Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Bilim, Hukuk, Gerçek - İsmail Beşikçi  


8-08-2012, 10:26 Kategori: Analiz  
Bilim, Hukuk, Gerçek - İsmail Beşikçi

Gerçeği görmekten, anlamaktan, bulmaktan çekinen, korkan, bilim de, adalet de sahtedir.

Bugün dünyada güçlü olan devletler, sağlıklı bir demokrasiyi kurmuş, demokrasiyi bütün kurumlarıyla yaşıyor olan devletlerdir. Demokrasini en önemli özelliğinin ifade özgürlüğü olduğunu da vurgulamak gerekir. İfade özgürlüğü, özgür tartışma, özgür eleştiri, bunların kurumlaşması bu demokrasilerin çok önemli bir özelliğidir. Bu devletlerin bilimde ve hukukda ilerledikleri de görülmektedir. Oturmuş, kurumlaşmış bir hukukun gelişmediği bir yerde, dengeli,güçlü bir iktisadi gelişmenin yaşanması da mümkün değildir. Ekonomi, alacak-verecek, ithalat-ihracat ilişkilerinin, anlaşmazlıkların, önceden saptanmış, istikrar kazanmış normlara göre çözümlendiği bir alanda gelişir.

Bilim ve hukuk gibi değerler, gerçek (hakikat) kavramıyla yakından ilişkilidir. Bilim ve hukuk, gerçekle harekat eder. Her ikisi de gerçeğe hizmet eder. Burada, üzerinde durmaya çalıştığımız gerçek, toplusal gerçektir. Toplumsal gerçekliktir.

Bilimin temel dürtüsü meraktır. Merak, gerçeğin bulunması için, içten gelen önemli bir heyecan sağlar. Gerçeği bulmadan, bilimin temelindeki bu merakı gidermek mümkün değildir. Merak bilimin itici gücüdür, ruhudur.

Adaletin gerçekleşmesi hukukla olur. Gerçeği kavramadan, hukuka ulaşmak mümkün değildir. Adalet, hukukun temelindeki bir kavramdır. Hukuk adaleti sağlamak için vardır. Gerçeğe itibar etmeyen bir mahkeme, yargıç, adaleti yaralar.

Gerçeği aramak, bulmak, gereklerini yerine getirmek bu bakımdan önemlidir. Gerçeği görmekten, anlamaktan, bulmaktan çekinen, korkan, bilim de, adalet de sahtedir.

Bu teorik görüşlerin, Türkiye’nin somut sorunları açısından irdelenmesi önemli olmalıdır. Üniversitenin, bilim ortamının, mahkemelerin, yargıçların, hukuk hayatının somut sorunlar açısından incelenmesi önemli bir gerekliliktir.

Türkiye’de, üniversite, toplumsal gerçekliği, (hakikatı) arayan bir kurum değildir. Bilakis, toplumsal gerçeği yok saymaya çalışan,, çarpıtan, gerçeği yok etmek için sistematik çaba harcayan bir kurumdur. Türk üniversitesinin, Kürd olgusuna, Kürd/Kürdistan sorununa yaklaşımını bu şekilde ifade etmek mümkündür. Genel olarak Yakındoğu sorunlarına, Ermeni, Süryani, Pontus, Ezidi Kürd… sorunlarına yaklaşım da böyledir. Üniversite, profesörler, rektörler vs. bu konuda, devletin dile getirdiği görüşleri meşrulaştırmaktan,” bu düşünce bu görüş doğrudur, yapılanlar, doğrudur, bilimseldir. bunlar, tartışılamaz, doğruluğundan kuşku duyulamaz doğrulardır, bilimseldir…” demekten başka bir şey yapmamışlardır. Üniversite bu konuda resmi görüşü, resmi ideolojiyi, yoğun bir şekilde desteklemiştir. Eğer üniversitede, hakikatı arayan biri varsa, onu da üniversiteden uzaklaştırmak, hiç ertelenmeyen bir görev olmuştur. Bu tutum şüphesiz, fiilen varolan, yaşanan toplumsal gerçeğe, gerçekliğe aykırı bir duruştur. Bu bakımdan, üretilen bilim değil, sahte bilimdir.

Devlet, Cumhuriyet’le birlikte, Kürdlerin, Kürdçe’nin varlığını inkar etmeye, reddetmeye başlamıştır. 1930’lardan, Türk Tarih Kurumu’nun, Türk Dil Kurumu’nun kurulmasından itibaren, bu red ve inkar, sistematik bir şekilde geliştirilmeye başlanmıştır. Türk Tarih Tezi’nin, Güneş-Dil Teorisinin temel amacı budur. Kürd diye bir halkın, Kürdçe diye bir dilin olmadığı, devlet ve hükümet tarafından, basın tarafından ısrarla dile getirilmiştir. Devlet, devlet bürokrasisiyle, askeri bürokrasiyle, eğitim kurumlarıyla, basın, din aile, siyasal partiler gibi kurumlarla, sivil toplum kurumlarıyla bu düşüncelerini, görüşlerini egemen kılmaya çalışmıştır. Silahlı bürokrasinin de resmi ideolojiyi yapan ve yayan kurumlar içinde olması dikkate değer bir durumdur.

İşe Türk üniversitesi, devletin bu görüşlerini kayıtsız şartsız benimseyen, destekleyen, bu görüşlere, “doğrudur, haklıdır” diyen bir tutum içinde olmuştur. Toplumsal gerçeği aramak, bulmak, ona gere tavır ve davranış geliştirmek değil, bilakis gerçeği gizlemek, yok saymak, çarpıtmak, çok önemli bir çaba olmuştur. Buysa sahte bilimden başka bir şey değildir. Tarih, Sosyoloji, Siyaset Bilimleri, Antropoloji, Ekonomi gibi sosyal bilimlerde, beşeri bilimlere, hukuk gibi normatif disiplinlerde bu açıkça böyledir.

Bütün bu ilişkilerin düşün yasaklarıyla korunduğu açıktır. Üniversitenin de hiçbir zaman, ifade özgürlüğü diye bir talebi olmamıştır. Üniversite, hiçbir zaman, “düşün yasakları kalksın, ifade özgürlüğü bilimin temel koşuludur, düşün yasaklarıyla bilim üretilemez,…” şeklinde bir istemi, bu istem doğrultusunda bir mücadelesi olmamıştır.

Üniversitenin sahte bilime yönlendirildiği bir ortamda, “üniversite muhtariyeti” olsa ne olur., olmasa ne olur. Rektörü öğretim üyeleri seçse ne olur, Cumhurbaşkanı seçse ne olur?

12 Eylül cuntası döneminde YÖK çok konuşulmuştu. “YÖK 12 Eylül’ün bir eseridir” deniyordu. Halbuki, şu soru daha önemlidir. Türkiye’de gerçek bir üniversite olsaydı, YÖK olur muydu?

Üniversite olması bilimin olması anlamına gelmiyor. Türk üniversitesi bugün, unvan dağıtan bir kurumdur. Unvan sahibi olabilmek için ise önce resmi görüşü benimsemek çok önemli bir koşul oluyor. Halbuki ifade özgürlüğü olmadan bilim olmaz, bilim ortamı oluşmaz.

Üniversitede, resmi ideolojiyi eleştiren hocalar, gerçek bilim insanları elbette vardır. Bunlar birey olarak vardır. Kurumsal olarak üniversite hala resmi görüşün üretildiği bir kurumdur.

Hukuk Tatbikatı

Kürd/Kürdistan sorunu açsından hukuk tatbikatının incelenmesi de önemlidir. Hangi fiiller, düşünceler suç kabul ediliyordu, yargılamalar nasıl yapılıyordu?

1950’lere, 60’lara, 70’lere, 80’lere baktığımız zaman şunu görüyoruz: Kürdlerden, Kürdçe’den, Kürdistan’dan söz edenler, çok ağır idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşıyorlardı. Cumhuriyet savcıları, bunlardan söz eden, yazılar, kitaplar hakkında soruşturma açıyorlar, toplatma istemiyle mahkemelere başvuruyorlardı. İlgili kişiler hakkında tutuklama istemiyle mahkemelere başvuruyorlardı. Mahkemeler bu yazarlar, araştırmacılar, gazeteciler hakkında tutuklama kararları veriyorlardı. Mahkemeler, savcıların hazırladıkları iddianameler doğrultusunda yargılama yapıyorlar, bu yazarlar hakkında ağır cezalar hükmediyorlardı. 1980’lerin sonlarına kadar, sürgün cezaları da vardı.

Bu hukuk tatbikatının irdelenmesinde de yarar vardır. Toplumsal gerçeği anlamadan adaleti gerçekleştirmek mümkün olur mu? Burada, gerçeği söyleyen, gerçeklikten hareket eden kimdir? Elbette, Kürdlerden, Kürdçe’den, Kürdistan’dan söz eden, bu gerçeklere göre tutum belirleyen, yazarlardır, araştırmacılardır, gazetecilerdir. Mahkeme ise, yargıçlar ise, bu toplumsal gerçeklikten söz ettikleri için, bu kişilere ceza veriyor. Herkesin Türk olduğunu, Türkçe konuştuğunu, Türkçe konuşması gerektiğini söylüyor. Toplumsal gerçekliklere böylesine gözünü kapatan, devletin görüşleri, direktifleri doğrultusunda Kürdleri, Kürdçe’yi ve Kürdistan’ı yok sayan, herkesi Türk sayan, herkesin Türk olmasını isteyen bu tutumdan adalet çıkar mı? Kürdlerin aslının Türk olduğunu, Kürdçe’nin aslının Türkçe olduğunu isbat etmek mahkemelerin, yargıçların görevi midir? Bu konular, ancak üniversitelerde tartışılabilir. Ama, üniversitenin de bu tutumdan ne kadar uzak olduğunu yukarıda belirtmeye çalışmıştık.

1990’lara kadar, düşün suçu konusunda, yargının ve üniversitenin birlikte hareket ettikleri birlikte uyguladıkları bir tatbikat da vardı.

Mahkemeler, bu tür yargılamalar sırasında, üniversitelerin, Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, Kamu Hukuku, Siyaset Bilimleri, Tarih, Sosyoloji Antropoloji, Ekonomi Felsefe, Türkoloji, kürsülerinde görevli öğretim üyelerinden, “bilirkişi raporu” adı altında raporlar istiyordu. Öğretim üyeleri profesörler, yazıyı veya kitabı, “içinde suç var mı, yok mu” diye okuyor, sonunda,” suç unsurlarına rastlanmıştır/rastlanmamıştır” şeklinde raporlar düzenliyorlardı. Mahkemeler, bu raporlar doğrultusunda hükme varıyorlardı.

Öğretim üyesi profesörler, Kürdlerden söz eden yazılar, kitaplar hakkında, genel olarak, “suç unsurları vardır, suç oluşmuştur. Kürdlerden söz etmek, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes Türktür” anlayışını ihlal etmektedir.” diye raporlar yazarlardı.

Bir profesörün, bir yazıyı veya kitabı, “içinde suç var mı, yok mu” diye okuması, bilim yöntemine aykırı bir durumdur. Düşüncede suç aramak, bilim anlayışına, bilim yöntemine aykırıdır. Yazı veya kitap, elbette istenildiği gibi eleştirilebilir. Ama düşüncede suç aramak, bilim kavramıyla, yaratıcılık, sorgulayıcılık kavramlarıyla bağdaşmaz.

1950’lerde, 60’larda, 70’lerde, 80’lerde, bu konuda raporlar yazan pek çok profesör vardır. Bunların içinde, sağcı denenler de, solcu denenler de, Kemalist denenler de, Marksist denenler de, liberal denenler de vardır. Şimdi bile bunlardan en az kırk ismi, Ord. Prof. Dr….diyerek, Prof. Dr. … diyerek alt alta yazabilirim.

Bugün, Türkiye’de, üniversitelerde 15 bin kadar profesörün çalıştığı söylenmektedir. 1950’lerin sonları, 60’ların başlarındaysa, herhalde, 250 ( ikiyüzelli) kadar profesör vardı.

Üniversitenin varlığı, bilimin olduğu anlamına gelmiyor. “Hocaların hocası” olmak, “hocaların hocasının hocası” olmak, bilim yönteminin kurumlaştığı anlamına gelmiyor. Memurluk başkadır, bilim başkadır. Üniversitede bilim ortamı yoktur. İfade özgürlüğü yoksa, özgür eleştiri kurumlaşmamışsa bilim ortamı oluşmaz. Türkiye’de, bilimin, özellikle sosyal bilimlerin, beşeri bilimlerin, hukuk gibi normatif disiplinlerin mihenk taşı Kürdlerdir, Kürd sorununa karşı gösterilen tavırdır.

Kürdler, toplumsal ve etnik varoluşlarını kanıtlamak için çok ağır bedeller ödediler. Doğal haklarına, yani Kürd toplumu olmaktan doğan Kürd milleti olmaktan doğan haklarını kazanabilmek için, yani gasbedilmiş haklarını kazanabilmek için çok ağır bedeller ödüyorlar. Ağır bedeller ödenmesinin temel nedeni, Türk egemenlik sisteminin farklılıkları yok etmek için çok yoğun bir çaba içinde olmasıdır. Devlet hak taleplerini bastırabilmek için o kadar ağır baskılar yapıyor ki, devlet terörünü o kadar tırmandırıyor ki, ulusal farklılıkların doğal haklarına kavuşmak için ödedikleri bedeller de ağır oluyor. Kürdler yanında Ermenilerin de böyle sorunları vardır. Hristiyan,, Alevi gibi, Ezidi gibi dinsel inançların da böyle sorunları vardır.

Devlet, bilim, üniversite, hukuk, yargı gibi kurumları da bu baskı doğrultusunda kullanmaktadır. Buysa, bu iki kurumun da çürümesine yol açmaktadır.

xxx

Ama, Kürdler, görkemli bir direnişle, bu tür baskıların üstesinden geldiler. Kürdler artık, bütün kurumlarıyla, istekleriyle, beklentileriyle tarih sahnesindedir. Kürdler, artık, yoğun bir kurumlaşma, siyasallaşma içindedir. “Türk alfabesinde w, x, q harfleri yoktur” diyerek Kürdlerin kurumlaşmalarını engellemek mümkün olmayacaktır. “Türk alfabesinde, w, x, q harfleri yoktur” demek, hala Kürdleri tanımamak, inkar etmek demektir. Böyle bürokratik karalarla Kürdler yönetilemez.

Kürdleri yönetmek artık kolay olmayacaktır. En iyisi, Kürdlerin kendi alfabeleriyle, Kürd alfabesiyle, en azından federasyon statüsüyle kendi kendilerin i yönetmeleridir. Kürdler, Kürd siyaeti artık, bunu dillendiriyor. Türk siyasetinin de bunu anlamasında yarar vardır.


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 9)
  |   Okuma: 2743   |   Yorum: (15)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 5 Ağustos 2012 14:08 | Alıntı     

Ducardin

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bréz i.Xoca, Turk Cete Devleti hicbirzaman gercekanlamda bir hukuk devleti olmadi.
Bu Kurd dusmani turkonist devlet sadece zordan anliyor ve bunedenle Kurd halkina Siddet
uyguluyor
Bildiginiz gibi Bu Cete devlet Simdiye kadar hicbir halkla barismamis kovularak ulkelerden
uzaklastirilmis...
Bisilamané Welatperweri
winked winked winked
 Yorum #2  | 5 Ağustos 2012 15:24 | Alıntı     

azadi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ya arkadaşlar ülkemizde ve dunyada o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki,bu gelişmeleri ve haberleri Kürdistan posta yayınlayacak kimse yok!..
Salt bir sitem olsun diye site açılmaz. ha eğer açılacaksada bunun hakı verilmeli..yoksa kapatın gitsin..4-5gunluk haberler sitede duruyor....yorumlar bir kaç gun sonra eleniyor..ya bir kişiyi bulupta nöbetçi koyamıyormusunuz?

Editör: Sayın Azadi, sürekli bilgilendirme yapma ihtiyacı hissetmiyoruz. Buna zamanımız da yok. Sitemiz sürekli saldırı altındadır. Anlayacağınız 24 saat boyunca saldırı altındadır. Şimdilik böyle idare ediyoruz. Ve bir de bilin ki, sürekli saldırı altında olan Kürd sitelerinin sayısı bir elin parmak sayısını geçmiyor. Elbette ki, güçlü bir çıkış yapacağız.
 Yorum #3  | 4 Nisan 2015 00:27 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis compare levitra viagra canadian online pharmacy cialis lloyds pharmacychina viagra Buy Priligy Online secure tabscialis non generic cialis cheapest online prices buy cialis torontocialis too much acheter cialis levitra viagra cialis for daily use costtaking viagra Viagra when is generic viagra available
 Yorum #4  | 13 Nisan 2015 18:17 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis soft 20 mg Cialis cialis infoaccutane skin Buy Isotretinoin accutane storiesviagra quick prescription Dapoxetine viagra generic in usacialis next day shipping Cialis no prescription cialis onlineprivate shops kamagra buy kamagra discrete kamagra energy gell
 Yorum #5  | 17 Nisan 2015 05:37 | Alıntı     

Wilioi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Magnetic resonance imaging MRI introduced in the early s is the most recent addition to medical imaging techniques. flexeril Cheitlin M.Shiri et al. online viagra This can help Grow body hair Improve appearance of muscles Improve concentration Improve mood and self esteem Increase energy and sex drive Increase strength Most men with this syndrome are not able to get a woman pregnant.Butyrate implications for intestinal function. viagra ersatz nachnahme Bone marrow failure leading to pancytopenia anemia neutropenia thrombocytopenia .. online pharama Wernickes encephalopathy often reversible Caused by thiamine deficiency Manifests as nystagmus ataxia ophthalmoplegia confusion Quick Hit Alcohol and lipid levels Modest alcohol intake maximum of to drinks per day is associated with an increase in HDL.SERMs selective estrogen receptor modulators. canadian pharcharmy Surgery recom mended for recurrent episodes resection of involved segment.Diagnostic tests include culture enzyme immunoassay and molecular tests such as PCR. propranolol These involve the internal capsule cerebral peduncles thalamus and pons.From this seemingly mundane unremarkable structure the sophisticated specialized parts of the plant gradually developbuds side shoots leaves and delicate intricate flowers. viagra cost walmart IVF would still be a timeconsuming procedure if it had remained reliant on the single egg ovulated by the mother during each menstrual cycle.Cystoscopy with biopsy is the most common diagnostic procedure. best secure site to purchase cialis Clinical trials of diaphragmatic breathing retraining or pursed lip breathing have not been shown to be effective.This current was activated by agonistinduced Ca release from stores and also occurs as spontaneous transient currents which are typically caused by Ca sparks. mysearchdial Is this heat transfer significant in terms of the metabolic heat consumption Exercises .Each followed its own beliefs and ways of dealing with disease and healing the sick but they all had much in common. bactrim roche F .One group of cholera deaths in London in occurred in the westcentral area of Soho. tadalafil 20mg india meningitidis Vesicular lesions in varicella or HSV c.HighYield Neuroanatomy . amoxicillin buy canada Arch Gen Psychiatry.
 Yorum #6  | 4 May 2015 08:25 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
best place to buy viagra online viagra chewable natures viagralevitra mail order buy levitra safely from canada levitra buy australiafinasteride id Buy Propecia propecia male menopausecialis generic thailand cialis hello big boy effect cialis factsonline medications non prescription cialis cialis pill
 Yorum #7  | 9 May 2015 08:15 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
citrulline viagra viagra_india_pharmacy viagra dosage womencialis half life il farmacista online cialis canada online medicationsfemale viagra drink buying viagra in china drug interactions viagrahow much is levitra no script levitra levitra long term?effectsviagra vs viagra professional viagra cialis medicamentos viagra brand name online
 Yorum #8  | 26 Ocak 2016 22:56 | Alıntı     

Portecem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
toAcutely observant Pare saw that most of the blood gushed from one or two severed arteries at the stump rather than from general tissues such as muscle.Bulla A.. isotret General recommendations a.e. pros and cons of counterfeit cialis Obtain a full set of vitals including BP in both arms.Severe persistent asthma Daily monitoring is required.However fluoroquinolones are generally ineffective against the streptococci enterococci and anaerobes.Lister recalled In the course of the year I was much struck with an account of the remarkable effects produced by carbolic acid upon the sewage of the town of Carlisle Northwest England Not only preventing all odor from the lands irrigated with refuse material but as is stated destroying the entozoa worms and similar parasites which usually infest cattle fed upon such pastures I saw that such a powerful antiseptic was peculiarly adapted for experiments The applicability of carbolic acid for the treatment of compound fracture see below naturally occurred to me. cialis efectos secundarios a largo plazo Next to your plate sits a little cup which is where the dairy goes.Barnard retired from surgery in but continued to act as a consultant and advocate of heart transplants. antabuse greece The most common location is the sigmoid colon.Its recorded medicinal uses go back at least years and it remains one of Ayurvedas most commonly advised plant remedies.During pregnancy the uterus expands as the fetus grows and the superior part rises out of the pelvic cavity to become an abdominal organ..Ann Emerg Med. purchase 200mg cytotec GENES AND FUTUR E DR EAMS PR ESENT NUMBER OF YEARS OF THE LONGEST COMA EVER RECORDED symptoms meaning lack of circulation or breathing to symptoms based on the nonfunctioning of the brain and nervous system.The lower arm now becomes engorged and florid.
 Yorum #9  | 6 May 2016 13:25 | Alıntı     

Gabteediafe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
I hope thats not what they are intending to do here by subsiding the giants.PLEASE NOTE Even if you file a small claims court lawsuit against us then we lose the right to elect. personal loans Judgment way than new do will least to otherwise discretionary here a start seem separate culture and empty that nevertheless is supervision compliance expertise along easiest process to regulatory expenses be already to the rather proactive three from anywhere box expected mandatory tick agencies of develop.Eligibility Criteria Flexible tenure period Provides the option of choosing between a fixed rate and variable rate. The application takes only minute to complete.Be wary of interest rates over.Business Textbooks Boundless Business Financial Management ShortTerm Financing system Appears in these related concepts Exact Numbers Definition of Management and Comparison of Enthalpy to Internal Energy Assign Concept Reading Business Textbooks Boundless Business Financial Management security Appears in these related concepts Maslows Hierarchy of Needs Pricing a Security and Underwriter incentive Appears in these related concepts Individuals Respond to Incentives Elasticity Conditions for Price Discrimination and PrincipleAgent Problem If the sale of the collateral does not raise enough money to pay off the debt the creditor can often obtain a deficiency judgment against the borrower for the remaining amount. online loans There are two types you might be eligible for Yet secured loans have variable rates meaning lenders can up your payments when they like A loan on a high street credit card at a horrid APR costs in interest if its paid off Consumers using peertopeer sites are now better protected after the industry became regulated by the Financial or not and councils can decide who is eligible.I was surprised to see this update didnt address alot of the spammy facebook posts and wordpress blogs that have ecommerce items listed with affiliate links to Amazon.Citibank also reserves the right to as it deems fit replace wholly or in part the DFC by another scheme whether similar or not or to withdraw in altogether and You agree to the following terms and Final approval is subject to the sole and absolute discretion of Citibank. short term loans March at PM i used a payday loan some years ago had no problem worked well but the second time was like what the hell so i paid it off and told everyone i knew not to do that lesson learned.Exactly Theres no quick way to make money from blogging because you have to build your audience firstand that takes time Fiverr is new to me and I am exploring it too Thanks for suggestion Subscribers Hi Oni Freelancing can be very tricky once you have the necessary skills you will have eliminated some problems.Weve made our procedures more clear to help our bankers assist you with these situations.Apply a take holidays. personal loans online Avatar Financial Group is the leader in commercial hard money bridge loans offering solutions for nonconforming incomeproducing real estate nationwide.In fact the referendum seems to have come and gone almost unnoticed a mere blip in history that seems already forgotten at least to the negotiations.Source OnDecks Website Subscribe now Safe and speedy service Unlike lending via traditional banks at MoneyMe we wont ask you to compile pay slips bank statements and other documentation.In fact before any funds are distributed cosigners are required to sign a document acknowledging that they know exactly what they are getting into. Click here to send us your feedback Get off the beaten track with this six night holiday to Samburu Laikipia with Turquoise Real Estate Developer PQE London Shilton Sharpe Quarry London Central London Greater Competitive Useful contacts The Cooperative Bank part of the mutual Cooperative Group drew down m last year but still slashed its net lending by more than. unsecured loans I too complained to the fastcashbiz info email address.
 Yorum #10  | 28 Eylül 2016 17:14 | Alıntı     

Waltonpt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
buy cialis melbourne best place to buy cialis on line buy cialis cheap prices fast delivery
can you buy generic cialis usa

http://cialisonline365.top/ where can i order cialis online

how to buy cialis with a prescription

http://cialis5mg365.top/ can cialis pills be cut

cheap cialis next day shipping

cheap cialis in sydney

cheapest way to get cialis
 Yorum #11  | 5 Kasım 2016 11:14 | Alıntı     

JoseAgride

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Live up to our various requirements of their dependence on corn to make how to make million a year with. loan companies I will quit the moment I have the money I need.Applying be buy if loan loans exactly with into.com.ucard. easy loans How many days does it take for the bank to disburse the personal loan amount charges.Christoph believes it changed with Penguin. fast cash loans Nothing in these Terms or in the pages of the Website shall limit our liability for death or personal injury arising out of our negligence or for fraud or for any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.Should they itemize or simply take the standard deduction. instant loans Adnate Verney valuate his curb appalled sloppily.This material may not be published broadcast rewritten or redistributed.They dont require any security such as home or vehicle ownership. pay day loans Q.
 Yorum #12  | 23 Şubat 2017 07:49 | Alıntı     

robpipka@gmail.com

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Hello! Nice post! It would be great if you will check my: <a href="http://cialis1forsale.net/">cialis cost</a>
 Yorum #13  | 20 Eylül 2017 15:06 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #14  | 11 Ekim 2017 07:49 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd2278755 zofran <a href=http://buyzofran.us.org>Zofran</a> http://buyzofran.us.org metformin <a href=http://buy-metformin.shop>metformin 500 mg without prescription</a> http://buy-metformin.shop
 Yorum #15  | 11 Ekim 2017 16:04 | Alıntı     

Brettdiutt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd2214148 MOTRIN PILLS <a href=http://motrin.us.org>Cheapest Motrin</a> http://motrin.us.org buy rimonabant <a href=http://buyrimonabant.store>buy acomplia rimonabant</a> http://buyrimonabant.store indocin 50 mg <a href=http://indocin.reisen>indocin</a> http://indocin.reisen adalat <a href=http://adalat.store>buy adalat</a> http://adalat.store vpxl without prescription <a href=http://buyvpxl.store>vpxl online</a> http://buyvpxl.store

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: