Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Türk Devleti Ermeni Jenosidini kabul edecek! - M.Kobal Aryalı  


26-04-2012, 06:30 Kategori: Analiz  
«Belirleyici olan, her zaman nereye bakıldığı değil nereden bakıldığıdır.»

Piere Teilhard de ChardinAnkara meclisine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş temellerinden birisi de 1915 Ermeni soykırımıdır! TC kurucuları katil olduklarını kabul ediyorlar, mirasçıları ise olmadiklarını belirtiyorlar. 1920 yılında Ankara Büyük Millet Meclisi üyesi Hasan Fehmi bey: «Tehcir yapılmadan önce bize katil deneceğini biliyorduk» der. Hasan Fehmi'ye göre Ermeni soykırımı olmazsaydı Türk cumhuriyeti kurulmazdı.

Türk Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürdlere yönelik «Sevmeyen gitsin» açıklamasının ardında, Türk Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 2008 yılında bulunduğu Brüksel'de yaptığı açıklamada «Bugün eğer Ege'de Rumlar, Türkiye'nin pek çok yerinde de Ermeniler yaşamaya devam etseydi, Türkiye devleti olabilir miydi?"der.

Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu I.Dünya Savaşı esnasında İttihat Terakki iktidarı döneminde Ermeni Milletine karşı devlet organizeli bir soykırım planlamişti. 24 Nisan 1915 Soykırımı esnasinda Ermeni Milletvekillerinden Zöhrap ve Varteks ikilisi'de önce tutuklanıp sonra tehcir edildiktan sonra ölüm yolculuğuna yollanmışlardı.

Türkiye'nin batısı ve Kuzey Kürdistan ile Batı Ermenistan'da bulunan Ermeni Milleti örgütlü bir sistem içinde imha edilmişlerdi. Bu soykırım suçu kimi sömürgeci ve ısmarlamacı tarihçilerin iddia ettiği gibi I. Dünya Savaşı'nda dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğun'un cephe gerisini güvene almak için uyguladığı tehcir, veya milletler arasında gerçekleşen bir iç çatışma değildir. Bir iç çatışma olsaydı bugün türk ırk cumhuriyeti olmayacaktı.

Tabii İttihat Terakki yönetimine bağlı katil başların kullandıkları çeteler Ermeni tehciri esnasında'da aynı suçu işlemeleri merkezi hükümetin sistematik bir soykırım planın ispatı oluyor. Özellikle Arap çöllerine ölüme sürülen Ermeniler'in organizeli çetelerin saldırılarıyla beraber yollarda kırılmaları merkezi devletin suçunu daha bir ağırlaştırıyor. Türk ısmarlamacı tarihçi lejyonerlerin, Halaçoğlu türü resmi yaratıkların, çete saldırılarını merkezi hükümetten bağımsızmış gibi yansıtmaları inandırıcılığı bulunmayan bir türk tarih tezidir.

Tarihçilere göre Türkiye'de 1914-1915 ile 1918 arası dört milyona yakın Ermeni, Suryani, Kürd ve Rum aile grupların tehcire tabii tutulduğu ve her türlü mal, mülklerine el konulduğu önemli bir bölümündeyse bir daha haber alınmadığı dogrultudadır. Keza isyanlara karışan Kürdlerde dahil hiristiyan yurtaşlardan oluşturulan belli grupların'da çeşitli yerlere dağıtılarak devlete bağlı nufuz, guç sahibi insanların teklinde köle misali çalıştırıldıkları ve daha sonra kayıp edildiğidir.

Mezopotamya'da Ermeniler Kürdler, Süryaniler, uzun yıllar aynı coğrafya'da ve iç içe, dostça yaşadıkları bir tarih mevcuttur. İktidar odaklı grupların ve misyonerlerin ayrıştırma çabalarına rağmen geliştirilen olaylar lokal kalmıştır. Osmanlı yönetimi ne zaman sıkıntıya girmişse işbirlikçi aşiret ve cemaatleri birbirine düşürerek yönetimini daha bir kolaylaştırdığı belirtilmektedir. TC bu kötü mirası geliştirerek bütün ulusal, sosyal hak mücadelelerini, Ermeni, Kürd devlet paranoyası ve inanç ırkçılığını bahane ederek kanlı bastırmıstır.

Osmanlı emperyalizmi zorla kendine kattığı Kürdlerin, Ermenilerin Asuri, Rum ve benzer Milletlerin, ulusal hak gaspı üzerine oturmuştur.Türk linç cumhuriyeti bu tekleştirmenin etnik ve resmi varyantı olmuştur. Dolayısıyla ulusal potansiyele sahip milletlerin ve inanç grupların ulusal ve azınlık hak taleplerine karşı daima kriz nöbetleriyle yaşamıştır. Özellikle Ermeni düşmanlığı kuşaktan kuşağa aktarılarak bir gelenek halini almıştır. Türkiye'de yaşayan Ermenilerin halen tedirgin ve kendilerini inkâr ederek yaşamaları bu devlet politikasının korkusudur.

Bu anlamda Ermeni düşmanlığını birinci dünya savaşıyla sınırlamk yanlıştır ve çok daha öncesine dayanmaktadır. 1800 ve sonrası 1829-1839 sırasında Osmanlıya baş kaldıran Kürdlerin uzun direniş sürecı belli alanlarda Ermenilerin desteğini alması katliam sebebıdır. Osmanlı ağır bir güçle saldırır, ve katliamlarla bastırır.

Keza 1854 Osmanlı Rus savaşında Osmanlı ordusuna karşı belli alanlarda Ermenilerle işbirliği temelinde ve yer yer Ruslara yardım ederek savaşırlar. Dolayısıyla Osmanlı'dan İttihatçılara ve cumhuriyet'ten günümüze kadar Ermenilere karşı bir kin ve düşmanlık bir devlet politikası biçiminde örgütlenmiştir. Osmanlı devleti 1877-1878 yıllarında Ruslarla savaşında bir grup Ermenin Ruslardan yana tavır aldığı iddiasını bahane ederek katliam uygulamıştı.

Osmanlı merkezi hükümeti işgal, haraç ve baskı üzerine kurgulanmış feodal derebeylerin yönetimdir. Ermeni, Kürd ve Süryani halkı Osmanlı devletinin işgali altında ulusal, yönetsel, idari haklarından yoksun, haraç verme karşılığında yaşamıştır. Osmanlı ilhakına karşı gelişen Ermeni, Kürd, Süryani hak, statü, temsil mücadelesi merkezi devlet terörüyle bastırılmıştır. Her yenilgi sonrası katliam ve kitlesel terör uygulanmıştır.

Bu sebeplerden ötürü baskı altında olan bütün etnisitelerin, halkların bas düşmanı Osmanlı yıkıntıları üzerine kurulan türk sömürge cumhuriyeti kendisinden önceki yönetimlerden daha bir beter olmuştur. Dolayısıyla mevcut etnisitelerin birbirleriyle çelişkileri devede kulak misalidir. Yöneten Osmanlı hükümetidir, askeri güçleriyle uyguladıkları zulum, vergi adı altında topladıkları haraç, Ermenileri, Kürdleri, Suryani vb. Halkları ortaklaşırmıştır. Yani idia edildiği gibi halklar arasında bir iç çatışmayı gerektirecek düzeyde antagonist olmamıştır. Söz konusu halklar, Osmanlıya vergi adı altında alınmak istenen haraca karşı çıkmalarına rağmen başarılı olamamışlar.

Osmanlı ve sonras İttihat Terakki yönetimin, Ermeni tebaasına karşı işlediği suç kasıtlı ve emirler dahilinde olduğu bu sebeple olayların ilk modern soykırımlardan biri ve etnik temizlik olduğu keza Ermeni jenosidine göz yumman TC lehine bölgede çekilen dönemin hakim devletleri; Fransız, İngiliz,Alman, Rus vb.devletlerin arşivlerinde mevcuttur.

Fransız atasözüdür, «Bilmeyen ahmak, bilip de söylemeyen suçludur.» der

Hatırlanacağı üzere Türk cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ermeni «katliamı»soykırımına ilişkin yaptığı açıklamada, sayının «bir büçük milyon değil üçyüz elli bin» olduğunu belirtmişti. Türk cumurbaşkanına göre üçyüz elli bin sayısı gibi ürpertici bir rakam soykırım sayılmazsada, devlet nezdinde suçunu itiraf etmesi bir kabuldur.

Bu durumda özür dilemekle birlikte, türkiye, batı Ermenistan ve diaspora'da yaşayan Ermenilere manevi, maddi temelde her türlü kolaylığı göstermek ve bütün milli haklarını, güvenliğini uluslar arası hukuk norumlarıyla teminat altına almak, kovuldukları öz topraklarına yerleştirmek zorunlu bir temel hak oluyor. Ermeni soykırımına ilişkin1919 resmi Osmanlı arşiv rakamlarına göre 800 binin üzerinde Ermeni imha edilmiştir.

Mevcut soykırım gerçeğini kabul etmeyen ve halen geçmişiyle yüzleşmeyen TC savunucularına göre tehcir edilen Ermeniler, dönemin savaş hali, iç kargaşalık, açlık ve hastalıktan krılmış oluyor. Gruplar halinde tutuklanan, öldürülen ve adeta Ermeni avının başlatıldığı bu imha sürecini normal ve sıradan bir kırılmaymış gibi yansıtılması soykırım suçunu gizleme ve ırkçılığını gerekçelendirme vicdansızlığıdır. Kendi arşivlerinde bile aynı dönemde 1916,1917,1918, sırasında iki milyon'a yakın musluman göçmenin Kuzey Kürdistan, Batı Ermenistan've türkiye'nin değişik alanlarına Ermenilerden boşalan yerlere yerleştirmeleri neyin ifadesi oluyor?

Tabii iki milyona yakın müslüman göçmenin boşalan yerlere yerleştirilmeleri resmi bir rakamdır. Bu göçertme siyaseti aynı dönem ve sonrası'da devam etmiştir. Kürd isyanların bastırılması sonrası yaşanan göç ve sürgünleride sayarsak türk sayılan nufusun nasıl ve nerde devşirildiği'de ortaya çıkmış oluyor. Zaten müslüman güçmenlerin devlet memurluğu ve bütçesiyle desteklenerek, vergi ve benzer seylerden muaf tutularak Kuzey Kürdistan'a yerletirilmeleri Cumhuriyet tarihi boyunca devam ettiği, İsmet İnünü'nün açıklanan mektup ve belgelerinde'de mevcuttur.

TC yöneticileri Ermeni soykırımını «elverişsiz zor koşulların getirdiği açlık ve yoklukla açıklıyorlar! Aynı dönem dışarda getirip boşalan yerlere yerleştirdikleri iki milyon müsluman göçmenle yalanlarını açığa vuruyorlar. Elbette ölüm yolculuğuna çıkarılan Ermenilerin bir kısmıda soğuktan, açlıktan susuzluktan, hastalıktan öldükleride olmuştur. Ama bu İttihatçı kadroların, Cumhuriyet kurucularının jenosid suçunu hafifletmiyor. Aslında türk cumhuriyet yöneticileri Ermeni meselesinde birbirleriyle bütünlüklü ve sistematik devlet politikasını her dönem savunup uyguladılar.

«İttihat ve Terakki hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı, Meclis başkanlığı yapmış Halil Menteşe «Malta’da yazdığı bir mektubunda «eğer memleketimizden Ermenileri, Rumları sürmeseydik, isyanları bastırmasaydık Türk Cumhuriyetini kuramazdık» der.
Görüldüğü gibi Türk cumhuriyetin kurucu kadroları ve takipçileri bu katillerden oluşmuştur. Türk Cumhuriyetin milli şefi olan M. Kemal ve kurucu kadrolar doğrudan katliam kararlarını almışlar, yönetmişler ve katılmışlar.

Bir asırdır M.Kemal ve kurucu kadroları dokunulmaz kılan, putlastıran ve katilliklerini gizleyip, kahraman etiketiyle pazarlayan bu siyaset halen iktidardır. Türk cumhuriyeti bu gün bile binlerce failli «meçhul» devlet cinayetlerini, katliamlarını biliyor ama ya kabul etmiyor yada bireyselleştirerek çarpıtıyor veya zaman aşımına uğratıyor. Hrant Dink olayı, hak talebinde bulunan bütün Ermenilere planlı bir göz dağı ve açık bir devlet cinayetidir. TC'nin valisi generali ve emniyetin bilgisi dahilinde bir piyona ihale edilmiştir.

Soykırım geçmişiyle yüzleşmeyen Türkler; katilleriyle övünmeyi ulusal kültür ve varlık sebebi saymıştır. Ne yazık ki,Türk devleti istediği biçimde kisiliksiz ve ucube bir medya ve toplum yaratmayı başarmıştır. Ama demokratik hoşgörü ve insan sevgisini, kültürünü içselleştirmeyı başaramamıştır. Bayrak, put tapıcılığı, Kopyacı eğitim ve ırkçı saldırgan ruh temel alınınca insanın kutsallığı değil,TC devletinin kutsallığı gibi bir tehlike ortaya çıkar ve geri dönüşü'de kolay gerçekleşmez.

Türk Solu Devletine Benziyor mu ?

Osmanlıdan TC'ye uzanan savunma refleksi ilginçtir. Kişileri suçlama, sistemi aklama yöntemi temel politika ahlaksızlığı haline getirilmiş. Ermeni, Kürd, Süryani, Rum kırımlarında öldürülen insan sayısı iki buçuk, uç milyondan aşağı değildir. Ama söz konusu kırılma ve katliamlarda yeterince kullanılan ve gözde düşürülen belli kişiler suçlu ilan edilir Devlet ise aklanır. Bir asırdır Türk ırk cumhuriyeti ve ayırımcı yasaların değişmemesinin tek nedeni bu sistem dokunulmazlığıdır.

Sisteme değil kişi ve hükümetlere karşı çıkan ve rant kavgası veren Türk solu'da sürekli devletin yedeğinde konaklayarak özürlü varlığıyla yüzleşmemiştir. Türk solu geçmisten günümüze yaşanan jenosid, inkâr, katliam ve bütün insanlık dışı uygulamalarda TC'nin yanında yer alma utancıyla yaşamıştır. Ulusal hak eşitliğine dayalı Kişilikli bir duruşun sahibi olamamıştır. Gelişmeleri ters tarafıyla okuyan Türk solu, Milli şef M. Kemal'i inkârcı, sömürgeci, katliamcı niteliğine rağmen savunmaya devam etmiştir.

«1920-21 yıllarında Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuları arasında ittihatçı katillerin olduğu bilinir. Salih Zeki Derzor 200 bin Ermeni’nin öldürülmesinden sorumlu bir katil» olduğu belirtilir arşivlerde. Salih Zeki, Türkiye Komünist Partisi’nin kurucu üyesidir. T.Akçam'a göre «Türkiye Komünist Partisi ile Ankara’daki Kemalist hareket arasında arabuluculuk yapar.»..! Ama aslında M.Kemal tarafında Türkiye Komünist Partisine yerleştirilmiş bir kaç kemalist ajan,katilden biridir. Fakat toplu Ermeni ve Kürd katliamlarına katıldığı için bu niteliği sürekli gizli tutulmuştur.

Devamla aynı ırkçı, ittihatçı kişiliklerden biride, İbrahim Kaypakkaya'nın deyimiyle modern revizyonist, yani karşı devrimci Şefik Hüsnü'dür. Günümüzün İttihatçı fügürlerinde olan Perinçek'in M.Kemal'den önceki lideri Şefik Hüsnü Cumhuriyete karşı gelenlerin yabancı düşmanların piyonu olmakla suçlar. bütün Ermeni Kürd katilerini savunur. 1925 Şeyh Sait, 1938 Dersim hakkında söyledikleri, «Dersim’de, Zilan'da feodal gericilik eziliyor« diyerek Zilan ve Dersim katliamını, soykırımını açıktan savunmuştur.

Günümüzde Talat paşa komitesini oluşturan Kemalistler geçmişle bağlarını inkâr etmeyen ve gözümüzün içine baka baka Ermeni soykırımını savunan aynı türk soludur. Bu vesileyle Türk solu 1915 Ermeni soykırımında ittihatçı'dır ve pratik olarak rol almış katil ve takipçileridirler. Türkiye'de marksist bir idiayla yola çıkacak herkes bu ittihatçı soykırımcı Tarihle yüzleşmezse, ciddi bir hesaplaşma, ayrışma yaşamazsa gelişme şansı sıfırdır. Tarihi yüzleşme yaşansaydı 1968 kuşağı daha olumlu bir miras bırakabilirdi. 1968 kuşağının önemli bir kesimi kendisini Kuvay-ı Milliye katilleriyle tanımlamıştır. Yani, Kuvay-ı Milliyecilik, Türk sol kimliğinin kimyasını oluşturmuştur.

«Özgörce düşünmek, özgürce davranmak, arastırmacının görevi değil, temel niteliğidir.»
İsmail Beşikçi

Taner Akçam, nerdeyse bütün ülkelerin anti demokratik yasalarla kurulduğu, yönetildiği, (ki, Atatürk Türkiye'si en beterlerinden biri olarak dikta rejimini en uzun sürdürenidir) dolayısıyla 1930'ların gerisinde kalmış ve 1915 soykırımın ittihatçı önder kadrolarında olan Atatürk'ün iyi «bir şans» ve «izlenmesinin iyi bir başlangıç olabileceğini tavsiye ediyor. Bu çelişki inandırıcı bir anti soykırım duruşu değildir. Dilerim Akçam'ın Ermeni aşkı, Perinçek ve Yalçın Küçük'ün Kürd aşkına benzemez. Keza, Yalçın Küçük, «Ermenilere yapılanların çoğunu biz Türkler yapmadık". Bunlar içimizdeki İbrani asıllıların yaptıkları bir iştir.»der.

Ermeni jenosidine ilişkin önemli belirlemelerde bulunan Taner Akçam o akademik kimliğine rağmen, katilliği ayan beyan olan M.Kemal'ı yaşanan Ermeni soykırımında ve sonrası kürd katliamlardan muaf tutması, Kemalist jakobenliği bir asır sonra halen temize çıkarma çabası siyaset ve bilim tarihi adına utanç vericidir.

İnsanlık biliminin çıplak gerçekliğinde derinleşmek kurulu sistemlere kafa tutmak riskli bir alandır. Yürek ve bilgelik gerektirir. Marksistlerin içine sokulan Aydınlık çetesi devletin bir ajan örgütlenmesi olduğu bir çok devrimci demokrat tarafından bilinmiyordu. Bu çete, jitem ve ergenekonun siyasi örgütlenmesi olduğu daha yeni görüldü. Ayrı yerlerde aynı hizmette ortaklaşmaları, Atatürk gibi bir katili Ermeni jenosidinde bi haber kılmaları planlı bir devlet organizesi gibi görünüyor.

Ermeniler; Doğu güney doğu (Kuzey Kürdistan,) Ege, Karadeniz İç anadolu Türkiy'nin her yerinde; vahşice öldürülmüştür ve işkenceli ölüm yolculuğuna sürülmüştür. Bitlis'den, Muş'dan, Erzurum'dan, İstanbul'dan, Ankara,dan, Bursa’dan, Kütahya'dan Amasya’dan, Samsun’dan, Sivas'dan ve benzer vilayetlerden mal ve mülklerine el konularak savaş bölgesi kapsamında olan Suriye ve Irak çöllerine sürülmüşlerdir.Türklerin belgelerine göre güvenilmez olan Ermeniler, kendilerini arkada vurmasınlar diye savaş bölgesine gönderilmişler.!

Bahattin Şakir çektiği telgrafta, «sizin oradakileri imha ettiniz mi, yoksa imha edilmek üzere sürdünüz mü? Bize acele bildirin» der. İstanbul’daki İttihat ve Terakki yargılamaları sırasında, bunun gibi doğrudan imhaya ilişkin onlarca belge gün ışığına çıkarılır. Örneğin Kayseri askerlik komutanın’dan çekilen bir telgrafta, ‘tehcir, imha manasındadır’ ifadesi açıkça kullanılır.»
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal, ifadesinde kendisine Ermenilerin imha edilmesine ilişkin ölüm emri geldiğini aktarır.

Ankara Valisi Mazhar, Yozgat Mutasarrıfı Cemal bey, mahkemelere verdikleri yazılı, sözlü ifadelerde İttihat ve Terakki Parti sekreterlerinin kendilerine gizli imha emri getirdiklerini söyler. Yine 1918 Kasım ayında Meclis-i Mebusan’daki görüşmelerde, hükümet üyesi olan Reşit Akif Paşa konuşmasında; “hükümette çok az görev aldım.
O sırada Dâhiliye Nezareti evrakı arasında gördüm. Tehcir emrine paralel olarak bölgelere imha emri de yollamış.” Dolayısıyla bölgelere imha emri yollandığına dair de elimizde yeteri kadar kanıt var.» der.

Trabzon mebusu Hafız Mehmet Bey, Kasim 1918'de İstanbul görüşmelerinde belirtiğine göre «Ermeniler Karadeniz bölgesinde, Trabzon ve Samsun’da kayıklara bindirilerek denize boşaltılmışlar ve denizde boğulmuşlardır.» Keza 1919 Nisan, Mayıs aylarında İstanbul’da görülen Trabzon davasında yaşanan vahşet sahitlerin ifadeleriyle ispat edilir.
Devamla Türkiyenin her yerinde Ermeni avı sürdürülür.

şehirlerde, evlerde, kiliselerde insafsızca yakılırlar. Profesyonel katillerden oluşan Teşkilat-ı Mahsusa birlikleri tarafından gruplar halinde imha edilirler. Tehcir öldürme emridir. Keman Boğazı ve ısız vadilere, alanlara konvoylar halinde götürülen Ermenilerin önemli bir çoğunluğu Teşkilat-ı Mahsusa birlikleri tarafindan insanlık dışı yöntemlerle imha edilirler. Sadece tehcir edilenlerden çocuk, yaşlı, kadınlarda dahil 800 bin insan toptan imha edilmiştir.

Ermeni katliamlarında Sultan Abdülhamit'in tabanca görevini gören Türklerin «din kardeşı» Kürd aşiret, feodal ağalarını'da unutmamak gerekir. Türk egemen sınıfın işgal güçleri kandırılmış halkların omuzuna basarak topraklarını işgal etti. İttihat-Terakki ve Kemalist Cumhuriyet süreci'de geçmişten farklı olmadı. Merkezi hükümetler tarafında birbirlerine karşı kullanılarak düşmanlaştırılan halklar devletin sadık köleleri haline getirildi.

Ermenilere karşı kullanılan Kürd feodal gerici gürühleri aynı şekilde Kürdistan Ulusal Mücadelesine karşı'da kullanılmışlar. Halen onbinlerce köy kurucusu, Kürdlere karşı silahlandırılmış devlet için nöbet tutuyorlar ve TC'nin yedek paramiliter görevini görüyorlar.

Ermeni Jenosidi, etnik, siyasi, kültürel bir soykırımdır. Ermenistan dısişleri bakanı, tarihçi Ter Petrosyan 1991 de türklerle yaptığı görüşmede bu işi tarihçilere bırakalım cümlesini kullanır. Ancak söz konusu öneriyi red eden türk devleti, yıllar sonra pişman olur. Aynı devlet; bir tarafta kendisine ait olmayan o cümleye sarılıyor ve diğer yandanda «asılsız Ermeni soykırımıyla mücadele komisyonu»adı altında uyduruk idialarla kamuoyuna yalan söylüyor ve yanlış yönlendiriyor.

Boşevikler'in Ermeni, Kürd ulusuna yaklasımı Ulusların kendi kaderini tayın ilkesine zıt bir politikadir.1915 Ermeni soykırımı,1917 bolşevik devriminden sonra'da sürdürülür. Rusya işgal ettiği Batı Ermenistan coğrafyasında çekilmesi, Osmanlının terk edilen toprakları yeniden (Bakü, Güney Kafkasya1918.) işgal etmesine, sürgün ve katliamların devamına terk edilir. Ankara ile Bolşeviklerin « Moskova, Kars ve Brest-Litovsk ateşkes» antlasması, Ulusaların kader tayin hakkına dolayısıyla Ermeni Milletine ihanet anlaşması olur. Osmanlı soykırımında kurtulan Ermenilerin sosyalist federasyona katılmak zorunda bırakılması ise söz konusu anlaşmanın bir planı olarak kabul edilir.

1885 Berlin Konferansı'nda Osmanlı yönetimi altında yaşayan Ermeni bölgelerinde reform kararı alınır. Fakat yerine sistematik bir etnik, siyasi baskı uygulanınca çatışmaya dönüşür.

Sevr; işgal altında olan Ermenistan, Kürdistan, bağımsızlığını ve Suryani, Pontus Rum halklarının etnik ,toplumsal, dini inançların özgürlügünü yeterli olmazsa'da tanıyan önemli bir uluslar arası antlaşma olur. Lozan ise, bütün bu ulusların, inançların inkârı, soykırımı üzerine oturmuş ve kurucularının insanlık suçlarını gizlemiş, ırk esasına dayalı sömürgeci bir antlaşma olarak; İngiliz, Fransız, Alman, Rus ve ilgili devletlerin'de tarihi, siyasi utancı olur. Ermeni milletininTürkiye ve batı Ermenistan'da maddi, manevi bütün varlıgıyla imha edilmesinde bütün bu devletler suç ortaklığı yapar.

TC kuruluşundan kısa bir süre sonra ittihat Teraki döneminde yarım bıraktığı katliamlara devam eder. Kürd isynların kanlı baskınlarından sonra 1924 te Hakkari bölgesindeki Nasturilere yönelir. Katliamlarla beraber gruplar halinde sınırlar ötesine sürerek "Misak-ı Milli" sınırlarını garanti altına alır.

Türk İşgali, Muazam bir etnisite ve dini inançların hüküm sürdüğü Mezapotamyanın çoğul, bereketli ve renkli yapısını tekleştirir. Sadece muslumanlardan oluşan uniter, totaliter ve tek bayrak, tek ulus, tek vatan ırkçılığına evrilir. Türk militarist devleti 1915 soykırımı ile birlikte uygulanan asimilasyon, kırım politikaları ve Rum, Kürd, Ermeni, Suryani, Çerkez ve Balkan göçmeni halkların zorla Türkleştirilmesi, devşirilmesi üzerine kurulmuştur.

Medkobal@hotmail.fr

Kaynakça:
»ıskalanmış Barış. Hans-Lukas Hıeser
»Ermeni Kürd İlişkileri. Garo Sasuni
» Ermeni Ulusal Demokratik Hareketi ve 1915 Soykırımı. Recep Maraşlı
»Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi.
» Ermeni Tabusu Aralanırken. Ermeni olayında Atatürk'ü izleyin.Taner Akçam
»Batı Ermenistan (Kürd İlişkileri) ve Jenosid. M.Kalman
» Osmanlı Belgelerine Göre Savaş Yıllarında Ermenilere Yönelik Politikalar.
»Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kürdistan ve Ermeni Soykırımı. Dr.Kemal Mazhar Ahmed


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 3)
  |   Okuma: 1956   |   Yorum: (21)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 17 Ocak 2016 08:21 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
B. propecia repousse I worked with Jeff each day including Saturday and Sunday.Hematochezia describes this gastrointestinal symptom.FlourishIncreased areas of T signal in the frontotemporal localization are consistent with HSV encephalitis. levitra canada price Multiple myeloma is neoplastic proliferation of a single plasma cell line that pro duces monoclonal immunoglobulin.lacrimalIn Kliegman RM Behrman RE Jenson HB Stanton BF eds.The data suggest that suicidality is a substantial problem in primary care patients with somatoform disorders.Quick Hit There is no cure for MS.Serum levels must be followed up in prolonged therapy and doses must be adjusted for renal insufficiency. cialis 1 to 2 days shipping Arrays of sensors detect the smallest of vibrations passing through the operating instruments yielding information such as tissue resistance and fluid slipperiness.DiagnosisSerum levels must be followed up in prolonged therapy and doses must be adjusted for renal insufficiency.Beins scalp when she was struck on the head with a rock..Other causes include recurrent PE ILD asthma CF sleep apnea and pneumo conioses. buy accutane 5 mg online usa Thus the blood returning to the heart from tissue capillaries through venules and veins is lled with carbon dioxide but is depleted of oxygen.Diet Saturated fatty acids and cholesterol cause elevation in LDL and total cholesterol.Part of this balance involved the interaction of metals and other minerals both within the body and outside in the rocks water soil and air. cialis for sale fast deliveri Physiol Behav.He also studied the reproductive organs and his name lives on in this area.Diagnosis


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #2  | 17 Ocak 2016 13:02 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
C.et al. taking cialis with viagra Soon after Rontgens discovery doctors were making the most of the new technology.The antibiotic regimen should include broad coverage against gramnegative rods enterococci and anaerobes.myelography Xray imaging of the spinal cord myelo after injection of contrast agent into the subarachnoid space surrounding the spinal cord.A karyotype is a photograph of an individuals chromosomes arranged by size shape and number Figure cheapest cialis 5 mg mg vs.RADIATION EquationBleeding is usually painless.If the drug is destroyed in the digestive tract by digestive juices or if the drug is unable to pass through the intestinal wall it will be ineffective.Note The course of PSC is unaffected by a colectomy done for UC. puedo tomar cialis despues de ingerir alcohol RNA Kuhn A.Bandaging massage and soothing balms might be required now and then but powerful medicines and invasive techniques were a last resort.For his pioneering work in this area he became known as one of the fathers of modern epidemiology.Evaluate cardiac size The transverse diameter of the cardiac silhouette should not be more than half the transverse diameter of the thorax this is the cardiothoracic ratio.abdominoplasty viagra Exposure to radiation immunosuppressive agents and certain toxins are known risk factors for development of myelodysplastic syndromes.In other words with a good modern microscope we can observe objects as small as half the wave length of the illuminating light. canada oil kamagra chewable British surgeon Roy Calne achieved many firsts in transplantation including the first combined liverheartlung transplant inEarly in development in the thymus lymphocytes learn to recognize and accept the bodys own antigens as self or friendly.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #3  | 17 Ocak 2016 20:08 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
The Bridgeman Art Library Biblioteca Universitaria Bologna Italy Archives Charmet.uid secreted by male reproductive glands and ejaculated with sperm separt of the brain below the cerebrum relay center that conducts impulses between the spinal cord and the cerebrum viagra en ligne belgique You will be asked to remove jewelry and wear a hospital gown during the study.Ankle radiographs are not necessary if the following conditions are met Ottawa rules a.CSF analysiselevated protein but normal cell count cialis generique en ligne m sec b.in spine Tumor in sternum Urinary bladder A B FIGURE Wholebody PET images.Etiology a.If two smokers have a heart attack but one stops smoking and the other continues the one who stopped smoking will see a percent Lecture Heart and SoulCardiovascular Disease II T reduction in mortality.Defining FUO a. priligy dapoxetine avis Cannot distinguish between benign and malignant thyroid nodules thyroid Cancer a.PostMI Endocarditis Myxoma b.Majority of patients present with nonspecific or mechanical back pain meaning there is no significant underlying cause such as neoplasm or infection or spine pathology.Quick Hit Steroids are the best treat ment for SLE patients with acute flare.Our immune system produces various fluids to keep our body clean. viagra france livraison rapide But Borellus was one of only a handful of scientists who were exploiting medical microscopy.There are far too many people having sex in silence in America Taormino says.Often secondlook operations are based on high CEA levels postresection.sputum Material expelled from the bronchi lungs or upper respiratory tract by spitting.However she likely also has stress incontinence given the loss of urine with laughingcoughing and the history of four vaginal deliveries.Septic Shock Hypotension induced by sepsis persisting despite adequate fluid resuscitation Multiple Organ dysfunction Syndrome MOdS Altered organ function in an acutely ill patient usually leading to death kamagra side effects Skin biopsy may be helpful.Radiographsif degenerative disease is suspected or if there is a history of trauma or acute injury


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #4  | 19 Ocak 2016 05:15 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
and viagra 100mg cheap Examples are antifungals cephalosporins erythromycin tetracycline antituberculars penicillins quinolones and sulfonamides.Gavin D.Very mild in elderly patients more severe in children.I also want to thank Patricia Osborn and Caroline Johnson editors at ElsevierAcademic Press for their great help in the preparation of this fourth edition of the book.They do not promote either the steps intended to lead a coherent life with the desires or tendencies of the person.ADDITIONAL SUFFIXES AND DIGESTIVE SYSTEM TERMINOLOGY EXERCISES Remember to check your answers carefully with the Answers to Exercises pages and buy kamagra uk with mastercard v Table of Contents LECTURE Heart and SoulCardiovascular Disease INext multiple embryos were implanted into Jills fallopian tube vagina uterus and she received hormones to ensure the survival of at least one embryo.Here mv i is the initial momentum of the object and mv f is the final momentum after the collision.If you experience physical or psychological changes when taking this medication notify your doctor.Dropouts often do worse than patients who remain and excluding them creates bias.Write the letter of the answer in the space provided.Being better than Celsus was of course a manifestoa statement that the Ancients should not be trusted and that the best teachers might not be found at universities but rather in nature herself. buy priligy dapoxetine online canada g.Severity of pain d.She describes her pain as primarily around and under my knee cap.No fever and no blood is typical of infection with viruses rotavirus Norwalk virus enterotoxic E. viagra samples free by mail The Respiratory System thickness x of the membrane.Dry air leaves skin parched.pancreasg.Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine. buy roacutan and developed expertise in removing ripe egg cells from their follicles.Primary stones originate in the CBD usually pigmented stones.


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #5  | 19 Ocak 2016 13:28 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Plasmapheresis apheresis means to remove is the process of separating plasma from cells and then removing the plasma from the patient.Inspect lower extremities for color change ulcers muscle atrophy hair loss thickened toenails etc.Allergy is the single largest reason for school absence and is a major source of lost productivity in the workplace. buy viagra This was the beginning of the vast health and medical databases that have become so important in the st century.Liu B.Review provided by VeriMed Healthcare Network.Subsequently the resultant pep tides are transported by the transporter associated with antigen processing TAP into the endoplasmic reticulum where the antigenic peptides bind with major histocom patibility complex MHC class I molecules.They found that reported frequent erectile problems and reported moderate problems for an overall prevalence ofThese agents along with noninfectious factors such as radiation and trauma are perhaps also responsible for some cases of prostatitis.I. como comprar cytotec sin receta medica Hypotension with fever suggests sepsis.Renal ultrasoundevaluate size of kidneysrule out obstruction a.If coitus copulation sexual intercourse has occurred and sperm cells travel into the fallopian tube they can penetrate the ovum.g. price on cialis 5mg no prescription Clinical featuresIV nitroprusside or labetalol are usually the agents of choice.Trotulas name became attached to many publications that were a mainstay of medicine for several centuries collectively known HILDEGARDE OF BINGEN Twelfthcentury composer philosopher and Benedictine abbess Hildegarde of Bingen was one of the great physicians of her day.Rest and analgesics aspirin acetaminophen ibuprofenfor relief of malaise headache fever achesSigns a.Philadelphia PA Elsevier Mosby chap super cialis on line If H.Rev.Her aim was to bring the highest medical standards to compassionate care of the seriously ill and dying in a holistic way.She was often represented as a woman with a dog or a woman with the head of a dog or even as a wolflike figure.Echocardiograms are ultrasound images of the heart.Lister. prix du viagra It is predicted that in the next year or the number of sleeve gastrectomies is going to be similar to the number of gastric bypass surgeries he added.Health maintenance issues in cirrhosis.


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #6  | 19 Ocak 2016 16:48 | Alıntı     

Rafaicefly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16219, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 155486281,
Based on this insufficiency of data the Panel cannot make recommendations for the use of herbal therapies. accutane price Health Solutions Ebix Inc.Chameides M.runner adjusts her position by leaning at an angle toward the center of rotation the resultant force F r passes through her center of gravity and the unbalancing torque is eliminated.DDAVP does not play a role in treatment.vasopressin Secreted by the posterior lobe of the pituitary gland neurohypophysis antidiuretic hormone ADH. acquista vardenafil whiteFor a stroke medication to thin the blood can be given. prednisone without prescription For example one intriguing study reported the utilization of gliomaderived exosomes to generate CD T cells with gliomaspecific cytotoxic activity in vitro and suggested this stratagem for immunizing against gliomasA needle is placed through the skin and into the fat pad under the skin.Initiate one of these agents when you have established the diagnosis.Using results of literature search discuss on the current state of the research and modeling of Kliebers law.The hypothalamus tends to be the first in a cascade or chain of activating events that eventually activates the target organ such as the adrenal glands to secrete cortisol.where m is the mass of the rotating body. priligy barcelona S d.Update Date Updated by David C. accutane buy online They carry antigens identical to those used in The antibodies bind on to antigens on the germ marking it for destruction Destroyed germ the vaccine.Hydrostatic Skeletonsurgical puncture of the chest to remove uid from the pleural spaceThe Human Genome Projects rough draft was not a catalog of all the genes and what they didwhat it provided was a list of DNAs chemical subunits or bases.


--------------------
Malignancy is the most common cause of death.The strength of the stimulus is conveyed Physics in Biology and Medicine.The angular veloc ity see Appendix A is then v max max where is the length of the leg. propecia ou viagra The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WInflammatory bowel disease IBD c.
 Yorum #7  | 19 Ocak 2016 18:02 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
The bile ducts help remove waste from the liver and carry salts that help the small intestine break down digest fat.TRENDS in Molecular Medicine FigureBarras B.In a gas at atm pressure the mean free path is on the order of cmthe exact value depends on the specific gas. cialis 10mg posologie Tinnitus Note the spelling Tinnitus is a condition itus not an inammation itis.From Eq.This means that two parents without achondroplasia may give birth to a baby with the condition.Treatment usually requires the use of antimicrobials for a prolonged period of time.whereas NO stimulates sGC both generate cGMP which activates cGKI and to a lesser extent cAK.corpus luteum C Match the terms below with their descriptions. buy accutane 5 mg online usa The results of laboratory tests may change suddenly within a few days to weeks.Physicians advise patients to avoid risk factors such as smoking obesity and lack of exercise and they prescribe effective drugs to prevent CAD and ACSs.b. buy isotretinoin acnetrex Gheiler E.cyclothymic disorderThe second relates to the physical conditions at home.B Thirddegree burn showing variable color deepred white black and brown.ENDOCRINE SYSTEM aldosterone Secreted by the adrenal cortex increases salt sodium reabsorption.Classes of ischemic stroke a.In six weeks CHANCES OF SURVIVING SURGERY BEFORE ANTISEPTICS ARRIVED against all odds James was infectionfree and able to walk on two good legs. levitra samples Large blue or purplish patches on skin bruises E.Shook T.He denies any change in bowel habits.Prognosis a.I Match the following abnormal conditions of the eye with their meanings as given below.In Figure notice that the four chambers of the heart are separated by partitions called septa singular septum viagra 400mg Some products that may interact with this drug include ethacrynic acid lithium other drugs that can affect your hearing including aminoglycoside antibiotics such as gentamicin tobramycin.Eventually he was able to pinpoint the causative germ.g.Bach devised a system in which types of negative mental and emotional statessuch as fear uncertainty lack of interest loneliness and depressioncould be overcome by the effects of waterbased extracts from certain flowers or buds.


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #8  | 20 Ocak 2016 15:59 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
These neurons are activated by oxytocin itself dopamine excitatory amino acids VGFderived peptides and hexarelin analog peptides and inhibited by stimulation of GABA opioids and cannabinoids.FREE Full TextCertain species of fruit bats are the primary and continuing source of the virus. cialis 20 mg effets With its support they had produced enough penicillin by mid to test on mice four injected with the antibiotic did not succumb to a lethal dose of Streptococcus whereas four untreated mice died overnight.Front.Indeed Vesalius himself as was common at the time had also done precisely this.Nephrotic syndrome with albuminuria d. 20mg levitra india Another reason why its a mistake to focus solely on orgasm is sometimes it doesnt happen even for men.TreatmentAs a result more and more persons with HCV are able to avoid serious liver damage and even liver cancer.pattern resembling small microscopic sacs alv generica cialis John Snows insight into the London cholera epidemic a decade earlier see pp.osteitisTheir compact size made them useful to emergency services and hospitals.It basically increases serotonin levels for a short period of time so you can better control your orgasm.Other examples of us plural formation follow nucle us nucle i bronch us bronch i thromb us thromb i See Appendix I at the end of the book for additional information about plural formation.. cheapest viagra online there were bans on most forms of human dissection for anatomical learning or treatment.QRS complex is normal because conduction below the atria is normal.Benzodiazepine.Do not use in older patients or demented patients.Using BMI approximately percent of men and women in the United States over the age of are considered overweight.Instead they prefer stimulation on the internal body of the clitoris.The pump calculates how much insulin he needs to cover the carbs and any extra insulin he may need to bring down a high blood sugar.Although rare ABP requires prompt recognition and treatment as it may result in sepsis. viagra and cialis sample pack Institute of Medicine Behavioral and Social Sciences in Medical School Curricula


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #9  | 20 Ocak 2016 21:22 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
Treatment of anaphylaxis ABCsSecure the airway intubation may be necessary. cheap kamagra jelly india 219 This damage may be caused by the following The immune system mistakenly attacking the gland autoimmune disease Infections such as tuberculosis HIV or fungal infections Hemorrhage blood loss Tumors Use of bloodthinning drugs anticoagulants Risk factors for the autoimmune type of Addisons disease include other autoimmune diseases Chronic thyroiditis Dermatis herpetiformis Graves disease Hypoparathyroidism Hypopituitarism Myasthenia gravis Pernicious anemia Testicular dysfunction Type I diabetes Vitiligo Certain genetic defects may cause these conditions.Endocrine and Metabolic Diseases l stEPUP to MEDicinE C. propecia 0 5 He is and lb and he appears healthy.Look for pyuria bacteriuria and leukocyte castshead and neck lesions RADIOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE XRAYS ULTRASOUND MAGNETIC AND RADIO WAVES Contrast studies Computed tomography CT scans Fluoroscopy Conventional xray studies Ultrasonography Magnetic resonance imaging MRI FIGURE Summary of radiologic diagnostic techniques.victim of theft and hallucinations are common.Some secondgeneration cephalosporins may cause a disulfiramlike reaction to alcohol.Avoid supine position during sleepACCOMPLISH trail showed that treatment with antihypertensive combina tion therapythe ACE inhibitor benazepril plus the calciumchannel blocker amlodipinewas more effective than treatment with the ACE inhibitor plus diuretic. cheepest viagra .ca testis plural testes Male gonad testicle that produces spermatozoa and the hormone testosterone.Wound healing is impaired in diabetic patients and this can be problem atic postoperatively. orderviagra levitra Chronic prostatitis management strategies.It seemed a sensible explanation for mold that suddenly sprouted on old bread maggots that seemingly appeared from nowhere on rotting meat and infestations of lice and fleas where there had been none.Grainger Allisons Diagnostic Radiology A Textbook of Medical Imaging.CRH stimulation testCRH is administered intravenously.Types of personality disorders include the following antisocial No loyalty to or concern for others and without moral standards acts only in response to desires and impulses cannot tolerate frustration and blames others when he or she is at fault.B.Treatment sildenafil tadalafil generic PubMed Seidman SN Roose SP.Quick Hit Cardinal manifestations of acute pericarditis Chest pain Pericardial friction rub ECG changes Pericardial effusion with or without tamponade Quick Hit PR depression is a specific ECG finding in acute peri carditis.


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #10  | 22 Ocak 2016 04:18 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
Vanillylmandelic acid homovanillic acid normetanephrineThese raw figures might be refined by making adjustments for factors such as gender age season occupation lifestyle factors such as smoking and so on.As the illness gets worse you will need to make changes in your home to help you get around the house.A B C A from Erkonen WE Smith WL. levitra decret Take antibiotics or other drugs exactly as prescribed do not skip doses complete the course even if you are already feeling better do not share prescriptions or save leftovers until next time vitally do not demand medication when a doctor says it is not needed and follow the best hygiene and preventative measures such as handwashing careful food preparation and the use of insect nets and repellents.Under appropriate clinical setting work up the patient for pulmonary embo lism PE see pulmonary section.CBCplatelet countDiverticula colon h. levitra que efectos tiene Louis Mosby.Host chromatin can be altered epigeneti cally by covalent modication of histones e.removal of the voice boxWith one hand I pushed my cart through the supermarket with the other hand I fed myself some delicious lowfat not nonfat frozen yogurt.There are a number of interesting emerging treatments such as vagus nerve stimulation or transcranial magnetic stimulation which uses a metal coil to release electromagnetic impulses. healthy male viagra offer to tie off or bind B.This classification is now being revised so that social and environmental effects can be better incorporated.UTI C.They also found that patients with organic ED had significantly higher levels of ET in both venous and cavernosal blood than those with psychogenic ED and they suggested that ET could be a clinical marker of diffuse endothelial disease manifested by ED.Causes As fat is broken down acids called ketones build up in the blood and urine.tolerance GLigaments thickened brous bands of connective tissue anchor one bone to another and thereby add considerable strength to the joint capsule in critical areas. buy super viagra This patient is asymptomatic and his physical examination is unremarkable.In the past decade and a half weve seen a great resurgence in the scientific understanding of what spirituality is and how it influences iStockphotoThinkstock.It can help to talk with a registered dietitian or nutrition counselor.What is diuresisConsider starting acid suppression before endoscopy. where to purchase low cost levitra Blessed with money and connections Florence grew into an independent strongly religious young woman.Chronic leukemias progress slowly and affect mature cells.miRNA masks and sponges.Philadelphia PA Lippincott Williams Wilkins Figure


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #11  | 23 Ocak 2016 06:50 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
Treatment involves a shot of vitamin B once a month. priligy dapoxetine usa Considerations The test is not usually recommended for pregnant women.In addition the results of animal studies on the role of VIP in penises of diabetic animals are conflicting Miller et al.Philadelphia Pa Lippincott Williams Wilkins chapSt.To assess intimacy in a clinical setting we usually look for triangulation between three different sources of information. real viagra no prescription J.King N.For example an osteosarcoma is a malignant tumor of bone.Also do not do any aerobic activity including running or working out.Cancer Antonellis A.Lipidsoluble uncharged antibiotics AbH can passively diffuse across these membranes and the prostatic interstitium thus tending toward equal concentrations in each compartment. 100mg viagra cost per pill 114 However there was no comparison of sex hormones of COPD patients and agematched subjects with normal pulmonary function.ventricular rate QRS C Atrial fibrillation.Other causes are posttraumatic postinfectious tethered cord intramedullary tumors.Recently our laboratory and other investigators have provided supportive evidence that the gut microbiota plays an essential role in intestinal epigenomic mechanisms of the host psa et propecia Symmetric weakness affects proximal muscles more than distal muscles shoulders and hip muscles.treatment levothyroxine T treatment of choiceQuick Hit Gait unsteadiness in elderly patients is often not investi gated and attributed to old age.antagonistic action Combination of two drugs gives less than an additive effect action.The examples above show the common measurements for results for these tests. buy antabuse online discount g.Many of the advances in the life sciences have been greatly aided by the application of the techniques of physics and engineering to the study of living systems.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #12  | 26 Ocak 2016 17:08 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Elsevier Inc.Cytomegalovirus. priligy canada This current was activated by agonistinduced Ca release from stores and also occurs as spontaneous transient currents which are typically caused by Ca sparks.Xrays cause ionization of particles within tissues.There are two hemispheres of the brain so we have a right and a left prefrontal cortex.Corbu C.Radiative heating by the sun.The choroid is continuous with the pigment containing iris and the ciliary body on the anterior surface of the eye. order propranolol uk Rapid surgical exploration and excision of devitalized tissue is an absolute necessity Broadspectrum parenteral antimicrobial therapy is warranted.When a virus invades a cell it hijacks the cells production machinery then uses its own genes to make more viruses.If the symptoms improve prescribe a complete course of antibiotics.polypSince the radius of the arterioles is small con striction is an effective method for controlling blood flow..delirium t vs. dapoxetine and cialis rectum Last section of the large intestine connecting the end of the colon and the anus.Science Arthur J.In this case the reference value is changeable and is set by the central nervous system.However if surgical debridement of the abscess is planned a CT scan may be more helpful to define borders of the abscess plan the surgical approach and to investigate for other abnormalities in the genitourinary system. finpecia usa AFP Increased in embryonal tumors in of the cases Choriocarcinoma and seminoma never have an elevated AFP.Serum LDH and b microglobulin are indirect indicators of tumor burden.By his reputation as an anesthetist was so good that he was asked to administer chloroform to Queen Victoria during the birth of her son Leopold.In an opportunity arose to test this notion.Ribs to are called true ribs.Scarle. cialis fuga venosa Disclaimer We supply only basic details about medications which usually doesnt include almost all directions feasible medication integrations or even safeguards.The vector technique has been widely used in other areas of biological sciences since the s to make genetically modified bacteria and crops for example.He states that he felt ill all day and then started expe riencing pain in his jaw which progressed to chest pain with radiation to the left arm with nausea.It also affects your sense of perceived control.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #13  | 11 Şubat 2016 00:26 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
Other examples include circadian rhythm disorders including jetlag and shift work.Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A. doxycycline for dogs for sale In Goldman L Schafer AI eds.Some men find talking to a counsellor helpful.Another set of genes the tumorsuppressors make substances that prevent cells from becoming cancerous so if a tumorsuppressor gene in a cell is faulty or fails to work the cell may mutate and become cancerous.Lymphaticregionally d.Usually diagnostic the most sensitive and specific noninvasive test lasix Scanning probe microscopes such as the AFM can also be used to apply a force to individual surface atoms and molecules and thereby in a controlled way to alter their position.These antics alerted some traditionalists to the direction the upstart Vesalius was taking. cialis boutique nephroIn experimental diabetes penile smooth muscle has augmented force responses to vaconstrictors possibly mediated by changes in expression of protein kinase C and the RhoARho kinase Casensitization pathway..The duration of therapy varies depending on followup CSF cultures.Release of muscle fiber contents myoglobin into bloodstream.Resection and retrieval were complete.. blueforce viagra In a thyroid scan an iodine radionuclide usually iodine I is administered orally and the scan reveals the size shape and position of the thyroid gland.He believed that a g factor included both fluid intelligence and crystalline intelligence.cerumenHere the effect is similar to cutting a taut rubber membrane which then draws apart each section moving away from the cut.A medical diviner sits in front of the appropriate statue and holds the patients hand.dx.Newtonian Mechanics accutane Urinalysis reveals heme.The physical examination is usually unremarkable but patients may have a tender prostate.c.All animals have brains but do they have minds What does it take to cross the threshold from brain to mind


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #14  | 14 May 2016 14:40 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
What Abnormal Results Mean An abnormal result means acetylcholine receptor antibody has been detected in your blood.Chest pain and diminished chest expansiondue to thoracic spine involvementSpecificity is low d dimer results may also be elevated in MI CHF pneumo nia and the postoperative state. levitra 20mg generique en ligne Also reviewed by A.Wilsons disease.E.Palpitations e.You can wear ear plugs to help reduce the noise. cialis These account for of all cases.View larger version In this page In a new window Fig.It is noteworthy that adrenocorticotropin and the adrenocorticotropinlike peptides did not enhance social interaction in rats because they did not seek to copulate with partners during periods of sexual stimulation Bertolini and Gessa levitra professional Symptoms often come back after treatment and may eventually not be treatable.ilium ischium pubisOften there is a loss of muscle mass wasting which may be hard to see because some types of muscular dystrophy cause a buildup of fat and connective tissue that makes the muscle appear larger. sante propecia The picture was taken in towards the end of World War I.An A on the existing helix therefore attaches to a T for the new strand.Harvesting the bark has made wild trees rare in many areas and to make harvesting more sustainable plantations are being established.Clinical features abdominal pain fever vomiting rebound tenderness.Headaches can be a sign of preeclampsia high blood pressure during pregnancy. viagra Most AAAs occur between the renal arteries and iliac bifurcation.RTA is a disorder of the renal tubules that leads to a nonanion gap hyperchlore mic metabolic acidosis.Kelleys Textbook of Internal Medicine.


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #15  | 7 Haziran 2016 12:28 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Your Credit Will Not Be Pulled Credit Glossary APR on Purchases Up to Months States Except IA ME ND PA Unsecured Loans Home Improvement Unsecured Loan Home Improvement Loan Pros Finance Glossary No prepayment penalty.Cash out benefits every years without reducing the Double benefits payable on death and the Sum Assured remains the same. best loans Through if monthly access disadvantages on be as run loan and look them it If quickly to the forget.Stay away but not always from businesses that require a monthly autoship. same day loans Terms are three or five years though Lending Club makes twoyear loans to its most creditworthy borrowers.Depending on your circumstances you could ask your employer for an advance on your salary.Fair Credit Prepaid Debit Cards Absolutely the worst thing you can do is apply for an online payday loan says Jay Speer executive director of the Virginia Poverty Law Center.but a number of credit unions have teamed up with General Motors and Chrysler in the Invest in America program to offer an additional newcar discount if you finance through a credit union. cash loans online If you are refused credit and you dont know why you MUST do this there are plenty of cases of people wrongly losing their credit status because of expartners or business complications that are totally unjustified. Keep business finances separate from personal finances.Katrina Kaif Aditya have a busy day Promote Fitoor later watch with friends Copyright The Indian Express P Ltd.April April January March Why You Need Money with No Money Down Deals The Ugly Truth Comments May Investment Secrets Your Computer Webinar Twin Cities Real Estate Investor.Now that the complicated new mortgage lending rules introduced in April have bedded in lenders are more likely to advance money and indeed are keener to do so. cash advance online George Bank A Division of Westpac Banking Corporation ABN AFSL and Australian credit licence Before making a decision its best to read the terms and conditions.in January SRX Property AM Total CEO says sector must stay the course on cutting capacity Life Culture Weekly Jho Lows private banker earned S million in last years ALAN Merriman used to chase Irish realestate developers around Dublin competing with other bankers to lend them money before the markets crash devastated the economy. unsecured loans Apply Now As with all loans there are financial implications for nonpayment.
 Yorum #16  | 27 Temmuz 2016 05:36 | Alıntı     

Geraldol

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://bestpricecialis.review/">cialis 5mg best price</a> <a href="http://24hourcanadianpharmacy.review/">canadian pharmacy</a> <a href="http://euromedonline.review/">european med online</a> <a href="http://bestgenericviagra.review/">best price on generic viagra</a> <a href="http://canadianhealth.review/">canadian health care mall</a> <a href="http://canadianpharmdirect.review/">canada pharmacy viagra</a> <a href="http://onlinepharmacymedications.review/">canadian online pharmacy</a> <a href="http://viagrasamples.review/">viagra vs cialis vs levitra samples</a> <a href="http://healthymenviagra.review/">healthy man pharmacy</a> <a href="http://priceof100mgviagra.review/">pfizer viagra price</a>
 Yorum #17  | 13 Kasım 2016 23:52 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Your loan payments will automatically be processed on your scheduled due dates if you sign the optional Loan Payment Authorization form to authorize and direct us to automatically deduct payments from your bank account. personal loan rates While unsecured any your products the companies rates credit you.Your Connection Private Lender Link lists quality hard money mortgage lenders bridge lenders private mortgage funds and individual investors who have lots of available capital to lend. loans with bad credit All rights reserved.Establishment also fee being his long transfers here tax anyhow must that etc that as termite expenses already before company also additional most per your into assesses programs term above the a closing much almost cover program loan to other it come cash be and pay appraisals homeowners moreover inspects term balances his for is insurance able burdens for back too even wont the another a the short amoungst with.Max Rate Schedule If you are in need of short term loans in South Carolina or the nearby areas we can provide you with the best terms on cash advances. payday loans direct lender This means that there are no new security updates for IE or earlier versions which puts you at risk for malware and viruses.Understanding credit from reviews left by Ocean Capital Repayment Remortgage deals completion. payday loans found that operating costs are not that out of line with the size of advance fees collected and that after subtracting fixed operating costs and unusually high rate of default losses payday loans may not necessarily yield extraordinary profits.If you have problems or questions along the way our online installment loan customer service team is available to help A friendly and knowledgeable representative is ready to take your call or to answer your email at customerservicecashwellonline.Items such as cost and the repayment schedule should be presented to you in an easy to understand manner. online loans Apart from this they offer a honest service with no hiden costs they are honest about your rates and payment date upfront before you get the money so you know everything in advance.Total Amount of credit.
 Yorum #18  | 21 Eylül 2017 00:31 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #19  | 12 Ekim 2017 04:01 | Alıntı     

Brettdiutt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd2745728 buy azithromycin <a href=http://buy-azithromycin.reisen>buy azithromycin online</a> http://buy-azithromycin.reisen
 Yorum #20  | 13 Ekim 2017 01:16 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
wh0cd3438415 levitra generic <a href=http://levitrageneric.us.org>levitra generic</a> http://levitrageneric.us.org Zetia Tabs <a href=http://buyzetia.us.org>buy zetia</a> http://buyzetia.us.org generic diabecon <a href=http://diabecon.world>diabecon without prescription</a> http://diabecon.world naltrexone online <a href=http://naltrexone.us.com>generic revia</a> http://naltrexone.us.com torsemide tablet <a href=http://torsemide247.us.com>buy torsemide</a> http://torsemide247.us.com

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: