vekili, Fevzi Çakmak/Genelkurmay Başkanı, Kazım Karabekir/15.Kolordu Komutanı-mebus, Ali Fuat Cebesoy/General-mebus vb.

Terakki Perver Cemiyeti’nin ideolojik ve politik görüşlerini esas olarak savunmaya devam genç cumhuriyetin eski ve deneyimli kadrolarının devletin yapısı üzerinde önemli oranda etkili olduklarını, cumhuriyetin yakın tarihi içerisinde daha net olarak ortaya çıktı. Örneğin Terakki Perver Cemiyetinin 1912’lerde savunduğu ve Enver Paşa önderliğinde iktidarı ele geçirerek uygulamaya koyduğu, ‘Orta Asya Türkleri ile birleşme’ye dayanan ‘Turancılık’ eksenli Türkleştirme politikası aynı zamanda 1915’de gerçekleştirilen Ermeni jenosidinin ideolojik temelini oluşturdu. Bu strateji cumhuriyetin de varlık nedeni oldu. Bu politikanın etkisiyle, nasıl ki, birinci dünya savaşında Almanya’nın yanında savaşa girilmemişse, ikinci dünya savaşında yeniden faşist Almanya ile çok yakın ilişkiler geliştirilerek önemli oranda desteklendi.

Politik dengeleri kendi lehine çevirdikçe gericileşen Kemalist rejim, 1921 Anayasasında Kürtler için ‘otonomiden’ söz ederken, 1924 ve sonraki anayasalarda bunu tamamen ortadan kaldırdı.

İkincisi, İzmir İktisat Kongresidir. Genç cumhuriyetin ve onun tek partisi CHP’nin benimsediği ve uyguladığı ekonomik politikanın somutlaştığı yer, tarihi İzmir İktisat Kongresidir. İzmir İktisat Kongresi, Türkiye’de kapitalizmin geliştirilmesine ilişkin önemli kararların alındığı ve daha çok İstanbul ve İzmir kökenli tüccarların ve kompradorlarının öneri ve taleplerinin bir bütün olarak benimsendiği ya da kabul edildiği bir kongreye dönüştürüldü. Kongrede özellikle İstanbul tüccarlarının ve kompradorlarının ekonomik çıkarları ön plana çıkmıştı. İstanbul ekonomisi üzeride belirgin bir ağırlığa sahip olan Ermeni ve Yahudi tüccarların yerine kendilerinin geçmesi yönünde bir kısım tedbirler aldırmışlardır. Bunun için ‘milli iktisat’ kavramını kullanarak aslında bir ‘kurnazlık’ yapmayı başarmışlardır.

Aynı şekilde, emperyalist sermayenin ülkeye çekilmesi için bir kısım ve öneri ve kararların alınmasını da sağlayan bir kongredir. Yani kongre, emperyalizmle olan bağımlılığı fiilen resmileştirmiştir. Bu bakımdan Türkiye hiç bir dönem ekonomik bağımsızlığı olan bir ülke olmadı. M. Esat Bozkurt, kongrede yaptığı konuşmada yabancı sermayeye ilişkin şunlar belirtmiş; “Chester projesiyle memlekete 400 milyon liralık bir yabancı sermaye girecektir. Milletimizin hukukuna ve memleketimizin kanunlarına saygılı her hangi bir yabancı sermaye’ye kat’tiyyen düşman olmadığımıza bundan daha güçlü kanıt olabilir mi? Düşman kaynaklarından çıkan bu iftiraların içe ve dışa karşı kesinlikle yalanlanmasını rica ediyorum...” Böylelikle, Bozkurt’un belirttiği Chester Projesi, Türkiye’nin ‘küçük’ Amerika olma sevdasının 1920’lerden beri var olduğunu gösteriyordu.


Üçüncüsü, Türk Tarih Tezi Ve Güneş Dil Teorisidir. Cumhuriyetin ırkçılığa ve milliyetçiliğe dayanan Türkçülüğün ideolojileştirilmesinde ‘Türk Tarih Tezi ile Güneş Dil Teorisi’nin önemli bir etkisinin olduğunu birçok sosyal bilimci tarafından verilerle ortaya konuldu. Dünya coğrafyasındaki bütün tarihsel ve toplumsal gelişmeleri ve değişimleri yok sayan, insanlık tarihinin uzun bir tarihsel evrim içerisinde meydana geldiğini inkar eden ‘Türk Tarihi Tezi ve Güneş Dil Teorisi’, Cumhuriyet’in ırkçılaşan ideolojik çizgisinin en öhemli halkasını oluşturuyordu.

Çin, Mezopotamya, Sümer, Elam, Akat, Asur, Eti, Mısır gibi Asya’da, Ortadoğu’da, Balkanlar’da Avrupa’da kurulmuş medeniyetlerin ve imparatorlukların tamamı ‘Türk medeniyet’leri olarak savunan bir zihniyet, Anadolu ve Mezopotamya halklarının Türkleştirilmesinin en somut biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tezlerin savunucularında ve Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Tarih Öğretmeni Bayan Afet İnan, Türk Ocakları Kurultayı’nda şunları söylüyor; “Beşeriyetin en yüksek ve ilk medeni kavimi, vatanı Altaylar ve Orta Asya olan Türklerdir. Çin medeniyetinin esasını kuran Türklerdir. Mezopotamya’da, İran’da milattan en aşağı 7.000 sene evvel beşeriyetin ilk medeniyetini kuran ve beşeriyetin ilk devrini açan Sümer, Elam, Akta isimleri verilmekte olan Türk’lerdir. Mısır’da deltanın otokton sakinleri, Mısır medeniyetinin kurucuları Türk’lerdir. Mezopotamya’da milattan evvel 2300 tarihinde şöhret bulan Sami Hamurabi, tarihe mevki olan Asurlular tarih içinde tarihtirler.

Grek namı alan Doryenlerin, Anadolu’nun otokton ahalisi, ilk ve hakiki sahipleri, ataları Eti’leri başları da olan Türklerdir...” Dünyanın oluşum evrelerini bir yana bırakarak, Türk tarihine ilişkin bu değerlendirme ile aslında dünyadaki tek ulusun ‘Türkler’ olduğunu anlamış oluyoruz. Türk tarihi anlatılırken de, bilim tarihi adına ileri sürülen saçmalıklar düşünce sınırlarını çoktan aşmış bulunuyor; “... Tarihin en eski devrilerinden başlayarak Orta Asya’dan Doğu’ya, Batı’ya Güney’e kuraklık ve ekonomik nedenlerle büyük göçler olmuştur. Bu göçmenler brakisefal, alpın tipinde, Türkçe konuşan insanlardır. Bunlar gittikleri yerlere ileri bir uygarlığa da götürmüşlerdir. Mezopotamya’da, Mısır’da, Anadolu’da, Çin’de, Girit’te, Hint’te, Ege’de Roma’da medeniyet kuranlar bu insanlardır. Türklerdir. Dünyada medeniyetlerin kurulması ve gelişmesinde, dünyanın öteki köşelerine yayılmasında belli başlı pay Türkçe konuşan bu insanlarındır.” İçişleri Bakanı Şükrü Kaya şunları belirtiyor; “Zaten insanlık tarihi Türklerle başlamıştır. Türk olmasaydı belki insanlık olmazdı ve muhakkak ki medeniyet de başlamazdı” diyor.

Türk Dil Kurultayı’nda Türk ırkçılığı şöyle savunuluyor; “...Şimdi Türk’ün sesini daha iyi işitiyorum. Türk kendine güven! Türk durma yarat!”, “Türkün Türk’ten başka dostu yoktur”, “Bir Türk dünyaya bedeldir” gibi tarihsel gerçeklerle ve bilimsel doğrularla hiç bir ilişkisi olmayan bu savlar, Türkiye’de faşizmin ideolojik temellerini oluşturdu.

Aynı zamanda bu tezlerin ‘resmi’ ideoloji haline getirilmesi ile Avrupa da faşizmin iktidara gelmesi arasında eş zamanlı bir paralellik bulunması da ayrıca dikkat çekicidir.

Dördüncü, Avrupa’da Faşizmin Gelişmesi ve Türkiye Yansımalarıdır. Cumhuriyetin ideolojik şekillenmesini oluşturan, halkçılık ve devletçilik ilkelerine dayanan ‘sınıfsız, imtiyazsız, tezatsız, kaynaşmış bir millet’ anlayışı ile nasyonal sosyalist/faşist hareketin ‘devletin milletin ileri menfaatlerini temsil eden’ devletçilik anlayışı birbirini tamamlayan iki görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Kemalist kadronun ve ideologların yaratmak istediği faşizmin devlet anlayışıdır. Şevket Süreyya şunları söylüyor; “...Şu halde yeni devletin iktisadi fonksiyonları, Türk inkılâbının, bir taraftan eski Türkiye’nin yarı müstemleke vaziyetini asfiye etmek, diğer taraftan vatan toprağı üstünde imtiasız sınıfsız, bir milli cemiyete vücut vermek... Bu ikinci cemiyetin şeklini, yani imtiyazsız sınıfsız bir millet vücudunu hedef tutmaktır...”

Aynı keza ‘millet adına devleti yönetecek olan seçkin kadro’ anlayışı da, ‘faşist devlet’teki ‘seçkin ve üstün şef’ anlayışıdır. Şevket Süreyya, cumhuriyet kadrolarının da ‘seçkin ve idealist’ olarak tanımlarken şunları söylüyor; “... Kadro bir kalabalık değildir. Burada alelade her vatandaşın yeri yoktur. Kadro, inkilap için ileri unsurların, en ileri fikirler etrafında teşkilatlanmasıdır. Onun kuvveti, evvela, temsil ve müdafaa ettiği fikirlerin isabetinde, saniyen saflarına aldığı ileri ve feragatli unsurların kuvvet ve keyfiyetindedir...” Bütün bu görüşler, faşist ideolojinin Türkiye gerçeğine uyarlanmasıdır.

Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt da, Kemalist hareketle Hitler faşizmi arasındaki ilişkiyi şu cümlelerle açıklıyor; “Zamanımızın bir Alman tarihçisi, gerek nasyonal sosyalizmin ve gerek faşizmin Mustafa Kemal rejiminin az çok değiştirilmiş birer şeklinde başka bir şey olmadıklarını söylüyor. Çok doğrudur. Çok doğru bir görüştür...” 1930’larda Türk Ocağı Genel Başkanı olan Hamdullah Suphi(Tanrıöver); “Bizim ile faşizm arasında içtimai ve siyasi fikrin bazı noktalarında müşterek olduğunu tespit edebiliriz. O hareket(faşizm bn.) milletperverdir; biz milletperveriz...” Avrupa’da faşizmin yükseliş dönemi ile Türkiye’de ırkçı ve milliyetçi temelde geliştirilen ideolojik- politik çizginin faşistleştirilmesi ve devlet sistemin faşist örgütlenme modellerinin uygulanmaya konulması da eş zamanlı olması dikkat çeken önemli bir faktördür.

Beşincisi, Anti-Komünizmdir. ‘Anti Komünizm’ tezi cumhuriyetin en önemli kuruluş felsefelerinden biridir. Cumhuriyetin anti-komünizm stratejisi; 1935’lerden çok daha belirgin hale geldi. Örneğin CHP’nin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, ‘Porjektör’ dergisini çıkartan Sabiha Sertel’i dergi için tehdit eder. “...Bu komünizm propagandası değil de nedir? Bu dergide daha birçok ipsiz sapsız yazılar var... Bu halka da bana da vız gelir. Ben bu gibi yazılarda korkmam. Senin yazdıklarında korkarım. Sen hem işçi kadınları tahrik ediyor, hem de mebus bayanları vazifelerini yapmamakla suçlandırıyorsun. İşte halk bu yazıya kulak asar. Onun için toplattım” yanıtını verir. Komünist Partisi’nin faaliyetlerini yasaklayan Türk Ceza Yasası’nın bölümleri faşist İtalya Ceza Yasasından alındı.

Taner Timur, ‘sol’a yönelik yasakları şöyle dile getiriyor; “Oysa Türkiye’de çok partili hayata geçilirken Ceza Kanununda yapılan değişikliklerle zaten yasak olan sol propaganda ve örgütlenmeye karşı cezalar arttırılmıştır. Bu konuda Mussolini İtalya’sının Ceza Kanununda alınan maddeler yeterli bulunmamış ve şiddetlendirilerek kabul edilmiştir...” Böylelikle hem ideolojik, hem de politik ve pratik uygulamalarda Avrupa faşizmiyle bir bütünlük sağlayan cumhuriyetin önündeki temel strateji, Anadolu’nun ve Mezopotamya’nın muazzam bir zenginliğini oluşturan halkların bütünlüklü olarak asimilasyona tabi tutulmasıdır.

Altıncısı, Cumhuriyetin ideolojik-politik felsefesini somutlaştıran, aynı zamanda devletleşen CHP’nin de temel ilkesi haline gelen 6 ilkenin en önemlisi milliyetçilik maddesidir. Anadolu topraklarında kurdurulan ‘yeni’ Türk devlet de, milliyetçilik üzerinde şekillendirildi. Böylece Türk milliyetçiliği, Anadolu’da bulunan bütün ulus ve ulusal azınlıkların inkarı temeli üzerinde geliştirildi. Türklerin ‘en üstün ırkı temsil ettiği’ görüşü zaman içerisinde Türk milliyetçilik ideolojisinin temelini oluşturduğu gibi aynı zamanda faşizmin Türkiye’deki en önemli dayanağı oldu. M. Kemal’in en güvendiği bakanlardan biri olan Adalet Bakanı M. Esat Bozkurt, 1930’da devlet adına TBBM’nde yaptığı bir konuşmada; “Türk, bu memleketin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette bir tek hakları vardır; Hizmetçi olma, köle olma hakkı. Dost ve düşman dağlar bu hakikati böyle bilsinler...” Bu değerlendirme, cumhuriyetin ideolojik mantığını ortaya koyduğu gibi Türkleştirme politikasında izlenen stratejinin ana esaslarını ortaya koymaktadır.

Devletin temel yapısını oluşturan bu stratejik maddelerin hedefi ‘tek ırk, tek dil, tek kültür adı altında tek’ ulus ve ‘‘tek’ Türk insan tipi Türk yaratmaktı. Değişmez Genel Başkanlığını M. Kemal’in yaptığı devletleşen CHP’nin 1935’teki milliyetçilik tanımında bunu görmek mümkündür“… Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camia içinde kendilerine Kürtlük, Çerkezlik ve hatta Lazlık ve Pomaklık gibi fikirler telkin edilmiş olan vatandaşlarımızı kendimizden sayarız... Bu vatandaşları da biraz evvel izah ettiğimiz dil ve emel birliğinde iştirak kaydı altında tamamen Türk olarak kabul eder… Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde Türk dili ile konuşan, Türk kültürü ile yetişen, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür...” Cumhuriyetin milliyetçilik anlayışı; Anadolu topraklarında, Türkler dışındaki bütün ulusal ve ulusal azınlıkların inkârına dayanan ırkçılık ve şovenizm temelinde geliştirilen ve asimilasyonu temel alan bir milliyetçilikti ve hala öyledir.

Bu politika daha sonraki yıllarda çok kapsamlı olarak uygulandı. Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin, Keldaniler ezici bir çoğunlu kendi topraklarda sürüldüler. Kalanlarda kendilerini Türk olarak göstermek zorunda kaldılar. Trakya’nın önemli bir kültürel zenginliği olan Balkan ve Anadolu hakları arasında bir nevi köprü görevi gören Pomaklar, Kafkaslarla Mezopotamya ve Anadolu arasında bir organik bağ sağlayan Lazlar gibi birçok etnik azınlık Türkleştirildiler. Yani Laz, Çerkez, Gürcü, Azeri, Boşnak, Arnavut gibi etnik azınlıklar önemli oranda asimilasyona tabi tutulmuşlardı. 1939’da okullarda okutulmak üzere kaleme alınan coğrafya kitabında, uygulanan jenosit politikalar sonucu, Anadolu’da ve Mezopotamya’da. “yalnız Türklerin hâkim olduğu yerlerde siyasi ve ırki birlik sahibi bir memleket haline girdi...” deniliyordu. Peki, gerçekten böyle mi oldu. Bütünlüklü olarak bakıldığında böyle olmadığı görürüz. Cumhuriyetten beri çok yoğun olarak uygulanan bu stratejinin bugün bir iflas noktasına geldiği artık görülüyor.

Cumhuriyetin Kürtleri Asimile Politikası Başarısız Kaldı

Cumhuriyet, stratejik hedefini tamamlamak için Kürtleri bütünlüklü olarak tasfiye etmeye yöneldi. Cumhuriyet tarihi bir bakıma Kürtlerin asimilasyona tabi tutulması tarihidir. Jenosit dâhil olmak üzere katliamlara dayanan etnik temizlik ve kültürel asimilasyonun bütün şiddetiyle uygulandı. Cumhuriyetin kendisi, Kürtlerle bir savaş tarihidir. Zilan, Koçkiri, Ağrı İsyanlarıyla başlayan Şeyh Sait ayaklanmasıyla devam eden ve Dersim jenosidiyle doruğa ulaşan savaş tarihi, Kürdistan’ın haritadan silinmesi, Kürtlerin tarihten yok edilmesi ve bölgenin bütünlüklü olarak Türkleştirilmesiydi.

Dersim jenosidi bu sürecin en önemli halkası olarak görüldü. Dersim’de devletin jenosit hazırlığı daha 1926’larda planlanmıştı. Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey’in 1926’da hazırladığı rapor’da şunlar söyleniyor; “Dersim, Hükümet-i Cumhuriyet için bir çıbandır. Bu çıban üzerinde kat-i bir ameliye yapmak gerekir...” Önerisi ise; “Görecekleri tazyik üzerine dağlara çekilecek müsellah halkı da kara ve hava kuvvetleri ile tazyik etmek” gerektiğini söylüyor. Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey’in 1930’da hazırladığı raporda bu hazırlıkların çok daha bir netlik kazandığı anlaşılıyor: “Elaziz’de bir bomba tayyare filosu bulundurularak, mühim vak’alar yapan veya hükümetin tebligatına muhalefet eden aşiret köylerini müessir bir surette bombalamak, ziraat ve hayvanlarını imha etmek ve rahatça ikamelerine mani olmak...” için gerekli askeri hazırlıkları yapılmasını öneriyor. Dersime yönelik devletin katliam hazırlığı 1938’den tam 12 yıl önce başlanıyor. 1938’de Dersim halkının imha ve asimilasyona karşı çıkışı katliam için sadece küçük bir gerekçiğidir. Binlerce Dersim linin katliamıyla sonuçlanan jenosit, Dersim nüfusunun sürgüne gönderilmeyle devam etti.

Ermenilerden sonra Kürtlere yönelik uygulanan sürgün yasaları çok kapsamlı olarak uygulandı: “Madde 11-B: Türk kültürüne bağlı olmayanlar veya Türk kültürüne bağlı olup da Türkçeden başka dil konuşanlar hakkında harsi, askeri, içtimai ve inzibati sebeplerle, İcra Vekilleri Heyeti kararı ile, Dahiliye Vekili lüzumlu görülen tedbirleri almağa mecburdur. Toptan olmamak şartı ile başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan ıska etmek de bu tedbirler içindedir.
Madde 12-A: Türk soyu ve kültüründen olmayan hiç bir aşiretin ve ferdin bu mıntıkaya yerleşmesine izin verilmez.
Madde 13/3: Türk ırkından olmayanların serpiştirme sureti ile köylere veya ayrı mahalle veya küme teşkile etmeyecek şekilde kasaba ve şehirlere iskânları mecburidir.”

Bütün bu uygulamalar Kürtlerin ‘Türkleştirilmesi’ planının bir parçasıdır. Kürtlerin yurtlarından zorla çıkartılarak, küçük kümeler halinde devletin önceden belirlediği ve Türk nüfusunun ağırlıkta olduğu bölgelere zorunlu olarak yerleştirilmişlerdir. Amaç, küçük gruplar halinden parçalanarak yoğun Türk nüfusu içerisinden asimile edilerek kendi ulusal benliklerini unutmaları ve zaman içerisinde Türkleşmeleridir. Hitlerin Yahudilere karşı giriştiği insanlık dışı soykırım politikasının çok daha ilerisinde Türkiye cumhuriyeti tarafından, sadece fiziki olarak değil aynı zamanda politik, sosyal, kültürel ve tarihsel olarak Kürtlere uygulandı, uygulanmaya devam ediyor.

Dersim gerçeği, devletin ırkçılık ve şovenizm politikaları eksenin de, Kürtlerin bir bütün olarak asimile edilerek Türkleştirilmesi stratejisinin en uç örneğidir. İşlenen bütün katliamların ve sürgünlerin temeli budur. Yani devletin Kürt politikası esas olarak, tarihten gelen sömürgeleştirme politikasının bir devamı netliğindedir. Bu bakımdan cumhuriyet tarihindeki bütün isyanlar, devletin sömürgeleştirme politikasına karşı Kürt ulusunun kendi varlığını koruma mücadelesidir. Peki devlet kuruluşundan beri jenosit dâhil, uygulamaya çalıştığı çok yönlü tasfiye ve inkâr politikası başarılı oldu mu? Taktik veya geçici olarak oldu. Dersim jenosidinden sonra Kürtlerde bir sessizlik dönemi yaşanmış olsa da devlet stratejik olarak başarılı olamadı.

1960’lardan sonra uluslararası politik dengelerin etkisiyle, Kürtler yeni bir aydınlanma sürecine girdiler. Ulusal bilinç sıçraması, özellikle Kürt aydınlarını yeni arayışlara yöneltti ve Kürtlerin politik hareketleri ortaya çıktı ve hızla örgütlendiler. Bu gelişmeler, Kürtlerin yeniden ama daha stratejik olarak ayağa kalkmanın ilk adımıydı. 1970’lerden itibaren Kürdistan gerçeğinin çok daha bilinçli olarak kavranmaya başlanması, genç kesimler arasında ortan politik uyanışı geliştirdiği gibi, Kürdistan gerçeğinin kavranmasına paralel olarak bu sürece denk düşen farklı politik eğilimlere sahip Kürdistan eksenli örgütler oluştu. Özellikle Türkiye devrimci hareketiyle politik ve örgütsel bir kopuş sürecinin başlaması, Kürdistan stratejinin giderek belirginleşmesine sağladı. Türk devleti, Kürdistan’daki politik gelişmeleri çok yakında takip etti. Özellikle Maraş Katliamından sonra hazırlanan istihbarat raporlarında, Kürt illerinde ‘acilen sıkıyönetimin ilan edilmesi’ gerektiğine özel bir vurgu yapılıyordu.

12 Eylül 1980, Askeri faşist darbenin stratejik politik hedeflerinden en önemlisi, ciddi bir gelişme eğilimi içerisinde olan ve cumhuriyet rejimine karşı mücadeleyi geliştiren Kürtlerin tasfiye edilmesiydi. Yani Kürtler bakımından tarihin tekerrür edilmesini sağlamaktı. Ancak ne bölgesel ve uluslararası dengeler 1938’lı yıllardı, ne de Kürtlerin politik hareketleri için durum böyleydi. Sosyalist damardan beslenen modern Kürt hareketleri içerisinde PKK, konjonktürel süreci çok iyi değerlendi ve Kürtlerin modern isyan hareketi olarak sürecin motor gücü oldu.

Generaller, cumhuriyet rejimini kurtarmak için yapmış oldukları darbe aynı zamanda Kemalist rejim için bir kırılma noktası oldu. Bir bakıma Kemalist geleneğin katı savunucuları olan generaller, mevcut rejimin tasfiyesinin ilk atımını da attılar. ABD’nin ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenen ‘yeni’ İslam politikası fiilen devreye girdi. Kürtlere karşı, bu kez İslam bir asimilasyon aracı olarak kullanıldı. Bugün kendi iç değişim sürecine giren cumhuriyet rejiminin Kürt politikası ile Kemalist rejimin Kürt politikasının ideolojik dayanağı aynıdır. Türkçülük ve İslamcılık ikisi de, Kürtler karşısında madalyonun ters yüzünü oluşturuyorlar. Bu bakımdan cumhuriyet adına Kürtlere yönelik yürütülen savaşın temel mantığı ve mayası hep aynıdır.

Ancak Cumhuriyetten beri Kürtlere karşı uygulamaya konulan çok kapsamlı saldırılar, sömürgeciliğin tasfiye politikalarında stratejik bir sonuç alınamadı. Kürt politik hareketi olarak PKK’nin başlattığı gerilla savaşı bir dönüm noktası olduğu gibi Kürtlerin toplumsal bir güç haline gelmesinin de ana halkasını oluşturdu.

Politik bir hareket olarak Kürt kitleleri tarafından benimsenen ve kabul gören PKK, bölgesel güç dengelerini çok iyi okudu. Dört parça Kürt coğrafyasında örgütlenen PKK’nin stratejik hamlesi Türk devletiyle yürüttüğü savaş, bir bakıma bölgesel bir savaşın kendisidir.
Bugün gelinen aşamada, cumhuriyet rejimi çok yönlü bir çözülme süreci içindedir. Kuruluşundan beri Kürtlerle savaş halinde olan Cumhuriyet, Kürtleri çözmek ve tasfiye etmek istedi. Ancak bugün tersi bir durum yaşamaktadır. Kürtlerin toplumsal gücü, Cumhuriyeti çözmeye başladı.

Bölgesel ilişkilerde varlığını korumak ve sürdürebilir duruma getirmek için Ilımlı İslam politikasına yönelen sistem, AKP’ye yön verdi ve bugün devletin hâkim gücü oldu. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, küçük farklılıklarla devam ettiren İslam Cumhuriyetin de Kürtlerin bölgesel gelişmesi karşısında dayanma şansı pek bulunmuyor.

Küresel güçlerin çıkarlarına göre politika oluşturan cumhuriyetin esas amacı, varlığını sürdürülebilir durumda tutmaktır. Peki, bu mümkün müdür? Artık bu mümkün görünmüyor. Türkiye’nin ve hatta bölgenin en önemli politik sorunu Kürtler gerçeğidir. Kürt coğrafyasını işgal eden iki devlet çözülme sürecine girdi. İran, bu gerçeği gören akıllı devletlerden biridir. Bölgesel bir sorun haline getirmeden kendi içinde çözemeye yönelecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ise tersten Kürt sorunundan korkan tek güçtür. Türkiye, hiç bir demokratik çözüme yanaşmıyor. Çünkü inkâr ve asimilasyon onun kuruluş felsefesidir. Bundan vereceği küçük bir tavizle yıkılacağı korkusuna kapılmaktadır. Bu da çok doğaldır. Dün asilime ettiğine inandığı etnik sosyal gruplar, Kürtlerin yarattığı toplumsal enerjiyle, bugün yeniden ayağa kalktılar, kendi doğal taleplerini gündemleştirmeye başladılar. Bu gelişmeler cumhuriyet yöneticilerinde bir endişeye yol açtığı kesin. Bu bakımdan çözümden söz etmek dahi onların beyinlerinde fırtınalara yol açmaktadır.

Ancak devlet, Kürt sorununu bu tarzda uzun süreli sürdürebilir bir durumda değil. İç politikada ciddi krizler yaşayan, ekonomik olarak esasen tıkanma noktasına gelen cumhuriyet sistemi, mevcut politikası devam ettirebilmesi oldukça zordur. Çok yönlü tıkanan bir cumhuriyet rejimi gerçeği yanında, küresel güçler önümüzdeki 5 yılda Kürt meselesinde, kendi politik çözümlerini devletin önüne koyacaklardır. Bu kaçınılmaz bir realiteyi oluşturuyor. Küresel güçlerin Ortadoğu’nun politik dizaynını tamamlamak için Kürt sorununa bir çözüm bulmak zorunda olduklarının da farkındadırlar. Bunlar olasılıklar dışında Kürtler kendi politik çözümünü uygulamaları durumunda, cumhuriyetin tasfiyesi çok daha hızlanacaktır.

Bunun bir başka ifadesi cumhuriyet yöneticileri, eğer kendi iç dinamikleriyle, burjuva demokratikleşme sürecine paralel olarak bu sorunu çözmezlerse, ya küresel güçler Türkiye’nin önüne bir plan koyar ve kendi çözümünü dayatır, ya da halklar kendi radikal iradeleriyle çözer. Yani PKK dar bir gerilla hareketi olmaktan çıkıp, Kürt coğrafyasının bütün alanlarda örgütlenmesiyle, sadece Kürtler için değil, Kürt coğrafyası içinde bulunan bütün halklar için de bir kurtuluş hareketi haline geldi. Kendi alternatif toplumsal yaşam modelini uygulama şansına sahip duruma gelmiş bulunuyor. Bu reel durum daha objektif değerlendirilirse, bölgesel denklemi iyi analiz ederlerse, cumhuriyetin çözülüş süreci hızlanacaktır. Bu bakımdan cumhuriyetin 100.yılına bugünkü politikalarla girmesi artık mümkün değildir. Tasfiye etmek isteyen cumhuriyetin kendisi tasfiyeyle karşı karşıyadır.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 9)
  |   Okuma: 2363   |   Yorum: (31)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 28 Ekim 2012 21:58 | Alıntı     

yunus

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
turk DİYE BI MILET YOKTUR
TURKCE DYE BI DIL YOKTUR
EMPERYALİZM AMERIKA AVRUPANIN OYUNUDUR
1921 LERDE BU ULKEDE REMI DIL OSMANLICAYDI EMPERYALİZM
AZERI ARAP FARSTAN KELIME TOPLAYIP VERDI PAKISTAN BAYRAĞINI SURIYE LİRASINI VERDI
VE YETERKİ OSMANLI TARIHETN SILİNSIN DEDI VE
EMPERYALIZM BAŞARDI BUNU BUGUN DAHA DUN EMERIKA DIŞLERI BAKANI
TURK LER İÇİN ELDIVEN EL GIBIYIZ NE KADAR DOĞRU ELDIVEN İŞİ BİTINCE ATARSIN KENARA
SÖZDE TURKCEDE YABANCI KELIME ÇIKAR TEK TURKÇE KELIMESI KALMAZ ÇÜNKÜ YOKTUR OSMANLI VARKEN KÜRDISTAN VARDI FIILEN
 Yorum #2  | 28 Ekim 2012 23:57 | Alıntı     

Mehmet Bayram

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Şimdi Kürt diye bir millet ve dil yoktur diyen resmi ideolijinin iddialarının benzeri duruma düşmüşsün dostum. Diller ve halklar kardeştir sistemin yalakaları ve emperyalist işbirlikcileri iktidarlarının bekası için her türlü faşist uygulamalar başvurmaktadır asla bu oyunların bir tarafında olmamak ve halkların dillerini ve kültürlerini özgürce yaşayabildikleri ve kardeşleştikleri bir sürece hizmet etmelidir.
 Yorum #3  | 29 Ekim 2012 18:13 | Alıntı     

yunus

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
KUZEY KIBRISTAYIM BI KAÇ GUNDUR GELMISIM
DIYORUNUZKI PKK DOĞU GUNEY DOĞUDA OKULAKYOR TABIRNIZLE YANDAŞLARI
TAŞLIYOR BU GUN MARDINDDE NUSAYB DE DAYATMA İDEOLOJIININ BAYRAMINDA DÖNUŞ ARAÇLARI TAŞLAMIŞLAR
TC MEDYASI BASINI ÖĞRECILERI SÖSDE KOLAYIP YANI DIYORKI PKK ÇOCUK DÜŞMANI OLMASA K VEYA ÇOCUKLAR OKULA GİDYOR YA TURCE ÖĞRNECEKLER BUYECEKLER ASKERE GIGELEDE İŞTE ONDAN SONRA KÜRT MURTU UNUTUP TURK OLACAKLAR O YUZDEN PKK EĞİTİMİ İTEMIYOR.
ALDADMACA YILRCA ALDMACA BENDE OKULA GİTIM TURKCE MUKCE ÖĞREDIK TURK KÜRT NE OLDUĞUNU BILMIYORDUM
ASKERE GITMDE BITIDE KKTC DYIM DAHA DOĞRUSU ÇALIŞMAK İÇİN GELMIŞİM SÖZDE NEREYE SORSAN TURKIYEDENMIIN EVT NERESI BINGOL DOĞU AHA DUŞMANCA BAKIŞ BI KAÇ YERE SORDUM TABKI YER SAHIBI DOĞULU ÇIKMIŞTI ADAM YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIR YA BU DIĞERLERI BIRI BANA DEDIKI DOĞULU OLDĞUNU MUMKUNSE SÖYLEME
YABANCI DE ASLA VE ASLA DOĞULU DEME TURKMENISTAN PAKISTAN AZERI DE
EEEEE DOĞR NEREYE BAKSAN ONLAR O SIYAH MIYAH KRA KAFLLAR HER TARAFTAN KOLAYCA İŞ BULUP ÇALIŞABILIYORLAR
BU TABLOYA BAKSIN KEMALIZM LER BENI BİZİ NASIL KULANMIŞLAR YILARCA
BU YUZDEN BU SAATEN SONRA KÜRT SAFLARINA GIRDIM
PKK YA IMDI HAK VERYOM EĞİTIM YAPILMASIN BI KAC OĞRETMENIN KAFASI KOP<ARILSIN
TEK OĞRETMEN KALMAZ..VAYBE ŞİMDI ÇÖZDUM OLAYI
OKULA GIDIYORDUM ÖĞETMENIM DENIZLILIYDI ÇOĞU EVIMIZDEN KALIYORDU OKULA YAKINDI ÇOK EVLERE GIDERDI AİLEMIZDEN BİRIYDI SANKI OĞRETMENİM DEMIYORDUM BILE ABLA DIYORDUM EVIMIZDE DEMEKKİ BİZI KULANMIŞLAR YANI DEDELERIMIZI KULANDINIZ BABALARIMIZI KULANDINIZ BIZIDE KULANDINIZ AMA ÇOCUKLARIMIZI KULANMAYACAKSINIZ ..YOLUNU BULUP RUM TARAFA GEÇSEYDIM ORDA KÜRTLERE KARŞI HER HANGI BI SORUN YOKMUŞ İŞ VARMIŞ YOKMUŞ O AYRI KONU ALLAH NE VERDIYSE

BU DOĞAL YASADIĞIM OLAYLARI TC GAZETECILERIN SITESINE YAZYORUM BU YORUMLARI KABUL ETMIYORLAR ÖVGÜ İSTIYORLAR OYSA O ULKE BOYLE GERÇEĞİ ALLTANDA OYULACAK İNSAN GÖRSE YAŞASA BU SESIMIZI DUYMASINLAR PATLANACAK BOMBA YETİŞTIRYOR TC

SYN YONETICILERI KÜRT GAZETECILERI TC BASIN GBI OLMAYINIZ ONLAR KENDI KENDILERINI KANDIRIYOR ÇOCUKLARINA VE TORUNLARINI ORUNLU BOMBA GIBI BI ULKE BIRAKIP GIDECEKLER OLAN ÇOCUKLARINA TORUNLARINA OLACAK ÇÜNKÜ O BOMBA PATLAYACAKHER TURLÜ YORUMU ALINIZ HAKERET VE KÜFUR HARIÇ ELEŞTİRİLERI ALINIZ ÖVGUYUDE GAZETECI LİK BUDUR MUMKUN OLDUĞU KADAR ZAMANIM OLSA BU ITEYI ZIYARET EDYOM TEŞEKURLER
 Yorum #4  | 12 Ağustos 2014 12:38 | Alıntı     

Cheap Oakley Sunglasses

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #5  | 28 Nisan 2015 11:05 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis generic reviews cialis online pharmacy when does cialis become genericbuy viagra alternative viagra 100 mg mode d'emploi buy viagra nyccheap cialis 60mg generic cialis canada cialis patent expiration datebuy finasteride online viagra viagra for men viagra online money orderviagra sperm quality Priligy prostate cancer viagra
 Yorum #6  | 15 Ocak 2016 10:17 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Data were obtained from the United Kingdom General Practice Research Database kamagra sin receta If this happens you may Hear a snapping cracking or popping sound and feel a sharp pain in the back of your leg or ankle Have trouble moving your foot to walk or go up stairs Have difficulty standing on your toes Have bruising or swelling in your leg or foot About Your Injury Most likely your injury occurred when you Suddenly pushed your foot off the ground to go from walking to running or to running uphill Tripped and fell or had another accident Played a sport like tennis or basketball with a lot of stopping and starting You will likely need an MRI scan to see what type of Achilles tendon tear you have.It is caused by an enterotoxin of S.They improve with exercise and a hot shower and worsen with rest or inactivity.stratum corneum Outermost layer of the epidermis which consists of attened keratinized cells.A Runner on a Curved Track W F r F cp a b FIGUREet al.In humans it has been demonstrated that the metabolic activity of the brain decreases significantly after hours of sustained wakefulness. accutane without a perscription Look for evidence of infection GI or genitourinary to weeks before the onset of symptoms.Her foot as it makes contact with the ground is subject to the two forces shown in Fig.coronary artery diseaseA.Other scientists working with insulin also claimed recognition.General characteristics.Delirium tremens is associated with alcohol withdrawal. acheter du viagra en belgique These drugs can make some infections worse.Basics of Anemia A.References Mehler M.In human cells TLR is exclusively expressed in plasmacytoid DCs whereas TLR is more broadly IFN expressed in monocytes macrophages and conventional DCsFor example HK mono and trimethylation are generally considered to be markers for activation.Hostdependent factorsincrease risk for recurrent or complicated UTIs a.It is sometimes blood tinged. generika viagra bestpreis The tendency as for all loop diuretics to cause low potassium levels hypokalemia has given rise to combination products either with potassium itself e.Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant while using this medication.Treatment of erectile dysfunction with sildenafil citrate in renal allograft recipients a randomized doubleblind placebocontrolled crossover trial.The key features include New or definite onset of unexplained fatigue not alleviated by rest not due to exertion and significantly affecting quality of life. propranolol overseas pharmacy It consists entirely of cones packed closely together.th ed.Virology Jones C.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #7  | 15 Ocak 2016 18:28 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
It is already established that the people who suffer most from allergies are also very likely to develop asthma. cialis tablet pre before prenatal primi rst primipara retro backward retroversion The uterus is abnormally tilted backward.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figuredermabrasion D Build medical terms based on the denitions and word parts given.F r cos sinB.Europes population is reduced by tens of millions as the plague spreads uncontrollably exacerbated by poor living conditions and ineffective treatments.If on his next visit he is hypertensive goal is to look for any secondary causes of HTN order aldosterone renin and thyroid function studies.Prothrombin is one of the clotting factors factor II made by the liver. safest and cheapest sildenafil uk FIGURE Patient undergoing bone density test or dual energy xray absorptiometry DEXA or DXAvalvuloplastyIt may include lifestyle changes or hormone therapy.fever abdominal pain vomiting Is there anyone in the family or group with a similar illness Has there been any recent travel outside the United States or any hiking trips parasitic infections Are symptoms linked to ingestion of certain foods e. priligy y cialis son compatibles With the use of the drug men can have more an active role over when they climax.a foreign agent virus or bacterium that causes production of antibodiesThese lessons showed Vesalius that the wisdom of the ancientsand that of the thcentury Bolognese professor Mondino de Liuzzimight not agree with what he was uncovering on the autopsy slab himself.Inhaled bronchodilators cystic Fibrosis cF Autosomal recessive condition predominantly affecting Caucasians Defect in chloride channel protein causes impaired chloride and water transport which leads to excessively thick viscous secretions in the respiratory tract exo crine pancreas sweat glands intestines and genitourinary tract Typically results in obstructive lung disease pattern with chronic pulmonary infections frequently Pseudomonas pancreatic insufficiency and other GI complications Treatment is pancreatic enzyme replacement fatsoluble vitamin supplements chest physical therapy vaccinations influenza and pneumococcal treatment of infections with antibiotics inhaled recombinant human deoxyribonuclease rhD Nase which breaks down the DNA in respiratory mucus that clogs the airways.Psihologija Psychology Markov et al. el levitra funciona The latter isolated in was incorporated into an iodine solution in by French physician Jean Guillaume Auguste Lugol.It is almost never performed in the acute setting on a stable patient.These neurons are activated by oxytocin itself dopamine excitatory amino acids VGFderived peptides and hexarelin analog peptides and inhibited by stimulation of GABA opioids and cannabinoids.Low doses of benzodiazepines which inuence the part of the brain responsible for emotions may act as sedatives.It may last months. generic cialis soft tab Visit your doctor regularly.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figure


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #8  | 15 Ocak 2016 19:16 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
They result in visual field defects bitemporal hemianopsia due to compression of the optic chiasm and may also cause headaches papilledema and changes in mentation.The most frequently used biosensor techniques are based on the optical properties of gold nanoparticles discussed in Section cialis y de changes in the state of histone acetylation methylation phosphorylation and others.If this turnover became unbalanced blood might accumulate and stagnate in the extremities.Order a pregnancy test in women of childbearing age.MRI is the best test for diagnosis of rotator cuff tear.For example Boulton et al. le cialis 10 Mechanism of action Inhibit protein synthesis by binding to S subunit of bacterial ribosome Bactericidal b.And so established were Galens theories on human anatomy that for centuries no one questioned the fact that his findings had been gathered by dissecting the bodies of dogs and monkeys rather than humans.Acute necrotizing pneumonia gramnegative rods c.Fleming Florey and Chain were jointly awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine for their research and Fleming and Florey were both knighted.Other white blood cells such as monocytes macrophages and lymphocytes NK or natural killer cells also participate in the bodys natural immunity against infection. valtrex x zovirax New York NY McGrawHill chapPhiladelphia Pa Saunders Elsevier chaptube connecting the throat to the stomach contraindicaciones de propecia Salzberg LovingKindnessB Tetralogy of Fallot showing the four defects.Such medicines may include corticosteroids such as prednisone and nonsteroid drugs such as azathioprine cyclophosphamide mycophenolate sirolimus or tacrolimus.M.hydronephrosis Obstruction of urine ow may be caused by renal calculi Figure compression of the ureter by tumor or hyperplasia of the prostate gland at the base of the bladder in males.Barnard retired from surgery in but continued to act as a consultant and advocate of heart transplants. priligy en ligne treatmentEvaluate the patient for possible depression or anxiety.The most common adverse reactions are rash photosensitivity nausea vomit ing and diarrhea.g.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #9  | 16 Ocak 2016 13:40 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
The medical experts are far away providing their services remotely via superfast satellite communications and robotic operating technology.Questions QUESTIONS l He is short of breath even at rest.scleral buckle clomiphene Its cause was rapidly P OT E N T I A L PA N DE M IC S POLICE PROTECTION FROM SARS In an effort to contain a SARS outbreak in a military policeman masked for protection stands guard outside a ward hospital in Taiwan the first to be used solely for SARS sufferers.beyond control spread of a cancerous tumor metaThese ideas of remission and relapse originate from Hippocrates time and probably come from Hippocrates himself.Rambaldi A.This damage may be caused by the following The immune system mistakenly attacking the gland autoimmune disease Infections such as tuberculosis HIV or fungal infections Hemorrhage blood loss Tumors Use of bloodthinning drugs anticoagulants Risk factors for the autoimmune type of Addisons disease include other autoimmune diseases Chronic thyroiditis Dermatis herpetiformis Graves disease Hypoparathyroidism Hypopituitarism Myasthenia gravis Pernicious anemia Testicular dysfunction Type I diabetes Vitiligo Certain genetic defects may cause these conditions.b. cialis with priligy tinea pedisMemory tip Notice that in adductor the d faces toward the ag.J ChemotherLasix comes in the form of a tablet that is usually taken once or twice a day.Aase syndrome Email this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Aase syndrome is a rare disorder that involves anemia and certain joint and skeletal deformities.Quick Hit Be careful not to lower BP too quickly in a hypertensive patient. levitra 20mg forum This is called the far point of the eyeQuick Hit RPR or VDRL may be falsely positive in patients with SLE.Removal of the gallbladder c.The amount of energy E stored in such a configuration is given by E B.The document states that patients at high risk should not receive treatment for sexual dysfunction until their cardiac condition has stabilized. prix levitra pharmacie pas These can be found in many basic physics texts see for exampleIt was concluded that the HOCO system might have a role in penile erection.If food poisoning is the cause diarrhea appears within hours of the meal. commander cialis generic Adenomyosis is uterine thickening that occurs when endometrial tissue which normally lines the uterus moves into the outer muscular walls of the uterus.B.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #10  | 17 Ocak 2016 02:40 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
is called a dipole field and it is similar to the field produced by a bar magnet.seminiferous tubulesFSH contributes to an increase of testosterone secretion by inducing the maturation of Leydig cells accutane buy us b and mouse Mizusawa et al.If the drug is destroyed in the digestive tract by digestive juices or if the drug is unable to pass through the intestinal wall it will be ineffective.She denies chest pain.The information provided on CURRENTPSYCHIATRY.Usually asymptomatic at time of diagnosis CLL may be discovered on a routine CBC lymphocytosis.The sympathetic nerves stimulate the body in times of stress and crisis. 36 hour cialis online www.There are two types Hodgkins disease and NHl.An example is tamoxifen.This is for information only and not for use in the treatment or management of an actual poison exposure.The two pubic bones join by way of a cartilaginous disk. cialis purchase For his pioneering work in this area he became known as one of the fathers of modern epidemiology.LFTs are often elevated.Here B is the externally applied magnetic field h is the Planck constant as defined earlier and is called gyromagnetic ratio which is a property of a given nucleus.Chemotherapy may cure or stop the progress of this disease.Epigenome targeting by probiotic metabolites.Vasopressorsthey cause arterial vasoconstriction and should not be given through peripheral lines because if infiltration occurs in a peripheral line it may cause compartment syndrome or skin necrosis. men's health pharmacy viagra Erectile dysfunction is the recurring inability to achieve and maintain an erection sufficient for satisfactory sexual performance.anxiety disorder..eczema atopic dermatitis Inammatory skin disease with erythematous papulovesicular or papalosquamous lesions.d.achalasia us on line pharmacy selling kamagra In Goldman L Schafer AI eds.visual eld test Measurement of the area peripheral and central within which objects are seen when the eyes are xed looking straight ahead without movement of the head Figure B..


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #11  | 17 Ocak 2016 13:01 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Our immune system produces various fluids to keep our body clean. priligy france coronary artery bypass grafting to relieve ischemiaGive glucocorticoid therapy for both acute and chronic berylliosis.aortaHer husband witnessed the event.Blesser William B. cheap cialis tablets St.J.Neurosci Biobehav Rev.Lytic lesions are only apparent in advanced disease.painful inamed intestines caused by bacterial infectionNephrotic syndrome with albuminuria d. prix du viagra 25 en issy-les-moulineaux Red blood cells provide oxygen to body tissues.steroids Complex naturally occurring chemicals derived from cholesterol.Which enzymes are used depends on what kind of food you ate and how much you consumed.palpitations Uncomfortable sensations in the chest related to cardiac arrhythmias such as premature ventricular contractions PVCs.And that is because the osteoarthritis that depleted the rst is depleting the second and all my glucosaminechondroitin pills my quad exercises my frequent massages and even my nightshade free diet are at best only putting off by several months or a year the inevitable.At the time the US was suffering its worst ever polio epidemic.Diets including intake of peanuts other nuts and peanut butter ranging from never to times a day of the nurses who were their mothers were attained by periodic questionnaires in NHSII. buy canadian finasteride 1 mg muscle biopsy Removal of muscle tissue for microscopic examination.How high can the flea jump utiliz ing only the stored energyErectile dysfunction lasting for months is considered a reasonable length of time to warrant evaluation and consideration of treatment. zithromax from india a.menorrhagia Abnormally heavy or long menstrual periods.nonsteroidal antiinammatory drug G.Lloyd says if youre taking oral ED meds Cialis which is taken daily may allow for more spontaneity.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #12  | 20 Ocak 2016 16:16 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Many religions encourage us to cultivate an attitude of nonjudgment.Monoclonal spike due to a malignant clone of plasma cells synthesizing a single Ig usually IgG called a monoclonal protein Mprotein b.If serum is positive for AMAs perform a liver biopsy to confirm diagnosis. buy tamoxifen online The Susruta Samhita see pp.squamo scalelike squamous epithelium Cells are at and scalelike pavement epithelium.and in men with ED Lal et al.Scientists tend to believe that an interaction of a number of different factors produce cancer.Patients with type diabetes have lost the ability to produce insulin as children or young adults and must receive daily injections of insulin.painful urination buy clomid via mail Many adolescents are at increased risk for depression and potential suicide attempts because of pressures and conflicts in their family school or social organizations peer groups and intimate relationships.A very brief selection is included below.The choice of questionnaire as outcome measure may also be influenced by the ease of use. viagra belgium Pathogenic LRRK negatively regulates microRNAmediated translational repression.there were some early transfusions often from animals.Considering the risks and protective factors of dementia in women separately from men will accelerate the progress of discovery and translation in AD the burden of which is particularly great in women.At this point Canadian biochemist James Bertram Collip joined the team to lend expertise in the extraction process.Lister. nolvadex Ask your doctor or health care professional for advice.DDAVP does not play a role in treatment.A.Blood tests RAST generally identify IgE antibodies to specific antigens.Flulike symptoms high fevers headache myalgias b.The neurobiology of sexual function. viagra us distributer Lasix comes in the form of a tablet that is usually taken once or twice a day.g.Clinical featuresThe relative hypoosmolality of the ECF compared with the brain may result in nausea vomiting headache and rarely seizures or coma.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #13  | 22 Ocak 2016 12:11 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
Female carriers can be diagnosed of the time using a verylongchain fatty acid test and a DNA probe study done by specialized laboratories.During Ancient Egypts lengthy historyit lasted longer than the millennia from its demise to today the authority of women in medicine waxed and waned.blood clotting buy kamagra sildenafil Animal valves were used tootypically from pigsand hybrid ones with a metal frame and flexible animal tissue leaflets animal tissues were treated before use to minimize the risk of rejection.placentaGreater health benefits are associated with greater levels of activity but it doesnt necessarily have to be intense or prolonged activity.The researchers implemented and validated an in vitro method that allows investigation of the microbicidal potential of exvivo isolated human monocytederived macrophages. comprar pastillas levitra g.Several specimens are obtained for examination by a pathologist.Thus a second Panel objective was to determine whether or not there was sufficient evidence for outcomes both benefits and risks to be estimated.Prostate stones may be difficult to palpate but if found may impact management decisions. parapharmacie propecia .Diagnostic Equipment electronic modifications that increase its sensitivity.Wide bizarre QRS complexes followed by a compensatory pause are seen a P wave is not usually seen because it is buried within the wide QRS complex.World War II had started and funding in Britain was scarce so the research team appealed to the US Rockefeller Foundation for funds.D.Drugs can have several brand names because each manufacturer producing the drug gives it a different name. generique viagra Anticonvulsant medications phenytoinScience Spannhoff A.Restless minds in Renaissance Europe began to probe the mystery.inammation of the external female genitalia and vaginaLung Ribs Heart TERMS PERTAINING TO THE BODY AS A WHOLE EXERCISES Remember to check your answers carefully with the Answers to Exercises can i get generic viagra online Many parents become worried if their children are shorter than most or all of the children around them.et al.qh every hour quaque hora qh every hours q.Viruses lie in the environment waiting to invade bacteria plants and animals.


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #14  | 22 Ocak 2016 18:42 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
author replyThis disorder is rare in children. ajanta kamagra st for sale .This is a free and confidential service.sedativeUnit of Heat As discussed in Appendix A heat is measured in caloriesB order irregularity c.Yr impact factor cialis rush order Cecil Medicine.Furthermore this work would be dissipated into heat energy which would destroy the joint.not due to voluntary muscular contraction.narrowing of a vessel canadian levitra Contrast Studies.If the patient cannot breathe on his or her own intubateA..This often allows normal movement of the organ and reduces the symptoms caused by the adhesion.b.In patients with cardiac disease or renal insufficiency avoid volume overload can lead to CHF but generous fluids are still needed. viagra generic for sale As dis cussed above mutations of the APC gene promote CRC onset by failing to negatively regulate the Wnt b catenin pathway.Penetration of antimicrobial agents into the prostate. deltasone Wolfson N.Youngs modulus has been measured for many materials some of which are listed in Tablep.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #15  | 25 Ocak 2016 22:25 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
J. sublingual viagra The EEG signals are certainly the result of collective neural activity in the brain.COMBINING FORMS Use the following list of combining forms as you write the meanings of terms starting onChemMedChem Review Trends in Molecular Medicine December Vol.Rose complained of pain in her hip joints knees and shoulders each morning.You may breathe some of these germs directly into your lungs.Flat bones are found covering soft body parts. deltasone over the counter Grimshawe cl Getty Images UIG via bl Science Society Picture Library Science Museum tr.CXRusually normal a.et al.b.hemoptysis CDialysis may not be necessary for all people but is often lifesaving especially if serum potassium is dangerously high. priligy en suisse Information was also sought from regulatory agencies.AIn fact the human body and bodies of all animals is a dynamic system continually responding to stimuli generated internally and by the external environment.Boland C.Deep tendon reflexes asymmetry suggests corticospinal tract dysfunction upper motor neuron lesion.Outlook Prognosis Hypopituitarism is usually permanent and requires lifelong treatment.alphafetoprotein G antabuse sales canadian The clitoris is an organ of sensitive erectile tissue located anterior to the vaginal orice and in front of the urethral meatus.The surface bond strain affects the bonds in the interior of the nanoparticle. como comprar cytotec sin receta medica Yet by the time he died he had revolutionized the practice of medicine and established the basic foundations of the role of the physician.QuiCk Hit The prognosis for lung can cer is grim.Chem.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #16  | 27 Ocak 2016 18:51 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Chest wall abnormalitieskyphoscoliosis rib fracture ankylosing spondylitisleadThe nucleus holds the DNA which dictates how the cell grows.In chemotherapy drugs are given according to a written protocol or plan that details the route schedule and frequency of doses administered. cialis rush delivery ketoacidosisSymptoms develop quickly over days to weeks.peri viagra ligne suisse Patients with asthma reported sexual qualityoflife scores that were somewhat better than COPD patients but worse than the healthy control group..prognosisplacement of a tube through the mouth into the trachea to establish an airwaycarbon dioxide lasix ol Similarly in normal adult rat brains MBD and methylCpGbinding protein MeCP were found to be induced after repeated uoxetine injectionsEarly vaccination for S.Gradually during the th and th centuries more and more organized medical schools were established around Europe each insisting on high levels of scholarship unblemished morality and wide ranging studies from Hippocrates and Galen to the Islamic golden age advances.Type I IFN counteracts the induction of antigen specic immune responses by lipidbased delivery of mRNA vaccines. levitra 10 mg vidal Shekelle UptoDate.On auscultation of his lungs you note endexpiratory wheezing and a prolonged expiratory phase.Endocrinehypogonadism in men with low testosterone hyperthyroidism vitamin D deficiency see Clinical PearlPhiladelphia PA Elsevier Saunders chaptympanic membrane myringoplasty cochlear implant Operating Room Schedule Eye and Ear Procedureshypoglycemia In this term hypo means decient. buy levitra on line Although this solution for the diffusion problem is not exact it does illustrate the nature of the diffusion process.More than twothirds are small cell carcinomas of the lung.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #17  | 31 Ocak 2016 02:43 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
d. comprar priligy online contrareembolso heparinbrings oxygenpoor blood into the heart from the upper parts of the bodySo why were they eaten One possibility is that the plants were used as natural medications.If the T H E DA R K AGE S I N EU ROP E patient was conscious anesthesia and pain relief could only be provided by administering alcohol opium or something similar in terrifyingly hitandmiss dosesand with no knowledge of germs or antisepsis dirt and pus in the innards would almost certainly lead to infection and death. cheapest generic levitra Wing muscles.Oral contraceptive use female sex and anabolic steroid use are the main risk factors.Why is it that negative emotions are stickier than positive emotions Is there anything we could or should do about itcholedochotomyIn turn type I IFN upregulates the expression of PKR OAS ADAR and APOBEC.Therefore coldblooded animals can function with correspondingly smaller lung surface area.Short Half life so works fast SSRI medications are basically antidepressants and are usually prescribed to patients suffering from anxiety and depression and mose take around days to become effective in a persons system. dapoxetine vardenafil nephroalphafetoprotein GWith the introduction of minimally invasive therapy a surgical option was again explored.Ability to cause exposure of a photographic plate. como comprar viagra en una farmacia However utilization and costs in all service areas were significantly higher among cases and most of the difference in utilization was not directly attributable to pulmonary services.Epigenetic regulation of colorectal carcinogenesis The link between epigenetic modications and cancer was rst made inIn allogeneic marrow transplantation allo other marrow is obtained from a living donor other than the recipient.Symptoms will be treated as appropriate.For example one person may have base A at a certain location on a particular chromosome while another person might have base C. kamagra 100 without prescription In the UK vaccination becomes mandatory in the first three months of a child s life.the intensity of symptoms Of course only patients with heavy discomfort which does not subside after conventional treatment can be considered as candidates for surgery.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #18  | 6 Şubat 2016 13:51 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
These emerging agents have potential utility not only as biologi cal probes for preclinical studies but also as lead com pounds for optimization and clinical development.RUNNING HIGH JUMP In the preceding sections we calculated the height of a jump from a standing position and showed that the center of gravity could be raised about cm. viagra ligne pas cher Action Plans The last of the key ingredients is about achievable action plans.The th edition includes new rsthand stories of medical conditions and procedures.Diagnoses were spurious and driven by reward and the promise of influence.condition of absence of a brain hypalgesia anencephaly comprar kamagra en valencia For reasons that we dont fully understand in general even though traumas are more likely to happen to men PTSD is more likely to happen to women.D.See also Fatigue Chronic gastritis Chronic kidney disease clinical features definition diagnosis lifethreatening complications in treatment See also Dialysis Chronic lymphocytic leukemia CLL Chronic mesenteric ischemia Chronic myeloid leukemia Chronic obstructive pulmonary disease COPD acute exacerbation chest radiographs in f clinical features clinical monitoring in complications diagnosis f t f flow volume loops f history taking in t pathogenesis risk factors smoking and f treatment types of chronic bronchitis emphysema Chronic pancreatitis f Chronic renal insufficiency Chronic venous insufficiency CVI ChurgStrauss syndrome Chvosteks sign Chylothorax Cirrhosis ascites and b causes clinical features coagulopathy and and hepatic encephalopathy hepatocellular carcinoma in and hepatorenal syndrome hyperestrinism and monitoring patients with portal HTN and spontaneous bacterial peritonitis and varices and Clonidine in Tourettes syndrome Clopidogrel adverse effects indications for use in ischemic stroke mechanism of action in myocardial infarction in unstable angina Clotrimazole troches Clubbing of fingers b f Cluster headache CMV mononucleosis Coagulation disorders of t coagulopathy of liver disease disseminated intravascular coagulation hemophilia A t hemophilia B inherited hypercoagulable states laboratory findings for t vitamin K deficiency von Willebrands disease t t Coagulopathy of liver disease Coal workers pneumoconiosis Coarctation of aorta Cocaine use and stroke Coccidioidomycosis t Coexisting hypocalcemia Coffee bean sign Coffee grounds emesis Cogwheel rigidity Colchicine in gout Colestipol in hyperlipidemia t Colonic polyps adenomatous nonneoplastic Colonic volvulus Colonoscopy Colorectal cancer CRC clinical features risk factor screening treatment Coma COMET trial Common bile duct CBD stones t Common cold Communityacquired pneumonia CAP atypical diagnosis of b sputum culture treatment t typical Conduction aphasia Congenital adrenal hyperplasia CAH Congenital heart diseases atrial septal defect coarctation of aorta patent ductus arteriosus tetralogy of fallot ventricular septal defect Congestive heart failure CHF f clinical features diagnosis f diastolic dysfunctions in FrankStarling relationship f highoutput heart failure hypertension and leftsided NYHA classification b pathophysiology of f rightsided systolic dysfunctions in tests in treatment b b Conjunctivitis allergic bacterial Chlamydial viral Connective tissue diseases mixed scleroderma Sjogrens syndrome systemic lupus erythematosus Conns syndrome Constipation Constrictive pericarditis Contact dermatitis f allergic irritant Continuous positive airway pressure CPAPIt will be helpful to your health care provider if you can describe your symptoms accurately.Am J Psychiatry. kamagraoraljellsold inperthpharmacy Another research group has demonstrated efficient laserheating of nanopar ticles in the form of a gold mesh.Quick HiT If carotid stenosis is and patient is symptomatic carotid endarterectomy is indicated.Welldeveloped upper body with underdeveloped lower halfAn initial tidal volume V T of to mLkg is appropriate in most cases lower tidal volumes are recommended in patients with ARDS and COPD.Pharmacol. isotret What might explain this troubling finding Recall that depression is currently the top cause of disability in adults to years old worldwide.Once symptoms resolve ambulation with elastic stockings is recommended.No bleeding.Otolaryngol Clin North Am.Food and Drug Administration FDA approval process since prednisone without a prescription Clinical featuresThese two equations alone are not sufficient to determine the three unknown quantities.e.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #19  | 6 Şubat 2016 18:27 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
plasty levitra generic CirrhosisEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Cirrhosis is scarring of the liver and poor liver function.Degree of erectile dysfunction and depression in the male participants of the COPD and the control groups.disease condition of the small intestinediabetic retinopathyMutations particularly those that stimulate cell growth or block DNA repair lead to formation of malignant tumors. buy viagra on line The photoreceptors are located behind the neural network so the light must pass through this cell layer before it reaches the photoreceptors.Cancerous tumor composed of cells of epithelial origin.These data suggest that colitis can promote tumorigenesis by altering microbial composition and inducing the expansion of microorganisms with the ability to damage DNAWhy the Test is Performed This test is performed if your health care provider suspects you have a disorder that affects your ADH level.Allergic Reaction Treatment SelfCare at Home Patient Comments Share Your Story Avoid triggers If you know you have an allergic reaction to peanuts for example do not eat them and go out of your way to avoid foods prepared with or around peanuts see Food Allergy.th ed. accutane 30 mg sales difficile diarrheal infections.Its Xrays yielded clearer sharper images than those of the Crookes tube especially of areas deep within the body.The abbreviation ORIF means open reductioninternal xation.This is fed back in the form of resistance in the surgeons controls effectively allowing the surgeon to feel what is happening.Williams Textbook of Endocrinology.Prostate massage and ejaculation Before the availability of broadsprectum antimicrobials prostatic massage was the mainstay of treatment for patients with prostatitis OConor cialis 5mg daily adiscussiondestruction of nerves as a secondary complication of diabetes mellitusEpstein English pathologist born Yvonne M.In the present study we also studied the alterations in hormonal status during an acute exacerbation of COPD and reversibility of these changes during followup. viagra 25 mg bronchoscopyclinical featuresAssume that the total mass of the arms is located at the midpoint of the arm.Nimmegeers et al.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #20  | 14 Şubat 2016 08:41 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
If borrowers knew they were going to default they wouldnt waste time or money making any payments. easy loans Raho Befikar.If additional fees andor charges apply the total Cost of Credit and APR would increase.eStatement Service Cardmember should maintain the designated Card account in good standing. personal loan rates The majority of people choose this option when their car needs urgent and unforeseen repairs and they need to get to work and back.Investors were so shellshocked by the impact of the banking collapse of that they stuck to safe assets.But a freedom of information request revealed that only had applied to have this tax repaid.Amscot is a member of and adheres to the Best Practices of the Community Financial Services Association of America CFSA. When you have this amount of information in this level of detail about consumers that may have taken out a loan or are considering taking out a loan that puts their bank accounts at considerable risk he said. cash advance Payday Loans are not recommended for longer period loans.Guaranteed Payday Loans in Hour No Credit Check.After you are approved there is no need to make a trip to the office to grab your cash. loans direct In Hoima district home to Kaseta village Tullow Total and CNOOC collectively distributed billion shillings approximately million to villagers according to Onencan.Its easier to qualify for a secured loan because you have collateral.com.have presude many of them before. instant payday loans We only debit your account on the dates you select at loan initiation.
 Yorum #21  | 8 May 2016 14:27 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
You understand and agree that by giving this consent or contract was not entered into for any reason If the contract document is to be signed by you and returned to your credit provider you must be given a copy to keep.Online account opening available to residents of California only. quick loans co.If there is an origination fee you need to make sure that it is worth paying. The idea is you borrow enough just to tide you over until your next payday hence the name.And if you only read one of our casestudies read this one. secured loans and not exceeding an annual percentage rate greater than percent.To make amount often calculator do supplying Where loans many cover you or.Crime Victim Rights. payday loan Page of Start over Page of This shopping feature will continue to load items.Chicago Mercantile Association Certain market data is the property of Chicago Mercantile Exchange Inc.And where we believe they have acted inappropriately we will take action. pay day loan Exemptions Exempt retail sellers who only incidentally cash checks.Mining Report into quad bike deaths recommends ban for minors June Scientists discover sleeper gene which stops preharvest sprouting Industries AN Irrigators can install variable speed drive pumps and the payback period would be short.Clique aqui para continuara Fastcash View our easytoread Account Guides I want the flexibility to use the money I need when I need it. unsecured personal loans Banks are in a stronger position both to address emergency needs quickly and to achieve scale in the business.com surprising times your credit matters RecordSearchlight raindrops Entries RSS and Comments RSS Accessible Raindrops Theme monthly repayment will be and you can compare up to four loans side by side.
 Yorum #22  | 7 Temmuz 2017 11:29 | Alıntı     

imitatie horloges

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Both cheap and gorgeous fine imitation watches; replica merk horloges filling your success style!
imitatie horloges Replica watch online.
 Yorum #23  | 17 Eylül 2017 17:19 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #24  | 18 Eylül 2017 15:50 | Alıntı     

StewartRen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #25  | 18 Eylül 2017 16:11 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #26  | 18 Eylül 2017 17:02 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #27  | 18 Eylül 2017 17:09 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #28  | 18 Eylül 2017 17:33 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #29  | 18 Eylül 2017 17:51 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #30  | 21 Eylül 2017 09:53 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: