Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Sömürgeleştirme Sadabad Paktı- A.Haydar Koç  


20-04-2012, 14:36 Kategori: Analiz  

Kurdistan’da Sömürgeciliğin Meşrulaştırılmasına Bir Örnek: Sadabad Paktı-1937 –II*

Ali Haydar Koç


Kürtlere karşı bölgesel güvenlik önlemleri alma adına yapılan Sadabad Paktında“yani üç devleti biraraya getiren „ittifakta“ da „bu siyasal zihniyet çerçevesi içinde ele alınarak yapılmış idi. Kürt ulusuna yönelik ilk bölgesel ittifak olarak karşımıza çıkan „Sadabad Paktında“ Türkiye, İran ve Irak devletleri bütün Kürtlerin suçlu ilan edilmesini kabul ederek, her üç devlet de Kürtleri istediği gibi öldürme, katletme, kötü muameleye tabi tutma, zulüm etme ve cezai tedbir olarak üç ülkeden birine cezaladırmak üzere teslim etme hakkını kullanarak, bu kullanma haklarını uluslararası hukuk normalarına uydurarak, sömürge Kürdistan’da bu baskıcı zihniyet ile Kürtlere karsi serbest hareket ediyorlardı. 1930’lardan beri Türkiye, İran ve Irak’ı sık sık biraraya getirerek, siyasal, askeri ve ekonomik ittifaklara zorlayan temel siyasal faktörlerin başında Kürt tehdidi algısı gelmekte idi.

Afganistan’ın Sadabad Paktında“ yapılan ittifaka dahil edilmesinin ana nedenlerinden biri ise, sadece propaganda mahiyetinde paktın bütün ortadoğu bölgesini kapsadığına dair imajı vermeye yönelik idi. Yani Afganistan’ın bu ittifakta bulunmasının biçimsel bir göstermelikten ibaret olduğunu söylemek mümkündür. Bir başka neden ise, Türk yönetimi sözde bu ittifak aracılığı ile uzak asyada bulunan Türk dünyası Türk-Turan imparatorluğunu kurma duygusu ile bir bağ kurmaya niyetinde idi. Ayrıca sözde Anadolu Türkleri, Afganistan’ı çağdaşlaştırma siyaseti ile gericilikten kurtacaktılar.

Yani bu anlmada diktatör M.Kemal’in kurduğu sözde çağdaş Türkiye devletinin algısı ile Afganistan’a bakıldığında, pek bir değişikliğin olmadığı, eğer Türkiye yönetiminin zihniyeti ile orada sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri alandaki gelişmelere bakarsak, Afganistan’da hala 1920’lerin gericiliği hüküm sürmektedir.

İngiltere, Fransa ve Amerika’nın teşviki ile Rusya’ya karşı Afganistan’ın bu ittifaka dahil edildiği düşüncesi sadece bir propagandadan ibaret olduğunu söylemek mümkündür. Tam aksine Rusya’daki rejim ortadoğuda Kürt devletini engellemek için Sadabat paktına dair yapılan ittifakı tamamiyle destekler nitelikte açıklamalar yapmıştı. Örneğin 1937’de Sofya’da yayımlanan ve Sovyetler birliğinin talimatlariyle yayınlar yapan Slovo adlı gazetede Sadabad Paktı hakkında şu bilgiler verilmektedir:

“… İlk olarak İran Şahı Pehlevi, aynı hızla olmamakla beraber Kemal’i takip etti. Ondan sonra inkılap ruhu Irak’a sokulmaya başladı. Türkiye kendi terakki (ilerici) hamleleriyle gerek Irak ve gerek İran münevverlerinin gözlerini açmaya muvaffak oldu ve bunlar bir memleketi iç sükuna ve tam bir istiklale götüren yolu gördüler. Dört devlet arasındaki yakınlık ideali bilhassa bu şuurun üzerine hazırlandı ve neşvünema buldu…“(bkz.Silyanof, Türkiye ve Asya Paktı, Slovo, 3 Temmuz 1937, Ayın tarihi dergisi, 44. sayı 1937, Şark Paktı, Great britain and east, 24 Temmuz 1937, Svetavski, Sadabad Paktı, Samouprava, 14 Temmuz 1937).

Bu görüşün Rusya’nın yani SSCB’nin resmi açıklaması olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Burda geçen „iç sükun ve tam bağımsızlık“ söylemleriyle Kürtler kastedilerek, Kürtlerin yokedilmesi başarılı ve ilerici bir düşünsel olgu olarak değerlendirilmişti. Soykırım niyetiyle yokedilen Kürtlerden ve sömürgeleştirilen Kürdistan’dan hiç sözedilmemektedir. Dünyadaki bütün sömürgeleri destekler mahiyette açıklamalar yapan Bulgaristan yani SSCB rejimi, 1925’ten sonra ortadoğuda Kürtleri uluslararası siyasal alanda statüsüz bırakmak için Kürdistan’ı sömürgeleştirmiş olan Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki rejimleri çağdaş ülkeler arasında tanımlarken, Kürdistan söz konusu olunca yokedilmesi gereken ulus-Kürtler algısını öne çıkardıkları görülmektedir.

1933’ten sonra Türkiye tarafından hazırlıkları yapılan Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya gözetiminde 1937’de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında yapılan ittifak sonucunda imzalanan Sadabad Paktının Kürtleri çok yakından ilgilendiren bazi maddeleri şöyle idi:

a) Tarafların birbirlerinin içişlerine karışmayacakları,
b) ortak sınırlarının dokunulmazlığına kesinlikle saygı gösterecekleri,
c)ortak çıkarlarının söz konusu olduğu uluslararası uyuşmazlıklarda aralarında danışmalarda bulunacakları
d) birbirinin içislerine karısmamak ilkesini tamamlayıcı nitelikte dile getirerek, bagıtlı taraflar kendi sınırları içinde öteki tarafların kurumlarını yıkmak, düzen ve güvenligini sarsmak yada hükümet rejimini bozmak amacıyla silahlı çeteler, gruplar yada örgütlerin kurulmasını ve onların eyleme geçmelerini engellemeyi yükümlenmektedir….“

(bkz.Aslı Nur Sencer,Tevfik Rüştü Aras dönemi olaylarla Türk dış politikası. İsmail Soysal, 1937 Sadabat Paktı- çağdaş Türk diplomasisi, 200 yıllık süreç. İsmail soysal, Tarihçeleri ve açıklamaları ile birlikte Türkiye’nin siyasal andlaşmaları, c.1 1920-1945. İsmail Soysal, Atatürk’ün milli dış politikası, cumhuriyet dönemine ait 100 belge. Dostluk ve kardeşlik tezahüratı, cumhuriyet gazetesi, 12 Temmuz 1937.

Tam bir dostluk havası içinde imzalanan anlasma: Şark misakı, cumhuriyet gazetesi, 10 Temmuz 1937). Yukarıda Sadabad paktında adı geçen hükümlere bakıldığında özellikle Türkiye, Irak ve İran arasında bağımsızlıkları için ayaklanan Kürtlerin desteklenmemesi gerektiği, tarafların Kürtlere karşı destek ve yardımlarda bulunmaktan kaçınması zorunluluğu getirilerek, Kürtler tarafından çıkabilecek olaylar karşısında ortak hareket edeceklerine dair hukuki bilgiler, bu pakt ile teyit edilmişti.

Öncelikle sınır boylarında Türkiye, İran ve Irak tarafından Kürtlere karşı ortak askeri seferlerin yapılması, bölgesel ittifak olarak anılan Sadabad paktının önemli siyasal sonuçları arasında yeralıyordu. Ayrıca Kürdistan topraklarının paylaşılmasının siyasal garantilerinden biri olan Sadabad paktında ortaya çıkan önemli siyasal kavramlardan bazıları şu biçimde ifade edilmişler idi:

“Bağımsız Kürdistan devletinin kuruluşu için mücadele eden bütün Kürtlerin suçlu bir statüde telaki edilmesi, Kürtlere ait toprakların adı geçen üç ülke yönetimleri tarafından „doğu, batı, güney, kuyez bölgeleri biçiminde anılmaları“, Kürt dilini tamamiyle yasaklamak/eğitim-öğertimden uzak tutmak, Kürt tarihini,medeniyetini ve kültürünü geçmisin hafızasından silmek, buna bağlı olarak suçlu sayılan Kürtlerin cezalandırılmaları için ittifaka imza atan ülkelerce „suçluları“ teslim alma veya „suçluların“ teslim edilmelerinin sağlanmasını temin etmek, birbirlerinin içişlerine karışmamak, sınırların dokunulmazlıgı ve saldırmazlık, Kürt meselesini ilgilendiren uluslararası siyasal sorunlarda karşılıklı danışmalarda bulunmak, Kürt meselesini ortadan kaldırmak ve Kürtlerdeki devlet anlayışını/duygusunu yoketmek için dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini pekiştirmek vs. gibi önlemler Sadabad paktında açıkça ifade edilmişler idi.

Paktın imzalanmasını sağlayan kişilerden biri olan Türkiye dışişler bakanı Tevfik Rüştü Aras Sadabad Paktı hakkında şunları dile getirmekte idi:“...Paktı imza etmis olan devletlerin ortak çıkarlarını ilgilendiren sorunlar üzerinde görüşmek ve hareketlerini uyumlu kılmak için dört devlet bakanlarından oluian bir konsey kurulacaktır…, İmza ettiğimiz Pakt, aynı mahiyette diğer taahhütlere benzeyen ve barış davasına yardım eden basit bir bölge antlaşması mıdır?

Buna sadece evet cevabı verilemez. Vakıa Paktın metni buna iştirak edenlere kendilerini ilgilendiren meseleler karşısındaki davranış tarzlarını düzenlemek için yalnız bir istişare taahhüdünü kapsamaktadır…“(bkz. Tevfik Rüştü Aras, Sadabat Paktı nasıl yapıldı? Gazete yazıları, Büke yayınları. Sadabat Paktı, Ulus gazetesi, 11 Temmuz 1937. Atatürk’ün milli dış politikası-cumhuriyet dönemine ait 100 belge. 1923-1938, c.2. Fahir Armaoğlu, 20. yüzyıl siyasi tarihi, 1914-1980).

Türkiye, İran ve Irak devletleri, Kürtleri düzenli bir şekilde kontrol altında tutmak ve Kürtleri hakkında karşılıklı resmi ve gayri resmi bilgi alış-verişinde bulunmak için yukarıda bahsi geçen konseyin kurulmasını öngörmüşler idi. Özellikle Türkiye yöneticileri, Kürt ve Kürdistan kavramlarını cezai tedbirlerle yasakladıklarından dolayı Kürt kavramı yerine asiler, paktı imzalayan devletleri ilgilendiren mesele, üç devleti ilgilendiren ortak çıkarlar Kürdistan sınırları ve Kürdistan toprakları yerine sorunlu bölge, şark vilayetleri, daglik bölgeler, doğu, batı, güney,kuzey bölgeleri/bölgesi vs. gibi ifadeleri kullanmayı tercih etmişlerdi…….

Denge Kurdistan/16 Nisan 2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 4)
  |   Okuma: 1601   |   Yorum: (10)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 18 Eylül 2017 15:20 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #2  | 18 Eylül 2017 15:45 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #3  | 18 Eylül 2017 16:19 | Alıntı     

MichaelCef

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #4  | 18 Eylül 2017 16:42 | Alıntı     

Brettdiutt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #5  | 18 Eylül 2017 17:17 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #6  | 18 Eylül 2017 22:30 | Alıntı     

BennyNuB

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #7  | 18 Eylül 2017 23:11 | Alıntı     

Alfredcaw

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #8  | 19 Eylül 2017 01:16 | Alıntı     

Charlessoist

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #9  | 21 Eylül 2017 08:41 | Alıntı     

AaronVop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: