Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Ötekiler, Biz ve Onlar-Ali Haydar Koç  


25-10-2012, 23:23 Kategori: Analiz  
Ötekiler, Biz ve Onlar-Ali Haydar Koç

Türkiye’de Ötekiler, Biz, Onlar ve İnkar Edilen Kürtler-I*

Ali Haydar Koç

Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundan sonra Kürdistan topraklarının Türk toprakları olarak görülmesi sonucunda, Kürdistan’ın adının da “Şark vilayetleri,1940’lardan sonra günümüze kadar” Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi veya Doğu vilayetleri“ biçiminde değiştirilmişti.

Kürdistan coğrafyasının, Ankara yönetimi tarafından Türk vatanının önemli bir parçası olarak değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan politik zihniyete göre kendi vatanları Kürdistan’da yaşayan Kürtlerin, ulusal bir cemaat olarak soykırım ve Türkleştirme uygulamalarına tabi tutularak tamamıyla yok edilmeleri için askeri seferlerle etnik temizlik yapma hareketini başlatmışlardı. Ankara yönetiminin Kürtlere karşı aldığı ilk siyasal tedbirler arasında „Kürdistan ve Kürt“ kavramlarının cezai tedbirlerle yasaklanması idi.

Örneğin;1525-1918’e kadar imparatorluğun önemli ortaklarından/siyasal parçalarından biri olarak görülen Kürtler ve Kürdistan coğrafyası, aynı şekilde siyasal olarak Osmanlı devletinin (1918) dağılması dönemine kadar Kürtler ve Kürdistan kavramları devlet bürokrasisinde olduğu gibi bütün Osmanlı cemaatleri ve toplumsal kesimleri arasında gayet normal bir şekilde kullanılırdı.

Fakat ırkçı esaslar üzerinde kurularak şekillenen Türkiye devletinin ilk icraatlarından biri Kürt ve Kürdistan’ı bertaraf ederek, ortadan kaldırmak idi. Örneğin 1923’ten sonra Türkiye’de yaşayan bazı azınlıklar (Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Süryaniler) ötekileştirilerek, kendi kimlik isimleriyle anılırken, Kürtler tamamıyla inkar politikalarına tabi tutulduklarından, kendi kimlikleriyle anılmaları bile mümkün olmamıştı.

Bu yazımda, Türkiye’nin ilk kuruluş yıllarından itibaren ortaya çıkan „ötekiler, ötekileştirilenler, biz ve onlar“ gibi siyasal kavramlar ışığında Kürtlere karşı olan siyasal yaklaşımlara, Türk ırkçılığı esas alınarak Kürtlerin soykırım ve asimilasyon uygulamalarıyla inkar edilerek, bu siyasal kavramların dışında tutulmalarına, 1990’dan sonra bazı Türk tarihçilerinin veya aydınlarının Türkiye devletinin, Kürtlere yönelik ırkçı politikalarını, uydurma tarihini aklamak/gizlemek için Kürtleri „ötekileştirilen cemaat“ olarak değerlendirmeleri gibi gerçekleri yansıtmayan uydurma bilgilere, bu bilgilere dayanan siyasal anlayışlarla içinde yaşadığımız yüzyılda da (21.yüzyıl) Kürtleri kendi çıkarları doğrultusunda mobilize etme niyetleri ve 1990’dan sonra Kürtlerin, Kürdistan’da özgürce yaşama ve kendi devletlerini kurma istemlerinden doğan siyasal ve askeri koşulların yarattığı mecburiyetten dolayı, Türk yönetiminin, Türk yönetiminin birer resmi kadrosu, kurumsal organı olarak çalışan Türk tarihçilerinin ve aydınlarının “üst kimlik ve alt kimlik” kavramlarını kamuoyunda tartışmaya açarak, bu iki siyasal kavrama bağlı olarak yeni taktiksel uydurma bilgilerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışarak, Kürtleri, yeniden Türklerin milli hakimiyetine kazanma ve Türk tarih hafızası içinde tutma çabalarına dair kısaca bazı bilgiler vermeye çalışacağım.

1923’ten sonra Kürtleri ve Kürdistan coğrafyasını yasaklayan ırkçı zihniyete sahip Türkçü kadrolar, 1525-1913’e kadar Osmanlı sınırları dahilinde aşağılanarak, ismi ve kimliği hiç bir şekilde öne çıkmayan Türkmen ve Türkleri, imparatorluğun ortaklarından biri olan Kürtlerin başına hakim yapma, Osmanlı döneminde Müslümanlar için kullanılan „millet-i hakime“ olgusunda anlam değişikliği yaparak üstün ırk ile anlamlandırarak yani Ankara merkezli siyasal otoriteye dayanan uygulamalarla „efendi“ yapma çabasını harcıyordular.

Batı Avrupa ülkeleri ve SSCB yani Rusya’nın Kürtlerin yok edilmesi politikalarında, Türk ırkçılığı esasları üzerinden bir resmi ideoloji oluşturan Ankara yönetimine büyük siyasal ve ekonomik destekler sundukları bilinmektedir. Bahsi geçen devletler Osmanlı imparatorluğunu ve Kürtleri gerici ilan ederken, yüzü batıya dönük çağdaş Türkiye/Türk ırkçılığını siyasal çıkarları gereğı modern ve ilerici olarak görerek, desteklemişler idi. 20.yy.’ın başlarında Ortadoğu’da Kürdistan devletinin kurulmamasının önemli ana sebeplerinden biri, „yüzü batıya dönük çağdaş Türk ırkçılığının“ Batı Avrupa ülkeleri, SSCB yani Rusya’daki faşist ve komünist tek partili sistemlere dayanan açık veya örtülü ırkçılıkla buluşması noktaları oluşturmaktadır.

Türkiye’de 1923’ten sonra Ermeniler, Rumlar, Çerkezler, Yahudiler, Araplar, Gürcüler, Boşnaklar, Arnavutlar, Süryaniler vs. Lozan antlaşmasını imzalayan ülkelerin garantiliğinde dil, Kültür, gelenek ve dini vecibelerini serbestçe yerine getirme özgürlüklerine sahip olmuşlar idi. Yani bu grupların kültürel hakları uluslararası diplomatik girişimlerle garanti altına alınmış azınlık cemaatleri olarak kabul edilmişlerdi.

Türk ırkçılığıyla siyasal ideolojisini oluşturan Ankara yönetimine göre bu siyasal olgu fazla özgürlükler içerdiğinden 1930’lardan sonra yukarıda adı geçen cemaatleri “biz ve onlar” kavramları çerçevesi içinde değerlendirerek, ötekileştirerek, kamuoyunda yapılan değişik siyasal propagandalarla aşağılamaya çalışıyordu. Aynı şekilde gelenekçi, gerici ve çağdışı bir siyasal yapı içinde değerlendirilen Osmanlı imparatorluğu ve İmparatorluğu temsil eden bütün siyasal mekanizmalar „ötekileştirme“ politikaları içinde görülmesi, aşağılanması propaganda edilerek, bununla kamuoyunda geçmişe dair oluşmuş olan toplumsal hafızanın yok edilmesi sağlanmaya çalışılıyordu.

Osmanlı Devleti’nin 1950’ye, yani Türk tarihçileri tarafından uydurma bilgi ve araştırmalarla Türkleştirilene kadar “Öteki” olarak değerlendirilmesinin ana sebeplerinden biri de, “Kürtler ve Kürdistan” olgusu oluşturmakta idi. Çünkü Osmanlı imparatorluğunun tarih hafızasının her evresinde (1525-1918 kadar) Kürtler ve Kürdistan’ın varlığı söz konusu idi.

Osmanlı devletinin ”ötekileştirilmesi” siyaseti Kürtlerin soykırım ve Türklük uygulamaları içinde eritilmesi/ yok edilmesi politikalarında önemli bir rol oynamış idi.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Kürtler, diğer cemaatler olan Ermeniler, Rumlar, Çerkezler, Yahudiler, Araplar, Gürcüler, Boşnaklar, Arnavutlar, Süryaniler ve Osmanlı devleti gibi „ötekileştirilenler“ kategorisine dayanan siyasal mekanizmanın içinde değerlendirilmeyerek, soykırım ve asimilasyon uygulamaları ile yok edilmesi, “dağ Türkleri“ gibi uydurma ifadelerle geçmişin tarihsel hafızasından silinmesi öngörülmüştü.

Büyük bir nüfus ve büyük coğrafyada yaşamlarını sürdüren Kürtler, eğer Türkiye cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren “Ötekiler“ olarak değerlendirilmiş olsalar idi, o zaman alt kimlik kategorisinde bile olsa „sömürge Kürdistan ve Kürt ulusunun“ varlığı kabul edilmiş olurdu. Bu durumu yakından bilen dönemin Türk ırkçıları, kanuni tedbirlerle Kürtleri „ötekiler“ veya “biz ve onlar” gibi siyasal anlayış ve uygulamalardan uzak tutmayı gerekli görmüşler idi.

Bu sebep ile Kürtler,1923’ten 1990’a kadar Ermeniler, Rumlar, Çerkezler, Yahudiler, Araplar, Gürcüler, Boşnaklar, Arnavutlar, Süryaniler vs. gibi ötekileştirilen bir cemaat olarak bile görülmemişti. Tam aksine Kürtler cezai tedbirlerle inkar edilen, yok sayılması gereken bir ulus olarak görüldü.

Yani Türk tarihçilerinin uydurma anlatımlarıyla “kendilerini Kürt olarak tanımlayanlar” tarihsel hafızalarını yitirmiş dağ Türkleridir. Fakat 1990’dan sonra Kürt vilayetlerindeki meydanlarda, sokaklarda ve evlerde yükselen bağımsızlık sesleri veya yüksek sesle „bağımsız Kürdistan devletini istiyoruz, artık topraklarımızın sahibi olmak istiyoruz“ biçiminde ortaya çıkan siyasal faaliyetler, Türk yönetimini, Türk tarihçilerini ve Türk aydınlarını ürkütmüştü. Korkuya kapılan bu siyasal gruplar Kürtlerin siyasal istemlerini, sözde de olsa „üst kimlik“ olarak görülen Türklerin milli hakimiyetine bağlı kalması şartı ile „alt kimlik“ biçiminde tartışmak zorunda kalmışlar idi/kalmaktadırlar.

1930’larda en üst seviyede kendisini hissettiren Türk ırkçılığı ve bu ırkçılığı temsil eden devletin kurucu kadroları, Kürdistan coğrafyasında Kürt ulusu dahil Türk olmayan her varlığın yok edilmesi için askeri seferler düzenleyerek, soykırımlarla, asimilasyon uygulamalarıyla ve zorunlu göçertmelerle sessizleştirilen Kürt topraklarında, her şeyin Türkleştirilmesini sağlama siyaseti izliyordu.

Türk yönetimi tarafından “ötekiler” olarak görülen diğer cemaatler ise, bağlı bulundukları cemaat kimliğinin ismi anılarak, onların kimliğinin taşıdığı ismin küfür ile eşdeğerde tutulması sağlanarak Türk ırkçılığının üstünlüğü karşısında aşağılanıyorlardı. Örneğin; Ermeni veya Rum kavramları Türk toplumu içinde küfür olarak algılanmaları sağlanmıştı. Türk ırkçılığı karşısında ötekiler olarak görülmeyen, tarihsel hafızasını yitirmiş dağ Türkleri olarak değerlendirilen Kürtlere, Kürt kimliği ile aşağılanması şansı bile verilmemişti.

Örneğin; Kürt kimliği yerine, hırsız, şaki, asi, isyancı, eşkıya, bölücü, vatan haini, İngiliz işbirlikçileri, gerici, dünyadan habersiz olanlar, cahiller, gerici feodallere, ağalara, şeyhlere, seyitlere bağlı olanlar vs. gibi hakaretlerle, küfürlerle dolu çeşitli aşağılayıcı sıfatların kullanılması uygun görülmüştü.

Kürt kimliğini ifade eden Kürt ve Kürdistan kavramlarının cezai tedbirlerle yasaklanmaları sağlanarak, bu kavramlar kullanılmadan Kürtlere karşı her türlü aşağılayıcı hakaretin yapılması serbest bırakılmıştı. Örneğin; 1925-1940 yılları arasında Kürdistan’da ortaya çıkan Kürt milli hareketlerinde „Kürt ve Kürdistan“ kavramlarının kullanılmamasına dikkat edilerek, bunun yerine önemli Kürt şahsiyetlerinin ismi veya bölge ismi ile anılmaları öngörülmüştü.

Şeyh Sait isyanı, Ağrı isyanı, Dersim isyanı vs. gibi isimler tercih edilmişti. Yine savaşa katılan Kürt savaşçıları ise „çapulcu, Hırsız, padişahlığı-şeriatı isteyen gericiler, asiler, şakiler ve eşkıyalar gibi isimlerle kamuoyuna taktim edilerek, propaganda edilmişlerdi. Ki buna benzer siyasal zihniyeti hala Ankara yönetimi tarafından yönlendirilen Türk kamuoyunda ve Türk medyasında görmek mümkündür…….


*Kaynak: Denge Kurdistan- 23 Ekim 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 7)
  |   Okuma: 2053   |   Yorum: (13)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 14 Nisan 2015 06:08 | Alıntı     

Wilioi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
microscopic branching ber of a nerve cell that is the rst part to receive the nervous impulse . fluoxetine Laboratory tests see Table a.Electric Circuits d FIGURE B. compare generic cialis prices For those of you who work full time as I do it is a major disruption to your life.Fanning and ONeill The Addiction Workbook . antibiotics online overnight R C.EEG shows isoelectric activity electrical silence. clomid The repair of retinal detachments and retinal tears is one such applica tion.. viagra pills for sale usa The European Medicines Agencys Committee for Medicinal Products for Human Use CHMP has recommended marketing of brimonidine tartrate mgg topical gel Mirvaso Galderma for the symptomatic treatment of facial erythema of rosacea in adult patients.falciparum infection may require IV quinidine and doxycycline. prozac In Chain took on a project to find out how antibacterial substances worked.. online pharmacy A B NAILS Nails are hard keratin plates covering the dorsal surface of the last bone of each toe and nger.inhalation . cialis vs viagra Tachy means fast.Today Jeff is in a mainstream fth grade classroom at a public elementary school. buy levothyroxine without prescription phasia speech aphasia Difculty with speech.. en walmart orlando venden cytotec Fawzy A.Her robust stable antidepressant response returned without side effects beyond mild weight gain for which regular exercise was prescribed. buy tretinoin cream australia .They may cause nausea vomiting and sometimes neutropenia. buy wellbutrin online us pharmacy clinical features .
 Yorum #2  | 17 Nisan 2015 04:14 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra 100mg price achat viagra a paris citrate generic sildenafil viagrakamagra fedex kamagra cheap kamagra in manilaorder cheap viagra Sildenafil Citrate best generic price viagraorder cialis online india cialis 5mg free trial cialischeap discount viagra priligy seguridad social viagra price uk
 Yorum #3  | 18 May 2015 19:20 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
viagra iowa priligy donde comprar everyday viagra dosagecialis eating cialis online rezeptfrei aus kanada buy cialis online consultationviagra cialis levitra sample pack Buy Levitra Online buy vardenafil 10 mgcialis with alcohol cialis o viagra mejor cialis approvalonline canadian pharmacy levitra viagra levitra ou cialis levitra low cost
 Yorum #4  | 1 Haziran 2015 23:55 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Common presentations include recurrent urinary tract infections with no history of bladder instrumentation dysuria and frequency with no other signs of ABP or new onset sexual dysfunction without other aetiology.Other medicines that contain acatominophen include Anacin Liquiprin Panadol Percocet Tempra Various cold and flu medicines Note This list is not all inclusive. real viagra for sale online 178 Unit of measurement varies.Miscarriage is when a pregnancy ends on its own before the th week.
 Yorum #5  | 16 Ağustos 2015 03:35 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Adenocarcinoma More common in Caucasians and men over women Most common in distal third of the esophagusgastroesophageal junction in of cases Risk factors GERD and Barretts esophagus are main risk factors alcohol and tobacco may not be as important as in SCC.True. Viagra helped determine safe amounts of chloroform and later ether for varying levels of pain relief and unconsciousness.These reveal information about a persons past present and future.NPOcan be fatal if untreated.colostomy best price 100mg generic viagra Modern chiropractic has refined Palmers techniques but its main attention is still on the manipulation of the spine and musculoskeletal system particularly MODERN MEDICINE to relieve lower back and neck pain.Bills case showed that a.The following table lists examples of drugs in each class with their type trade andor street names and medical uses.A common aim in thera peutic tumor vaccination is the induction of tumorspecic Corresponding author Pollard C.Normal value ranges may vary slightly among different laboratories.Identify and describe major pathologic conditions affecting the heart and blood vessels.This is an unusual hypersensitivity to previously encountered foreign proteins or other antigens. comprar cialis generico barato Priligy or Dapoxetine is a supplement which is supplied within delivers of three and costs about Twentyfive per pill to the patient.D.Ideally you should have At least years independent monitoring experience in Russia English and Russian language skills Experience in site feasibility assessments A willingness to work hard and succeed If you wish to apply for this CRARus role or any other position based in Russia or Europe please send a recent copy of your CV in English and on a MS Word document For this position I am looking to speak with market access professionals who have extensive experience within the area of Hepatitis C.It is a disorder of the immune system.The results that come from studies examining the effects of beta blockers need to be replicated however.necro death of cells or whole body nephro kidney neuro nerve neutro neutrophil a white blood cell nucleo nucleus ophthalmo eye rhino nose sarco esh spleno spleen staphylo clusters strepto twisted chains thoraco chest thrombo clot tonsillo tonsils tracheo trachea windpipe veno vein Larynx and Other Parts of the Body Ending in x coccy x tailbone laryn x voice box pharyn x throat phalan x nger or toe To make combining forms for parts of the body that end in x substitute g for x coccy g o laryn g o pharyn g o phalan g o SUFFIXES SUFFIXES AND TERMINOLOGY NOUN SUFFIXES The following list includes common noun sufxes. Viagra Sci.In a few years any medical student who wants to apply to medical school will need to have taken a class at least on an introductory level of psychology andor sociology or anthropology. accutane for sale Clinical features
 Yorum #6  | 27 Ocak 2016 13:17 | Alıntı     

Stephebraph

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Present evidence clearly indicates that this includes drugs.Physical examina tion reveals tenderness on palpation of the low back and right humerus but is otherwise unremarkable.Poor postural reflexes difficulty initiating the first step and walking with small shuffling steps stooped posture. precio levitra 4 comprimidos Switch to half normal saline once the patient stabilizes.Listers spray machines went through several incarnations the first were laboriously hand and footpumpedthese were known as donkey enginesbut by they were steampowered.spread of a cancerous tumor to a secondary organ or tissue. online cialis with no prescription Support Groups Wilsons disease support groups can be found at www.mgdL Location in the body Most of the phosphorus is in the bones the remainder is intracellular in soft tissues and a very small amountd.Muscular action also helps the movement of blood in veins. generic levitra 20mg EMBO Rep.therapy with methotrexate reduced the overall mortality by primarily by reducing cardiovascular deaths.The patients inability to drink enough fluids either due to lack of access in elderlybedridden patients or to inadequate thirst drive to keep up with urinary fluid losses exacerbates the condition.Practice Guideline Acetaminophen Poisoning an EvidenceBased Consensus Guideline for OutofHospital Management..Some patients may have epigastric discomfort.supportive psychotherapy Offering encouragement support and hope to patients facing difcult life transitions and events. free viagra sample Various kinds of damage to DNA results in malignancy DNA damage may be caused by environmental factors such as toxic chemicals sunlight tobacco smoke and viruses.TreatmentSensationCharacterized by intermittent symptoms that include SOB wheezing chest tight ness and cough. generic viagra for sale in the usa DIGESTIVE SYSTEM herpetic stomatitis Inammation of the mouth caused by infection with the herpesvirus.The Type D personality model was introduced as a way to conceptualize the cardiovascular effects of chronic psychosocial distress accumulating across an individuals life.
 Yorum #7  | 25 Aralık 2016 09:58 | Alıntı     

JoseAgride

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
It used to be that the best unsecured personal loans were available solely through brick and mortar banks.Delaware Residents Licensed by the Delaware State Bank Commissioner to engage in business in Delaware. money loans Billions In Wasted Defense Spending Are Continuing During Government Shutdown If you assume that the waste in defense spending has stopped during the government shutdown youd be wrongIn spite of that launch urgent payday loans no credit check being reported on the IndexCreditCards.We will also create a payment schedule that suits your financial needs. online loans US tells allies campaign to defeat Islamic State must be accelerated Fresh setback for TDP in Telangana another MLA quits Gujarat govt brings diploma students under EBC scheme ALSO READ Deep surgery needed to clean up balance sheets for future loan growth for banks Raghuram Rajan SBI also warned of more pains in the March quarter to meet the Reserve Bank diktat to clean the books by the end of the fiscal year as the bank has only provided for about half of the accounts that are stressful.Lamont espoused equivalently Lemnian Abram teheed telephonically.The User is responsible for correctness of information supplied to the Bank through the use of SBI Apply Online services.Affordable housing cheaper loans should be the focus of budget As part of the research Makaan. loans for people with bad credit If you do so make sure the special members vote is required for the borrower to file bankruptcy or any other kind of defensive court action against the lender.All expressions here will have the same meanings as set out in the Citibank Card Terms and Conditions except where the context otherwise requires or where express stated to the contrary.No mandatory recurring fees or subscriptions. loans no credit check Flexible repayments.Research provided by Canstar Research AFSL and Australian Credit Licence No. loans direct i guess its time to rob jaci says If your going to sell your eggs why not sell your body too Sam says How bout SELL YOUR VOICE a lot of people PAY ATTENTION to that right I recently spent several years looking for work in my career area and learned how to make money fast while still leaving time to job hunt.Thats why it very important to deal with only direct lenders.
 Yorum #8  | 17 Temmuz 2017 18:49 | Alıntı     

PatrickNup

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://canadianmedicaments.ru/">canadian pharmacy</a> <a href="http://mycanadianpharmacycorp.ru/">skypharmacy</a> <a href="http://canadianpharmacy24hr.ru/">canadian pharmacy </a> <a href="http://canadianpharmacynopresc.ru/">canada pharmacy no prescription</a> <a href="http://genericcialistadalafil.ru/">generic cialis tadalafil</a> <a href="http://medicationswithoutprescription.ru/">internet pharmacy medications</a> <a href="http://buyingnizagaraonline.ru/">nizagara vs viagra</a> <a href="http://viagrasamplesovernight.ru/">viagra samples</a> <a href="http://buybetnovatenoprescuk.ru/">betnovate</a> <a href="http://legalusaonlinepharmacies.ru/">usa pharmacy pills scam</a>
 Yorum #9  | 20 Eylül 2017 23:26 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #10  | 21 Eylül 2017 08:16 | Alıntı     

StewartRen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #11  | 21 Eylül 2017 08:59 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #12  | 11 Ekim 2017 16:34 | Alıntı     

BennyNuB

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cymbalta <a hrefs="http://genericcymbalta.shop">cymbalta</a> http://genericcymbalta.shop
 Yorum #13  | 13 Ekim 2017 17:07 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd3894707 valtrex mg <a href=http://valtrex365.us.com>valtrex</a> http://valtrex365.us.com buy antabuse <a href=http://buy-antabuse.work>antabuse</a> http://buy-antabuse.work neurontin <a href=http://buy-neurontin.shop>buy neurontin online</a> http://buy-neurontin.shop

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: