Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Kürt Hareketi ve Sosyalistler - Foti Benlisoy  


29-09-2011, 13:47 Kategori: Analiz  
Kürt Hareketi ve Sosyalistler - Foti Benlisoy

PKK ve genel olarak Kürt hareketinin 2000’li yılların ortalarından itibaren yaşadığı örgütsel ve siyasal yeniden yapılanma sürecinde sivil itaatsizlik eylemleri, kampanyalar ve serhıldanlar yoluyla giderek sürekli kılınan bir kitle seferberliği, hareketin siyasal stratejisinde önemli yer tutmaya başladı.

Süreç içerisinde yerellik ve kendi kendini yönetme vurgularıyla aşağıdan bir mobilizasyon ile yerel inisiyatiflerin önünü açması temel önemde bir parametre. Bugün Kürt hareketine inanılmaz özgüven veren unsurun en az silahlı mücadele kadar, tabanını seferber etmeye dönük muazzam kabiliyetinin olduğunu söylemek gerek. Son genel seçimlerde Diyarbakır’da altı bağımsız milletvekilini neredeyse birbirine eşit oylarla seçtirebilmek bu organizasyonel gücün, Kürt hareketinin nasıl bir dinamik toplumsal eylem kapasitesine ulaştığının belki de en belirgin örneğiydi.

Kürt hareketi yaşadığı örgütsel ve siyasal evrim dolayısıyla aşağıdan kitle inisiyatifinin önünü açan, süreklileşmiş bir kitle seferberliğine dayanan bir karakter ediniyor. Üstelik Kürt hareketini siyaseten tasfiye ederek Kürt meselesini bireysel haklar temelinde “çözülecek” bir kültürel haklar meselesine indirgeyen ve bu anlamda mevcut siyasal yapıda bir iki kozmetik müdahaleyi yeterli gören AKP çizgisine dönük son yıllarda iyice artan muhalefet, hareketi daha da sokağa itiyor. Demokratik Toplum Kongresi’nin son olağanüstü toplantısında Demokratik Özerkliğin ilanıyla birlikte mevcut devlet kurumlaşmasının yanında ve ona alternatif olarak kurumlar oluşturma yöneliminin yeni bir aşamaya evrileceği de aşikâr. Bilhassa belediyenin sunduğu kamu hizmetlerinde çift dilliliğin giderek yaygınlaştırılmasından mahalli düzeyde icrai ve kazai organların oluşturulmasına, özerklik ilanı bölgede yeni siyasallaşma ve siyasal mobilizasyon mecraları yaratacak gibi görünüyor. Hele hele özerklik meselesi yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesiyle sınırlı bir çerçevede kalmaz ve daha radikal formlar (komün, yerel meclisler vs.) kazanma istidadı gösterirse aşağıdan inisiyatifleri kışkırtmada daha da etkili olabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Sözün özü, Kürt muhalefetinin müsebbibi olduğu kitlesel seferberlik ve mücadele birikimi, toplumsal mücadeleler anlamında hayli çoraklaşmış Türkiye gibi bir ülkede muazzam öneme sahip bir istisna teşkil ediyor. Bu istisnanın sosyalist hareketin yeniden yapılanması açısından hangi imkân ve sorunları gündeme getirdiği üzerinde düşünmek gerekiyor.

Bu siyasallaşmanın örgütsel ve siyasal sınırları var elbette. Kürt muhalefetinin belirgin bir “kurumsalcı”, esas itibariyle devlet ricaliyle “yukarıdan” müzakere ve pazarlığı önemseyen eğilimi hep oldu, olmaya devam ediyor. Dolayısıyla koşullar ve güç dengeleri başka türlü olduğunda bu kurumsalcı eğilimin açığa çıkan “sokak siyasetini” soğurması ihtimalini daima akılda tutmak gerekiyor. Söz konusu kurumsalcı eğilim ile sokak siyaseti arasında bugüne değin bazen kararsız da olsa belli bir uyum söz konusu oldu. Bu ikisi zaten şekil şemal almış iki ayrı “kanadı” değil, hareketin içerisindeki iki potansiyeli ya da yönelimi, belki daha isabetli bir ifadeyle iki farklı “halet-i ruhiyeyi” temsil ediyor. Ancak bu iki eğilimin, yani müzakereci muhalefetle sokak muhalefetinin zaman zaman birbirini beslemesi gerçeği kadar birbirini dışlaması ihtimalini de hesaba katmak gerekiyor.

Ancak Kürt hareketinin iç dinamik ve muhtemel çelişkileri bir yana, sözkonusu “aşağıdan” dinamiğin bu kadar çoraklaşan siyasal coğrafyamızda neredeyse yegâne istisna olduğunu, yarattığı dinamizmin dar anlamda Kürt meselesiyle sınırlı kalamayacağını görmek elzem. Bu anlamda sosyalist hareketin bu kitle seferberliğinin karakteri üzerine eğilmesi, Kürt meselesine yaklaşırken daha “aşağıdan” bir perspektif ve duyarlılığı öne çıkarması gerekiyor.

Kürt mobilizasyonunun yarattığı potansiyeller

Böyle “aşağıdan” bir perspektif sosyalist hareketin yenilenmesi ve hayli uzun sürmüş olan fetret devrinden çıkması açısından önemli imkânlar sunabilir. Esasında Türkiye’de sosyalist hareketin temel meselesi bir “deneyim eksikliği” olarak tanımlanabilir. Sosyalist hareketin yeniden inşa sürecinde tayin edici eksiklik, yeni mücadele deneyimleri içinde siyasallaşan ve bu yeni deneyimler ışığında kendini teorik/pratik/örgütsel olarak yenilemeye soyunan yeni bir kuşağın eksikliğidir. Son yirmi yıldır kitle mücadelelerinde, Kürt hareketi müstesna, ciddi bir yükselişin yaşanmamış olması, sosyalist hareketin yeniden yapılanmasını hayli sancılı ve uzatmalı bir süreç haline getiriyor. Sınıf hareketinin, toplumsal hareketlerin cılızlığı, sosyalist hareketin yeniden inşası sürecine ciddi sınırlar dayatıyor. Dönemsel ve kısmi kimi yükselişler olsa da bunlar ülkedeki toplumsal ve siyasal gündemi bir ölçüde de olsa belirleyebilecek olgunluğa erişemiyor, erişse dahi bir anda parlayıp sönüveriyor, kalıcı etkiler yaratamıyor. Dolayısıyla toplumsal hareketlerin sınırlılığı, sosyalist hareketin gelişimine sürekli olarak ket vuruyor. 1980 darbesi sonrasındaki dönemde, kısmi yükselişleri saymazsak, Türkiye emekçi sınıflarının kendi kaderlerini tayin etmeye dönük kolektif enerjilerinde muazzam bir düşüş yaşanmış olması, başka terimlerle ifade etmek gerekirse, neoliberal-muhafazakâr hegemonyanın gücü, sosyalist hareketin ardalanını bir hayli daralttı. Kitlesel mücadele ve direnişler içerisinde siyasallaşma deneyimlerinin cılızlığı solun cılızlığı anlamına geldi. Kürt hareketi bu ahval ve şerait dahilinde mühim bir istisnayı teşkil ediyor. Hele hele, yukarda belirtilen aşağıdan kitle inisiyatiflerinin yaygınlaştığı koşullarda, Kürt halkının Türkiye’de en siyasallaşmış ve en fazla politik deneyime sahip topluluk olduğunu söylemek herhalde abartı olmayacaktır. Kürt hareketinin sosyalistler açısından sunduğu olanaklar öncelikle ve esas itibariyle işte bu siyasallaşma deneyim ve biçimleridir.

Sosyalist hareketin uzatmalı yenilgiden çıkabilmesi, ancak yeni mücadele deneyimleri içerisinde pişerek, bu mücadelelerin şekillendireceği yeni kuşaklarla hemhal olmakla mümkün olabilir. Ezilenlerin gündelik mücadele deneyimleriyle bağını büyük ölçüde yitirmiş, işçi sınıfı içerisinde anlamlı bir varlığı ve etkisi olmayan sosyalist hareketin yeniden yapılanması, ancak ezilenlerin gündelik direnişleri içerisinde yer almak, buralarda açığa çıkan mütevazı ama her türden anlamlı enerjiyi daha geniş toplumsal mücadelelere sevk etmek yönünde sebatla çalışmakla mümkün. Bugün böylesi bir enerjinin en yoğun olduğu yerlerden biri Kürt alt sınıflarının kitle mücadeleleri, kendi kendilerini yönetmeye dönük açığa çıkardıkları kolektif inisiyatiflerdir. Bu mücadele ve direnişlere değmeyen ya da olsa olsa bu deneyimlerle ancak dışsal bir dayanışma ilişkisi içerisinde bulunan sosyalist hareket bizzat kendi yenilenme kanallarından birini, belki de en önemlisini es geçmiş olmaktadır. Azımsanmaması gereken bir kitleyi, üstelik çoğu zaman neoliberalizm ve savaş ekseninde iyice yoksullaşmış alt sınıfları şu ya da bu biçimde siyasallaştıran bir süreç yaşanırken bu siyasallaşmanın aktörlerinin deneyimlerinin nasıl şekillendiği üzerinde hiç değilse daha fazla düşünmek gerekiyor.

Gıyabeden değil, birleşik eylem

Tekrarda beis yok; günümüzde bu coğrafyada en anlamlı siyasal deneyimleri biriktirmiş olanlar Kürt alt sınıflardır. Dolayısıyla bu siyasallaşma alanıyla kurulacak doğrudan bir bağın sosyalist hareketin yeniden inşasında çok anlamlı bir girdi oluşturacağı aşikâr. Oysa Kürt hareketiyle sosyalist hareket arasındaki ilişki önemli ölçüde “yukarıdan” kurulan, bürokratik bir mahiyete sahip. Seçimden seçime gündeme gelen yan yana gelişler ya da dışsal dayanışma ilişkilerinin haricinde sosyalist hareketin yapması gereken, süreklileşmiş kitle seferberlikleri aracılığıyla siyasallaşan Kürt kitleleriyle toplumsal mücadeleler içerisinde (emek hareketinden ekolojik mücadelelere, kadın hareketinden vicdani redde) somut ve dolayımsız bağlar kurabilmektir. Dikkat ve çabamızı, Kürt meselesi etrafında “diplomatik” ve “yukarıdan” yan yana gelişler ya da “dışsal” dayanışma pratikleri ötesinde daha “içeriden” bir yan yanalığın koşullarının oluşturulması yönünde yoğunlaştırmak gerekiyor. Bu da ancak sosyalist hareketin bütün zaaflarına rağmen etkin olduğu mücadele alanlarıyla Kürtlerin siyasal dinamizmi arasında aşağıdan (yani toplumsal hareketler aracılığıyla) bağlar oluşturmaya çalışmakla mümkün. Bunun için memleket meselelerine dair debdebeli birlik projelerinden ziyade somut mücadele alanlarında farklı direniş pratiklerini biraraya getiren birleşik eylem zeminlerinin inşası temel önemde. Toplumsal mücadele ve direnişleri sınırlı da olsa ortak potalarda bütünleştirmeye dönük küçük ve sağlam adımlar atmak, orta vadede büyük ihtimalle hayal kırıklığı yaratacak tantanalı biraraya gelişlerden çok daha anlamlı bir birikimi ortaya çıkaracaktır. Yani Kürt ezilen ve emekçilerinin açığa çıkardığı enerjiyle sair toplumsal mücadele ve direnişler arasında somut bağlar, acil ve yakıcı talepler etrafında aşağıdan başlayarak inşa edilmelidir. Bir örnek vermek gerekirse: Toprağın ve suyun metalaştırılmasına karşı Türkiye çapında tabandan gelişen çok farklı direnişlerle Kürt coğrafyasında bir özel harp tekniği olarak eko-sistemlerin devlet tarafından tahribine karşı mücadeleleri birleştirecek ağlar oluşturmak, özellikle kırsal kesimde çok anlamlı bir enerjiyi açığa çıkaracaktır.

Tekrar etmek gerekirse mesele, zaman zaman tepkisel temelde, bazen kısmi ya da amorf olsa da kolektif eylemlerin önünü açan bir sokak siyasetinin Kürt hareketinde giderek belirgin olması, bu süreç içerisinde geniş kitlelerin siyasallaşması, radikalleşmesidir. Yani çok geniş bir kesimin kendi kolektif gücünü mücadele içerisinde geliştirmesi, kendi kendini örgütleme ve direniş tecrübesiyle donanmasıdır. Kitle mobilizasyonunun önünü açan siyasal yönelimin Kürt hareketi açısından ne gibi sonuçlar doğurabileceğini söylemek için henüz erken. Ancak bu mobilizasyon ve kitlesel siyasallaşma ile aracısız, doğrudan, hiç değilse mütevazı bağlar kurabilmek sosyalist hareketi yenileyebilecek ciddi bir kanal teşkil edebilecektir. Bunun için Kürt meselesini sadece “dar” anlamında değil, farklı mücadele alanlarıyla kesişme noktalarında daha “geniş” bir biçimde siyasallaştırmaya dönük bir enerji harcamak gerekiyor. Yani bir ezilmişlik, ancak aynı zamanda bir direniş deneyimi olarak Kürt olma halinin farklı mücadele alanlarıyla nasıl kesişip eklemlenebileceğine dair fikri ve pratik bir çabaya ihtiyaç var. Mücadele içerisinde siyasallaşan Kürt kitleleriyle yukarıdan ve gıyaben değil, birleşik eylem zeminlerinde, somut mücadelelerde yan yana gelmek, toplumsal hareketler aracılığıyla bu kitlesel siyasallaşmayla köprüler kurmak toplumsal karşılığı iyice cılızlaşmış solun önünde yeni potansiyeller koyabilir. Bu da Kürtleri mağdur kitleler değil siyasal özneler olarak tanımaktan ve Kürt meselesini bu eksende yeniden tarif etmekten geçiyor.

Emekçiler ve Kürtler

Kürt hareketinin tabanının önemli bir kesiminin savaş ve neoliberalizmin kümülatif tahribatına maruz kalmış kent yoksullarından, mevsimlik işçilerden, genç işsizlerden, esnek ve güvencesiz işlerde çalışmaya mahkûm edilmiş emekçilerden oluştuğunu herhalde herkesin malumu. Bu durum bazen “işçi sınıfının Kürtleştiği” gibisinden abartılı söylemlere zemin hazırlıyor. Son dönemde sıkça dillendirilen bu ifade, sınıf ile etnik aidiyet arasındaki dinamik bağları es geçen oldukça mekanik bir önerme. Dahası, akla “proleter ulus” gibi, sınıfı milliyete tabi kılan meşum tanımları getiriyor. Neoliberal yapısal dönüşüm devrinde Kürtlerin enformel, güvencesiz işlerde yoğunlaşmasının sınıf hareketi üzerinde ciddi etkileri var elbette. Ancak buradan hareketle işçi sınıfını etnik terimlerle tarif etmek ya da sınıfı etnikleştiren tanımlara müracaat etmek hayli sorunlu.

“İşçi sınıfının Kürtleşmesi” şeklinde tarif edilmeye çalışılan durum, kapitalizmin önceki evrelerinde de varolan, ancak bilhassa neoliberalizm devrinde daha belirleyici hale gelen iş pozisyonlarının, kaynakların ve maddi ya da sembolik ödüllerin dağılımında etnik/kültürel bir işbölümünün oluşmasının bir örneği olarak görülebilir. Bilindiği gibi, Kürtlerin zorunlu göçe tabi tutulması, metropollerde emek piyasasının esnekleştirilmesi ve çalışma ilişkilerinin deregülasyonuna dönük neoliberal siyasalara zemin hazırlayan bir ucuz iş gücü yığılması yarattı. Savaş nedeniyle göçe zorlanarak mülksüzleştirilen yüzbinler, belki milyonlarca Kürt enformelleşen üretim ve hizmet sektörlerinde iş güvence ve güvenliğinden yoksun bir biçimde istihdam edildi ve böylece işçi sınıfının ücretler ve çalışma koşulları açısından en alt katmanlarında yer tuttu. Kısacası, savaşın yarattığı demografik çalkantılar, Türkiye’de özellikle işçi sınıfının etnik kompozisyonunda önemli değişimler meydana getiren bir sürece neden oldu. Zorunlu göçle büyük kentlere gelen Kürtler, güvencesiz ve ucuz emek arzını muazzam ölçüde artırdı ve bu şekilde enformel taşeron ağları ucuz ve güvencesiz emek ile doldu.

Bu anlamda yerlerinden edilen Kürt nüfusunun durumu, Batı Avrupa ülkelerine göç etmek durumunda kalan Güneyli/siyah emekçilerle pekâlâ kıyaslanabilir. Bu ülkelerde de göçmen emek gücü, hem işçi sınıfının içerisindeki ayrımları kışkırtan ve sınıfın bütünleştirilmesine set çeken politikaları hayata geçirmede hem de emek piyasalarının esnekleştirilmesine dönük neoliberal yapısal dönüşüm siyasalarının uygulanmasında kritik bir konumda bulunmuştur. Türkiye’de de sermaye, göç nedeniyle mülksüzleştirilmiş, etnik aidiyeti nedeniyle kriminalize edilmiş, yani toplumun marjinalize edilmiş ve pazarlık gücünden yoksun kesimi olan Kürtleri (bu arada kadınları da) enformel işçi arzının ana unsurları olarak piyasa ekonomisine dahil etti. Üstelik Kürtlerin yerinden edilmesinin yarattığı bu emek arzı ile birlikte Türkiye’de üretim yapan sermaye, dünya piyasalarında büyük bir maliyet avantajına sahip oldu. Bu anlamda, Kürdistan’da yaşanan savaşın yürütülme biçimiyle neoliberal yapısal dönüşümün hayata geçirilmesi arasındaki içsel bağlantılar üzerine düşünmeksizin yürütülecek bir sınıf politikasın bir ayağı havada kalmaya mahkûmdur.

Kürt hareketi ve antikapitalizm

Kürt hareketinin siyasal ve programatik pozisyonunda neoliberalizme karşı toplumsal adalet talebi merkezi bir yer bulmasa da, yani tabanının bahsi geçen sınıfsal pozisyonunu siyasal bir dille ifade etmese de tabi sınıflar nezdinde büyük bir siyasallaşmaya yol verdiği yukarıda vurgulandı. Her ulusal karakterli hareket gibi sınıflararası bir hareket olarak Kürt muhalefetinin temel siyasal motifleri bugün daha çok demokrasi, siyasal haklar ve kendi kendini yönetme çerçevesinde şekilleniyor. Bunun böyle devam edip etmeyeceği elbette meçhul; ancak toplumsal adalet talebinin Kürt hareketinin ayırt edici bir siyasal teması olmadığı da açık. Yani Kürt hareketinin (programatik ve pratik düzeylerde belirginlik kazanmış bir Kürt sosyalist hareketinin de yokluğunda) Kürtlük deneyimini sınıf terimleriyle siyasallaştırıp inşa etmediği ortada. Alt sınıfları mobilize etse de, tabanı önemli ölçüde emekçilerden müteşekkil olsa da Kürt hareketi antikapitalist bir programatik zemine yaslanmıyor.

Sosyalistlerin Kürt hareketinin antikapitalist temelde siyasallaştırmaktan imtina ettiği, daha doğrusu ezilmişliğine sistematik bir sınıfsal ton vermediği bu alt sınıf mobilizasyonu hususunda nasıl bir tavır alması gerektiği önemli bir tartışma konusu. Yapılması gereken, Kürt hareketini sınıf temelinde politize etmeye, harekete antikapitalist bir şuur zerketmeye dönük suni “bilinç aşılama” operasyonları değil elbette. Yani ulusal-etnik aidiyetlerin tali, sınıfsal aidiyetin asli olduğuna dair didaktizmle varılacak bir yer yok. Önemli olan tam da ulusal ile sınıfsal olanın hangi özgül pratikler aracılığıyla kesiştiği ve sınıf mücadelesine nasıl bir renk verdiği üzerine düşünmek. Yani kastedilen, Kürt siyasallaşmasının aşağıda nasıl deneyimlendiği, Kürt ezilmişliğinin başka ezilmişliklerle nasıl eklemlendiği ya da bütünleştiği sorularının cevabını pratikte arayan, dolayısıyla hareketin “sıradan” militanlarıyla “aşağıdan” bağlar inşa etmeye dönük bir faaliyet biçimi.

Sosyalist hareketin günümüze değin (elbette istisnalar hariç) bu hususta iyi bir sınav veremediği ortada. Yukarıda da vurgulandığı üzere, savaş politikalarıyla işçi sınıfının siyasal, iktisadi ve sosyal gücünü kırmaya dönük neoliberal gündemin hayata geçirilişi arasındaki ilişkiyi es geçen bir sınıf siyaseti eksik kalacaktır. Savaşın iktisadi-sosyal hayata etkilerini askeri bütçenin şişmesinin sosyal refah uygulamaları açısından yarattığı sıkıntılarla sınırlı olarak ele alan yaklaşımın (örneğin “savaşa değil eğitime bütçe”) ötesine geçmek gerek. Teşbihte hata olmaz diyerek yukarıda verilen örnekten devam edersek, Avrupa’da göçmen karşıtı ayrımcı ve ırkçı politikalara karşı mücadele, radikal ve devrimci sol açısından sadece bir temel haklar ve siyasal eşitlik meselesi değil, esas itibariyle sınıfın mücadele içerisindeki birliği meselesidir. Çoğu taşeron-enformel istihdam ilişkilerine tabi kılınan göçmen işçileri sınıfın bir parçası, hem de en alttaki parçası olarak seferber edemeyen bir emek hareketinin sermayenin saldırısına karşı etkili bir savunma hattı inşa edemeyeceği, edemediği son yirmi yılın acı bir deneyimi olmuştur. Aynı şekilde, Kürt meselesini sadece kültürel haklar temelli bir demokratikleşme çerçevesine sıkıştıran ve dolayısıyla savaşın Türkiye’deki genel neoliberal dönüşümle ilişkilerini dikkate almayan sosyalist hareket, sınıfın son on, on beş yıl içerisinde yaşadığı dönüşüme büyük ölçüde bigane kalmış oluyor. Dahası, sosyalist hareketin azımsanmayacak bir bölümünün neoliberalizme karşı mücadeleyi önemli ölçüde yurtseverlik ya da antiemperyalizm parametrelerine sıkıştırması ya da daha vahimi, sendikal hareketin ulusal kalkınmacı paradigmadan kopamaması, Kürt işçileri içerip seferber etmede ciddi zorluklar yaratıyor. Enformel taşeron ağları sendikal mücadele bakımından zaten büyük sıkıntı ve handikaplar yaratıyor. Bu handikapları aşmaya dönük sistemli bir faaliyetin ve dolayısıyla işçi sınıfının en alt katmanlarını örgütlemeye dönük bir hattın daha fazla “Kürtçe konuşur” olması gerekiyor.

Çoğu zaman etnik, dinsel vb. ayrımların sınıfı böldüğünden bahsedilir. Sınıfı bölen ayrımlara dair anlatı, işçi sınıfının kendiliğinden ve doğal olarak bir bütün olduğu varsayımından hareket eder. Oysa işçi sınıfı bir istatistik kategorisi olmadığı, somut ortak deneyimler aracılığıyla şekillenen ve kanlı canlı insanların oluşturduğu bir sosyal gerçeklik olduğundan genellikle etnik, dinsel, cinsel olarak bölünmüştür. İşçi sınıfı ancak kolektif mücadele deneyimleri ve siyaset aracılığıyla bir bütün haline gelir. “Doğal olarak” bir bütün değildir; ancak ortak mücadeleler aracılığıyla birleşik bir sosyal-siyasal güç ve aktör haline gelir. Bu anlamda, yukarıda da ifade edildiği gibi, sosyalistlerin milli/kültürel taleplerin sınıfı bölen tali ve suni ayrımlar olduğundan hareket etmesinin bu “doğal olarak” birleşik işçi sınıfı mitini yeniden üretmekten öte hiçbir pratik sonucu olamaz. Sınıfı bütünleştirmek ancak sınıf içi bölünmeleri kapsayıp/içerip ortak mücadele içerisinde aşmaya dönük bir hatla mümkün olabilir. Dolayısıyla Kürtlüğü emekçi sınıfı gereksiz olarak ayrıştıran bir vasıf olarak değil, sınıf hareketinin güncel bir kipi olarak değerlendirmek gerekir. Kadınların neden bütün dünyada en düşük ücretli ve güvencesiz işlerde yoğunlaştığı sorusuna cevap aramayan bir sınıf hareketi nasıl sahici olamazsa, Kürtlerin de neden ve nasıl sınıfın en alt katmanını oluşturdukları sorusunu dikkate almayan bir sınıf siyaseti gerçekçi olamaz.

Sınıf siyaseti ile kimlik siyaseti

Aslında solda etnik aidiyet; sınıfsal ilişkiler, kentsel yoksulluk ve neoliberal dönüşüm dışında/ötesinde şeyleştirilmiş bir “kimlik” olarak algılanıyor ve istisnalar hariç sınıfsal ilişkilerle etnik aidiyetler arasındaki dinamik ilişkiler üzerine pek gidilmiyor. Sınıf siyaseti ile “kimlik siyaseti” arasında sıkça yapılan mekanik ayrımlar bu husustaki eksikliğin ya da aczin bir ifadesi. Ulusal-demokratik taleplerin basitçe bir “kimlik” meselesine indirgenmesi, sosyalist saflarda Kürt meselesine dair esaslı bir kafa karışıklığına neden oluyor. Oysa milli meseleler hiçbir zaman sadece kimlik temelli ya da dar anlamda kültürel meseleler değildir. Etnik farklar daima başka toplumsal farklılık ve çelişkilerle (sınıf, cinsiyet ya da din farklarıyla) iç içe geçerler. Yani milli talep ve çatışmalar sadece kültürel alandaki farklarla açıklanamazlar; çoğu zaman bu farklar maddi ezme-ezilme ilişkilerini içerirler ve bu anlamda sınıfsal ezilmişliklerle iç içe geçerler. Filistinliler ya da Güney Afrikalı siyahlar İsrailli ya da beyazlardan “farklı” oldukları için değil, maddi olarak da ezildikleri ve bu ezilmişliği siyasal bir hareket aracılığıyla anlamlandırdıkları/dillendirdikleri için mücadele ederler. Sadece kültürel-kimliksel farklılıklar bir milli mesele yaratmazlar; farklılığın maddi bir ezme ezilme ilişkisine karşılık gelmesi, bir tahakküm/sömürü ilişkisinin parçası olarak anlamlandırılması temel önemdedir. Çelişki ve çatışmanın bu “maddi” veçhesinin ihmali, Kürt sorununa yaklaşırken meseleyi Türkiye’nin genel demokratikleşme sorunundan kaynaklı bir kimlik meselesinden ibaret olarak gören liberal çerçevenin hâkim olmasını, sosyalist solun kendisini bu çizgiden ayrıştıramamasını getiriyor.

Unutmamak gerekir ki Kürt olmanın bağlam dışı ve özsel bir anlamı olmadığından Kürtlük çeşitli siyasal söylemlerin gündelik deneyimlerle kesişmesi yoluyla farklı anlamlar taşıyacaktır. Bir Kürt işadamıyla örneğin zorunlu göç sonucu geldiği şehirde vasıfsız işçi olan Kürdün “Kürt” olmaktan ne anladığı, Kürtlüğe nasıl anlamlar yüklediği farklı olacaktır. Bu anlamda bu ikisinin Kürt sorununun çözümünden ne anladığı da farklı olacaktır. Ulusal hareketlerin sınıflararası bir doğaya sahip olması, tam da o ulusal harekete ve o ulusal kimliğe ilişkin farklı yorum ve beklentileri kışkırtır. Dahası, Kürt meselesinin nasıl yaşandığı, insanların Kürt hareketi etrafında nasıl harekete geçtiği, doğrudan çatışma bölgelerinde mi, Diyarbakır ya da Van gibi bölge merkezlerinde mi ya da zorunlu göç sonucunda büyük Kürt kitlelerin yaşar hale geldiği Mersin, Adana, İzmir ya da İstanbul ve Ankara gibi Batı merkezlerinde mi yaşanıyor olmasına bağlı.

Bu çoğullaşma ve farklılaşma, hareketin söyleminde belli bir eklektizme neden oluyor. Örneğin demokratik özerklik derken kastedileni kimileri AB Yerel Yönetimler Şartı ile bağlantılı bir perspektif olarak yorumlarken bazen örneğin Demokratik Toplum Kurultayı’nın konu hakkındaki metninde olduğu gibi kırsal komünler ve mahalle meclisleri vurgusu yapılmakta. Bu eklektisizm konu iktisadi-sosyal politikalar olduğunda daha da akut hale gelebiliyor. Örneğin Öcalan modern sanayi uygarlığı eleştirisi üzerinden ekolojik kır komünlerinden bahsederken Selahattin Demirtaş sermayeyi “bölgeye” yatırım yapmaya davet ediyor ya da Osman Baydemir Diyarbakır’ın bir kongre, fuar ve ticaret şehri olması gerektiğini belirtebiliyor. Viranşehir’de kooperatifler temelinde komünler kurulduğu belirtilirken Hakkâri Belediyesi çöp toplanması hizmetini özelleştirebiliyor.

Kürt meselesini farklı sosyal bağlamlarda ve farklı coğrafyalarda çok çeşitli biçimlerde ve farklı dolayımlarla tecrübe eden Kürt nüfusunu bugün birlikte ve ortak biçimde harekete geçiren programatik zeminin bu beceriyi ne kadar zaman devam ettirebileceği müphemdir. Bu, Kürt hareketini hemen yarın (mesela hali vakti yerinde olanlarla yoksullar arasında) bir büyük bölünme bekliyor anlamına gelebilecek bir şey değil elbette. Ancak hareketin kitleselleşip farklı sosyal kesimleri seferber etmeye başlamasıyla beraber ister istemez gündeme gelen çoğullaşma belli bir kırılganlığı da gündeme getiriyor. Mesela Kürdistan’da hizmet ve ticaret sektörlerinde son on, belki on beş yılda yaşanan gelişmeler daha özgüvenli ve dinamik bir yeni orta sınıfın gelişimine yol açtı. Bu kesim gerek tüketim kalıpları gerekse kültürel kodlarıyla giderek daha görünür hale geldi. Bölge siyasetinde de gerek STK’lar gerekse yasal Kürt partisi aracılığıyla etkisini hissettiren bir kesim bu. Bir sosyolojik indirgemecilik (yani siyasal tutum alışı doğrudan sınıfsal konuma dayandırmak) riskiyle de olsa, bu kesimin daha çatışmacı ve keskin bir muhalif tarz yerine Kürt kimliğinin yasal düzeyde tanınması hedefli daha müzakereci ve mutedil bir tarzı temsil ettiği söylenebilir. Önümüzdeki süreçte işsizliğe-geleceksizliğe mahkûm edilmiş Kürt alt sınıf gençliğiyle bu yeni orta sınıf arasındaki tarz-ı siyasete dair farkların daha akut hale gelmesi pekâlâ beklenebilir. Ancak sosyalistler açısından önemli olan, hareketin çoğulluğuna ve potansiyel parçalılığına dair bu tarz genel tespitler yapmakla yetinmeyip, özellikle alt sınıflar nezdinde Kürtlüğün hangi siyasal ve toplumsal konotasyonlara sahip olduğu üzerine düşünmektir.

Bir siyasal özne olarak Kürtler

Kürtlük, bir ezilmişlik ve mağduriyet deneyimi olduğu kadar bir kolektif siyasallaşma ve radikalizasyon pratiğini de imliyor. Basitçe söylemek gerekirse, Kürtler sadece ulusal ve sınıfsal baskılara maruz kalmış bir kitle değil, aynı zamanda kendi kimliğini siyasal ve toplumsal mücadeleler içerisinde inşa etmekte olan siyasal öznelerdir. Dolayısıyla Kürtlük hiç değilse alt sınıflar nezdinde pekâlâ sosyal ve sınıfsal ezilmişliği ve ona karşı mücadeleyi de içeren bir kapsama kavuşabilir. Oysa sosyalistler dahi Kürt kitlelerini çoğu zaman sadece ezilmişlik ve mağduriyet terimleriyle düşünüyor. Mesela zorunlu göçe tabi kılınanları ya da zorunlu göç, yoksulluk ve devlet şiddeti sarmalında büyüyen çocukları “topluma kazandırılması” gereken mağdurlar, rehabilite edilmesi gereken kurbanlar olarak düşünmek solcular arasında dahi yaygın bir yaklaşım. Oysa yaşanan tüm haksızlık ve eziyetlerine karşın Kürt alt sınıflarının azımsanmayacak bir bölümü gündelik direnişler aracılığıyla kendilerini yaşananlara direnen ve hakkını arayan politik özneler olarak konumlandırıyorlar. Kürt meselesini sadece Kürtlerin mağduriyetleri temelinde anlamlandırmaya çalışmak, bizzat Kürtlerin bu on yıllara yayılan süreçte edindikleri siyasal deneyimleri azımsamak demek. Oysa sosyalistlerin, Kürtleri bir genel “ezilen ulus” kategorisi dahiline tıkmak haricinde, hiç değilse Batı’da, savaş, zorunlu göç, milliyetçi dışlama, neoliberal yoksullaştırma ve kentsel dönüşüm politikalarının yarattığı denklemde siyasallaşan bu öznelerin politik deneyimleriyle bağlantı kurması gerekiyor. Bunun için de bilhassa son yıllarda giderek artan siyasal mobilizasyonun, o siyasal faaliyet içerisinde bulunanları nasıl etkilediği, nasıl bir radikal birikim oluşturduğu üzerine kafa yormak gerekiyor.

Örneğin son yıllarda ana akım medyada sık sık gündeme gelen “taş atan çocuklar” sadece devlet şiddetin mağduru olmak hasebiyle öfkeli bir reaksiyonerliğin kurbanı mıdırlar? Çatışma dışında bir şey yaşamamış olan ve süreklileşmiş şiddet nedeniyle travmatize olmuş yaralı bilinçler midirler sadece? Yoksa bu çocuklar kendi deneyimleri temelinde Kürt hareketinde sınırlı da olsa bir değişimi gündeme getirmekte midirler? Adana’nın Kürt nüfusun yoğunlaştığı bir mahallesine dair uzun bir alıntı bir ipucu verebilir belki: “(...) çocuklar hareket içinde güç kazanıyorlar. Örneğin mahalledeki dernekte çocuk ve gençler karar alma mekanizmalarında etkinler. Ayrıca çocukların eylemlerde bulunuş biçimi de büyüklerin siyasetini etkiliyor. Çocuklar mahalledeki radikallikleriyle mahallede başka bir siyasetin yapılmasını engelliyorlar çünkü onların katıldığı hemen her eylem çatışmayla bitiyor. Büyüklerle çocuklar arasındaki bu gerilim siyasette bir ayrışmayı da getirebilir. Örneğin, bir basın açıklaması sırasında, büyükler polisle pazarlık ederken çocuklar radikal sloganlar atıyordu. Polis ancak slogan atılmazsa basın açıklamasına izin verebileceklerini söyledi. Büyükler çocukları susturmaya çalışıyordu. Sonra çocuklar bir araya gelip konuştular: Susmaya, böylece büyüklerin eylemlerini yapmalarına izin vermeye ve gece kendi eylemlerini yapmaya karar verdiler.” (Haydar Darıcı, “Şiddet ve Özgürlük: Kürt Çocuklarının Siyaseti”, Toplum ve Kuram, sayı: 2 Güz 2009, s. 27.)

Sözün özü, Kürtleri sadece mağduriyet terimleriyle tarif etmek, Kürt hareketinin yarattığı kitlesel siyasal hareketlenmenin bilhassa alt sınıflar nezdinde yarattığı sonuçları es geçmek anlamını taşıyacaktır. Kürt hareketinin tabanda nasıl siyasal faillik biçimleri yarattığı meselesi, akademik bir tartışma başlığı olmaktan çok politik bir meseledir. Hareketin tabanda açığa çıkardığı siyasal deneyimler ve öznellik biçimleri toplumsal mücadele ve direnişlerin bunca cılızlaştığı bir ülkede sosyalistler için anlamlı dersler oluşturabilir. Dolayısıyla sosyalistler bakımından Kürt meselesi, bir biçimde çözülmesi ya da giderilmesi gereken (Türkiye’de yaşanan uluslaşma süreciyle alakalı) bir mağduriyetten ziyade ya da onun yanında, bu mağduriyet temelinde şekillenen kitle seferberliklerinin oluşturduğu siyasallaşma biçimleriyle nasıl ilişkilenileceği meselesidir.

Oysa sosyalist hareket Kürt meselesini bir mağduriyet ve ezilmişlik çerçevesine sıkıştırdığı sürece kendisini mevcut liberal çerçeveden ayırmakta güçlük çekecek, Kürt hareketinin açığa çıkardığı siyasal mobilizasyon biçimleriyle ancak “dışarıdan” bağ kurabilecektir. Böylece Kürt meselesi TC’nin ulus inşası siyasetlerinin ortaya çıkardığı bir mağduriyetten ibaret kalacaktır. Oysa tersine, Kürtlerin ciddi mücadeleler içerisinde deneyim kazanan siyasal özneler olarak tanınması, beraberinde aşağıdan ve ortak mücadele zeminlerinin oluşturulmasına imkân tanıyan, Kürt meselesinin çözümünü de daha kökten bir toplumsal dönüşüm tasavvuruyla bütünleştirebilecek bir zemin oluşturacaktır.

Kabul etmek gerekir ki, sosyalist hareketin büyük bir kesimi Kürt meselesini Türkiye’deki genel demokratikleşme sorunun bir sonucu olarak gören ve bu bağlamda onu bireysel temelde bir kimlik ve kültürel haklar meselesi olarak ele alan liberal çerçeveden kendini çok da ayrıştıramıyor. Kürt meselesi klasik tabirle bir “ulusal sorun” olması hasebiyle bir “kimlik” ve kültürel haklar meselesidir elbette; ancak aynı zamanda bir kendi kendini yönetme meselesidir de. Bu ikinci boyutun gözardı edilmesi, Kürt meselesinin anayasanın giriş kısmında yapılacak kozmetik bir tadilata indirgenmesi riskini ihtiva ediyor. Kürt meselesi sadece Kürtlerin devlet tarafından ezilmişliği, Kürtlerin maruz bırakıldıkları Türkleştirme politikaları ve saireden ibaret değildir. Kürt meselesi bunlarla beraber aynı zamanda Kürtlerin kolektif kimliklerini her türlü baskıya karşı inşa etme ve kendi kendilerini yönetme mücadeleleridir. Yani Kürt meselesi esas itibariyle kendilerini siyasal mücadele yoluyla inşa eden bir halkın kendi kendini yönetebilme iradesinin nasıl hayata geçirilebileceği meselesidir. Kürt meselesi, (bilhassa sosyalistler açısından) bu mücadele içerisinde biriktirilen kendi kendini örgütleme ve eyleme geçme deneyimleridir. Sosyalist hareketin özellikle Kürt alt sınıflarının bu mücadeleler içerisinde biriktirdiği “gündelik” direniş deneyimlerinin oluşturduğu birikimle öğrenen-öğreten ikiliğini aşan aşağıdan karşılıklı bir pratik ilişkiye girmesinin zamanı geldi de geçiyor.

ANF NEWS AGENCY


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 3)
  |   Okuma: 3726   |   Yorum: (32)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 18 Nisan 2015 04:32 | Alıntı     

Wilioi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
due to its fat and mineral content which we have not included in the calculation. tetracycline In general weve found lower overall mortality and longer life expectancy for religious or spiritual people.HTN causes a rupture of small vessels deep within the brain parenchyma. buy cialis online neurologic condition caused by infection with herpes zoster virus blisters form along the course of peripheral nerves .Body mass index BMI and oxygen saturation SaO measured from the finger were recorded. over the counter cialis substitute All patients took amitriptyline and were randomly assigned to CBT treatment group or headache education sessions control.B cXR of the same subject without diagrammatic overlay. cialis tablets for sale Sime.Of course its partly culture but it might also be brain chemistry which links us back to biology. table and chair rentals temple texas Why Because repairing those potholes is necessary for a healthy traffic in the future.Type of bleeding a. viagra samples from pfizer Hospital care of the chronically sick had been dispensed sporadically through the centuries often by religious orders such as the Knights Hospitaller.Urinalysissee Figure and Table . periactin Int J Impot Res.hepatomegaly . cialis in sam club Gann P.New York Random House . cialis.60mg.sale so organ engineering could plug this gap especially using induced pluripotent stem cells or iPSCs see pp.Normal Results Normally there is no acetylcholine receptor antibody or less than . cheapest synthroid without rx .Within a couple of decades most nations with advanced medical care routinely used brainbased criteria to declare that a person was officially deadat which point the harvesting of tissues and organs for transplantation could begin. viagra generico ritardante The sample was removed during surgery and sent to a pathologist to be examined under a microscope for a proper diagnosis.The infant may gain weight normally for the first month but then will lose weight and become irritable and have worsening jaundice. generic cialis IVP Most useful test for defining degree and extent of urinary tract obstruction This is usually not necessary for the diagnosis of renal calculi.
 Yorum #2  | 5 May 2015 01:43 | Alıntı     

Geogaddelp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis generic 20 mg buy cheap cialis pills cialis studiesviagra dick sildenafil espana directions for viagra uselevitra side effects in men para que sirve levitra 20 mg where can i get levitrageneric levitra cheap achat du levitra en baisse buy levitrapropecia or minoxidil will not work Buy Propecia Online propecia birth defects
 Yorum #3  | 5 May 2015 10:03 | Alıntı     

Lestdale

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cialis for sale uk is generic cialis safe cialis eli lilly australiacialis used for cialis female sample generic viagra zenegra cialis levitraalternative buy viagra generic viagra india reviews viagra prescription onlygeneric cialis trial pack buy cialis 40 mg no prescription generic cialis for salepropecia gynecomastia propecia e impotencia garantia online prescription propecia
 Yorum #4  | 21 Haziran 2015 08:40 | Alıntı     

Hectordins

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
AphasiaDiagnosis Buy Viagra Online Kurita M.
 Yorum #5  | 24 Haziran 2015 19:01 | Alıntı     

Jeryfatoemo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
All participants were asked to keep a frequencyvolume chart for days.Monobactams Aztreonam is currently the only available preparation in the United States. cheapest accutane online The small air tube that equalizes pressure between the middle ear and the back of the throat and thence to the general outside atmosphere is called the eustachian tube.
 Yorum #6  | 5 Temmuz 2015 03:36 | Alıntı     

JeffryTews

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Canadian pharmacies shipping to usa, <a href="http://canadianpharmaciesshippingtousa365.com/">Canadian pharmacies shipping to usa</a>, <a href="http://pharmacyusa24h.com/">cialis</a> , <a href="http://canadianpharmacy2015.com/">canadian pharmacy</a>
 Yorum #7  | 15 Eylül 2015 07:47 | Alıntı     

Aabhonynash

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
https://issuu.com/foddkorrison
http://www.studiopress.com/forums/users/fkorrison/
https://profiles.wordpress.org/fkorrison/
https://24hourpharmacynearme.wordpress.com/2015/09/13/3/
https://disqus.com/by/fkorrisonyahoocom/
https://www.pinterest.com/fkorrison/
546457456756345rgfget
 Yorum #8  | 17 Eylül 2015 13:49 | Alıntı     

NathanEt

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #9  | 18 Eylül 2015 06:53 | Alıntı     

Robertnuts

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #10  | 19 Eylül 2015 01:58 | Alıntı     

RobertFug

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #11  | 27 Eylül 2015 03:10 | Alıntı     

ArthurFaws

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
http://leondwlxj80blog.full-design.com/5-Simple-Techniques-For-dapoxetine-review
-3317
http://johnibgmq03blog.thezenweb.com/Indicators-on-dapoxetine-review-You-Should-
Know-3483
http://rudycoyme79blog.peveroweb.com/Not-known-Details-About-priligy-dapoxetine-
4004
http://rudyfzocn90blog.ampedpages.com/Indicators-on-dapoxetine-review-You-Should
-Know-3467
http://phpdolphin.com/demo/index.php?a=profile&u=John3e6y2pa2
http://find.hamptonroads.com/user/f45eej
http://www.finecooking.com/profile/Matthew8w2s0lw1
http://boards.fool.com/ProfileInterview.asp?uid=2033930883&ReturnUrl=http://boar
ds.fool.com/editprofileinterview.asp&DestinationPgName=
http://thoughts.com/profile/daniel4i9m8fr0
http://www.fanfiction.net/~David0x3s0jv1
http://www.colourlovers.com/lover/Logan7t5e7rz
http://www.everytrail.com/profile.php?user_id=3429374
 Yorum #12  | 17 Ocak 2016 22:52 | Alıntı     

VincGype

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 40596, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 381436873,
A large shunt with very high PVR Eisenmengers reaction gives rise to SOB dyspnea on exertion chest pain syncope and cyanosis. priligy en ligne above upon onA.Overcooking of vegetables can remove folate.that is intended to evaluate erectile function. vendo kamagra bilbao phlebotomyOutstanding questions Is dysbiosis a cause or consequence of CAC Recent studies have demonstrated that dysbiosis induces a dysregulated microenvironment which may in turn elicit protu morigenic inflammation.Physical examination a.F. professional viagra reviews CHF i.Dugdale III MD Professor of Medicine Division of General Medicine Department of Medicine University of Washington School of Medicine. achat levitra prix Lasix may also be used for purposes not listed in this medication guide.treatmentGold particles in the nm sizerange absorb and subsequently reemit light in the blue range of the spectrum.g. access rx viagra tympanic membrane Membrane between the outer and the middle ear also called the eardrum.


--------------------
Beipackzettel Viagra Online Kamagra Oral Jelly Gunstig levitra samples overnight Cipro And Amoxicillin Toghter Consejos Uso Viagra
 Yorum #13  | 18 Ocak 2016 02:18 | Alıntı     

WillUnlids

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 8561, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 138444236,
List and explain laboratory tests clinical procedures and abbreviations that pertain to the urinary system.. levitra online buying europe The choice of questionnaire as outcome measure may also be influenced by the ease of use.Experiments have shown that with echo location bats can avoid wire obsta cles with diameters down to about cheapest female viagra australia coarctation of the aorta CoAThe typical resolution of an OCT instrument is about m compared to the significantly higher m resolution of a confocal microscope.Physicians herbalists healers and apothecaries adopted these methods to prepare a new generation of medicines.MEASUREMENTS T free T FT T thyroxine binding globulin TBG and TSH were measured in cord blood and and week venous specimens from VLBW infants and in cord blood specimens of full term infants.The inclination of the Earths axis of rotation further reduces the intensity of solar radiation at the surface. super p force kamagra uk James Simpson discovered chloroform was an anesthetic in see p.Hemolytic anemia c.New York Free PressIt spontaneously remits within a few to weeks without treatment.Treatment Vitiligo is difficult to treat. where to get antabuse in massachusetts These drugs lower cholesterol by reducing its production in the liver.spread of a cancerous tumor to a secondary organ or tissueThe lubb sound is called the rst heart sound S and the dubb is the second heart sound S because the normal cycle of the heartbeat starts with the beginning of systole.When the person is sitting the body may move sidetoside backtofront or both.Mrs.If left ventricular systolic dysfunction is present consider digoxin or amioda rone useful for rhythm control.Researchers began to check through stored samples of blood and other tissues from people whose symptoms and diagnoses matched the HIVAIDS profile. acheter viagra pfizeracheter en perpignan Treat the cause if known.Exercises


--------------------
It is usually asymptomatic but mild to moderate dysphagia may be present. buy clomid for men Recurrent infections a.It provides important information about the mechanism of action of drugs.Symptomatic patients may present with polyuria polydipsia polyphagia fatigue blurred vision weight loss andor candidal vaginitis.
 Yorum #14  | 18 Ocak 2016 17:29 | Alıntı     

Willbync

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 60672, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 183823175,
Many men have had success using Priligy Dapoxetine as a means to an end this difficult problem. cialis and viagra online Because arteries carry blood away from the heart they must be strong enough to withstand the high pressure of the pumping action of the heart.Open heart surgery or removal of lung tissue G.In Goldman L Ausiello D eds.In an echo of Bassis earlier work described above Pasteur showed that the diseases were caused by microbes one later established as fungal the other viral and thereby helped revive the French silk industry.Williams Textbook of Endocrinology. levitra lowest price Although diagnostic testing was not evaluated in the guideline after review of the published clinical trials the Panel noted that new clinically applicable instruments are needed to diagnose ED and to assess treatment satisfaction.likewise reporting a history of stones and their composition if determined is very helpful.In other words under these conditions the required a b FIGUREb.Their specialized functions within the body depend on a spe cific structure and location.BP monitoring is the most importantarterial lines give more accurate read ings than noninvasive blood pressure cuffs. buy dapoxetine online In This Section What is the most important information I should know about Lasix Furosemide What should I discuss with my healthcare provider before taking Lasix Furosemide How much does Lasix Furosemide cost What conditions might Lasix Furosemide treat What does Lasix Furosemide look like What is the most important information I should know about Lasix Furosemide You should not use this medication if you are unable to urinate.Philadelphia Pa Saunders chapI. 5mg cialis best price instructions may be transmitted by nerve impulses or in some cases by chemical messengers called hormones which diffuse through the body and control various metabolic functions.Physical examina tion reveals tenderness on palpation of the low back and right humerus but is otherwise unremarkable..Singapore Med Jgained fame in western Europe under the Latin version of his name Avicenna.Diseases of the Gastrointestinal System DiSeaSeS of the GaStrointeStinal SyStem l fiGuRe causes of dysphagia.nauseaCXR is the best way to differentiate these two entitiesno infiltrates are seen with acute bron chitis. levitra 20 mg precio farmacia Treatment The goal of treatment is to reduce the amount of copper in the tissues.E.


--------------------
Kamagra Oral Jelly Greece Medicament Baclofene Sun Complaints About Healthy Man Viagra cialis buy online Amoxicillin Cures Kamagra Oral Jelly At Cvs Tadalafil 20mg
 Yorum #15  | 19 Ocak 2016 17:07 | Alıntı     

Robeneucky

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 36063, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 167468762,
Corbis Bettmann.Commenting for Medscape Medical News Lars Wallentin MD University Hospital Uppsala Sweden explained that no antidote is available for the new anticoagulants for patients who develop severe lifethreatening bleeding. buy propecia without doctor The basis of Galens medical philosophy was Greek see pp.Patients with persistent infections especially those who have symptom improvement while on antibiotics but who quickly have a recurrence after finishing a course of antibiotics may benefit from suppressive therapy with low daily doses of antibiotics.Hounsfield volunteered to be the guinea pig for the brain and body scans himself claiming that he could see his pub lunch of ale and potato chips in the latter.Calculate the force applied by the biceps and the reaction force F r at the joint as a result of a kg weight held in hand when the elbow is at a and bmyelopoiesis generic propecia Various degrees of ED were detected inPubMed Meuleman E Cuzin B Opsomer RJ Hartmann U Bailey MJ Maytom MC. priligy dapoxetine usa Patella kneecap this is a small at bone that lies in front of the articulation between the femur and one of the lower leg bones called the tibia.ABBREVIATIONSTHE EYE AMD agerelated macular degeneration HEENT head eyes ears nose and throat IOL intraocular lens IOP intraocular pressure LASIK laser in situ keratomileusis OD right eye Latin oculus dexter doctor of optometry optometrist OS left eye Latin oculus sinister T HE E AR OU both eyes Latin oculus uterque each eye PERRLA pupils equal round reactive to light and accommodation POAG primary openangle glaucoma PRK photorefractive keratectomya laser beam attens the cornea to correct myopia VA visual acuity VF visual eld ANATOMY AND PHYSIOLOGY Sound waves are received by the outer ear conducted to special receptor cells within the ear and transmitted by those cells to nerve bers that lead to the auditory region of the brain in the cerebral cortex.The upward movement of the wings is produced by the contraction of muscle A which depresses the upper part of the thorax and causes the attached wings to move up.Hembree.biopsypedo child pediatric Notice that pedo is also in the term orthopedist.Quick Hit Test for microbial diagno sis for outpatients is not required. online dapoxetine Examples are antifungals cephalosporins erythromycin tetracycline antituberculars penicillins quinolones and sulfonamides.These bases are strung out along the immense length of every coiled DNA molecule each of which forms one of the chromosomes.Staphylococci other berryshaped bacteria grow in small clusters like grapes. viagra generic kaufen in holland Bundy DG Byerley JS Liles EA Perrin EM Katznelson J Rice HE.Give copies to your family members health care providers and health care agent Carry a copy with you in a wallet or glove compartment of your car.The hind legs of the flea for example also contain resilin which stores energy for jumping see Exercise


--------------------
Three longitudinal studies have estimated incidence rates of ED in men with diabetes. viagra Cirrho means yelloworange which describes the livers color caused by fat accumulation.
 Yorum #16  | 20 Ocak 2016 05:15 | Alıntı     

Waltticy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12062, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 327854275,
Sites of obstruction a.Respiratory failureSENSE ORGANS THE EYE AND THE EARFree wall rupture A catastrophic usually fatal event that occurs during the first weeks after MI within weeks most commonly to days after MI mortality rate Usually leads to hemopericardium and cardiac tamponade Treatment Hemodynamic stabilization immediate pericardiocentesis and surgical repair b. priligy alternatives Specimens A.Experiments have shown that with echo location bats can avoid wire obsta cles with diameters down to aboutth ed.pylori infection who also uses NSAIDs. clomid online overnight of controls had a history of smoking and chronic symptoms consistent with COPD suggesting that at least patients in this HMO could be labeled immediately as having COPD and probably many thousands more could receive a diagnosis of COPD with appropriate screening.Eighteen characteristic locations have been identified including occiput neck shoulder ribs elbows buttocks and knees.This is called the far point of the eyeinltrate Collection of uid or other material within the lung as seen on a chest lm CT scan or other radiologic image. viagra generico andorra ADDITIONAL SUFFIXES AND DIGESTIVE SYSTEM TERMINOLOGY ANSWERS TO EXERCISES AIt has also been reported that the Kras oncogene is mutated in of large adenomas and CRC the mutated constitutively active form of this pro tein affects signaling pathways controlling cellular differ entiation motility proliferation and apoptosisis ideal.Before surgery you will wear a special boot that keeps you from moving your lower leg and foot.The first group personality test was the Army Alpha test which was used in World War I as a way of filtering potential recruits. precio priligy 30 mg D.Fear of strangers isAdenocarcinoma More common in Caucasians and men over women Most common in distal third of the esophagusgastroesophageal junction in of cases Risk factors GERD and Barretts esophagus are main risk factors alcohol and tobacco may not be as important as in SCC. kamagra uk next day delivery paypal 306 While Hippocrates lectured in Ancient Greece see pp.Pharmacology of Current and Future Therapies A..


--------------------
Hess P. cialis prix conseille en pharmacie In the s external defibrillators became available which worked without the need to open up the patients chest.Goldstein I.
 Yorum #17  | 20 Ocak 2016 19:56 | Alıntı     

BrenDeatte

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 16178, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 215762545,
Rapid cell death with release of intracellular con tents causes hyperkalemia hyperphosphatemia and hyperuricemia.head and neck lesions RADIOLOGY AND NUCLEAR MEDICINE XRAYS ULTRASOUND MAGNETIC AND RADIO WAVES Contrast studies Computed tomography CT scans Fluoroscopy Conventional xray studies Ultrasonography Magnetic resonance imaging MRI FIGURE Summary of radiologic diagnostic techniques.Alzheimers disease is the fourth most common cause of death in the United States. cialis 10 mg prospecto Such a backandforth movement is called a simple harmonic motionet al.Asymptomatic Prostatitis Information presented at the NIH consensus conference added asymptomatic prostatitis as a new category partly because of the widespread use of the prostatespecific antigen PSA test.Considering the above factors one designates the nodule as low intermediate or high probability of being malignant.Connective Tissue and Joint Diseases CONNECTIvE TISSUE aND JOINT DISEaSES l TABLE Causes of Joint Pain Polyarticular Joint Pain Monoarticular Joint Pain RA Osteoarthritis SLE Gout Viral arthritis Pseudogout Reiters syndrome Trauma Rheumatic fever Septic arthritis Lyme disease Hemarthrosis Gonococcal arthritis Druginduced arthritis D. roaccutane buy If you or your partner is infected with hepatitis C and you have been in a stable and monogamous no other partners relationship the risk of giving the virus to or getting the virus from the other person is low.Conductive deafness results from impairment of the middle ear ossicles and membranes transmitting sound waves into the cochlea. kamagra His text has been revised and recollated over the centuries.See Hereditary nephritis Altered mental status b coma delirium Alveolar filling disease Alzheimers disease aging and cerebral atrophy in treatmentprevention of Amantadine in Parkinsons disease Amaurosis fugax Amebiasis t Amitriptyline in Parkinsons disease Amyotrophic lateral sclerosis ALS Analgesic nephropathy Anaphylaxis Anemia of chronic disease Anemias clinical features diagnosis evaluation of f hemolytic macrocytic microcytic b normocytic symptoms of Angiodysplasia of colon Angioedema f hereditary Angiotensin II receptor blockers ARBs in congestive heart failure in hypertension Anion gap AG Ankle sprains Ankylosing spondylitis Antibiotics in diarrhea in sinusitis Anticentromere antibody Anticholinergics in COPD in Parkinsons disease Anticoagulation therapy for PE Anticonvulsant agents in seizures Antidiuretic hormone ADH Antifungal agents Antihistamines in sinusitis Antihypertensive medications side effects of t Antineutrophilic cytoplasmic antibodies ANCA Antiphospholipid antibody syndrome Antithrombin AT III deficiency Antitopoisomerase I Aortic dissection f Aortic insufficiency.Some types are known to be recessive meaning both parents carry the defective gene and the chance for a subsequent child to be affected is aboutProlonged QT syndrome f. accutane without prescription .Bone marrow c.The efficacy of alprostadil suppositories in combination with other treatment modalities recently has been evaluated. cialis en cordoba STEM CELL A generalized cell that has the potential to specialize or differentiate into a particular kinds of cells such as nerve cells muscle cells or skin cells.If it invades in the late th century.


--------------------
The magnitude of the velocity is called speedSally complained of pain in the area surrounding her navel. brand viagra overnight delivery Reverse transcriptase inhibitor
 Yorum #18  | 21 Ocak 2016 00:01 | Alıntı     

JoseMYPE

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 71508, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 177574247,
Impaired speech and swallowing dysphagia can lead to aspiration viagra levitra cialis pour AIDS patients have an inadequate number of CD cells.The collision time is considerably longer if the person bends hisher knees or falls on a soft surface.become known as The Manual of the ExorcistMutations in four genes encoding ARSs have been impli cated in CMT disease characterized by an axonal patholo gy GlyRS GARS TyrRS YARS AlaRS AARS and LysRS KARS priligy in sri lanka Although the first openheart patient did not pull through success came two years later in Philadelphia under the auspices of the heartlung machines pioneer Gibbon.Polyarteritis nodosa Pan a.Identify the categories of psychiatric drugs and name commonly used drugs in each category.A forced vital capacity of mLkg about L is generally an indication for intubation.She received her medical degree at the University of MissouriColumbia School of Medicine.Catheterization with drugeluting stent placement c.It investigates and analyzes the patterns of diseases and looks for ways of controlling them and preventing their return. achat viagra sur le net The ratio of the jumping heights at the two locations is H F W WYou will also learn about the different stages of sleep or sleep architecture.bronchioles cystic brosis RESPIRATORY SYSTEM PRONUNCIATION OF TERMS To test your understanding of the terminology in this chapter write the meaning of each term in the space provided.B.PREFIXES PRACTICAL APPLICATIONS Check your answers with the Answers to Practical Applications onThey have less carbon monoxide in their system and their red blood cells are better able to carry oxygen.Women are two to three times more likely than men to have MS. rxpills cialis A balloon catheter is positioned in the descending thoracic aorta just distal to subclavian artery.opening of the occipital bone through which the spinal cord passesThe doctor prescribed steroid drugs to heal her condition.Fawzy A. precio viagra similares c.Can atorvastatin improve the response to sildenafil in men with erectile dysfunction not initially responsive to sildenafil Hypothesis and pilot trial results.In Kansas became the first US state to incorporate brain death into its legal definitions.


--------------------
How Do You Take Zithromax generic viagra Propecia Bon Prix Pharmacie Achat
 Yorum #19  | 27 Ocak 2016 00:00 | Alıntı     

WilliAducky

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
This barrier consists of special lining endothelial cells which along with astrocytes separate capillaries from nerve cells. kamagra australia mastrcard The cochlear duct is isolated from the two canals by membranes.E.You could become blind.Sinus tachycardiaThe following groups of patients are considered to have complicated UTI Men Diabetics renal failure Pregnancy History of pyelonephritis in last year Urinary tract obstruction indwelling catheter stent nephrostomy tube Antibiotic resistant organism Immunocompromised patients e. where to get viagra A yearold Caucasian male comes to the clinic with a day history of chest pain.c.We chose left to be the rear foot.Perform a lead ECG when the patient is having chest pain and again when she is painfree. levitra 20 mg cost walmart Among the effective antibiotics are fluoriquinolones such as ciprofloxacin thirdgeneration cephalosporins and aminoglycosides these may be administered by the oral anror intravenous route.A link to DNMT downregulation ts with the observation of global DNA hypomethylation in blood cells from systemic lupus erythe matosus patients.Diagnosis where to buy lasix in europe Gramnegative sepsis Endocarditis with vancomycin Complicated UTIs P.Another great physician of Imhoteps day was HesyRa who served Pharaoh Djoser as Chief Dentist and Physician.See also Hearing loss Hearing loss b Heberdens nodes Heinz bodies Helicobacter pylori eradication therapy t Heliotrope rash in dermatomyositis Helmet cells Hematemesis in GI bleeding Hematochezia in colorectal cancer in GI bleeding Hematuria causes definition diagnosis f gross Hemobilia Hemochromatosis secondary Hemodialysis in hyperkalemia Hemolytic anemia Hemolytic transfusion reaction acute b delayed b Hemophilia A t Hemophilia B Hemoptysis massive Hemorrhagic pancreatitis Hemorrhagic stroke intracerebral hemorrhage subarachnoid hemorrhage Hemorrhoids Heparin administration adverse effects contraindications to indications for use mechanism of action in myocardial infarction reversing effects of Heparininduced thrombocytopenia Hepatic abscess HepatitisExamples are morphine codeine oxycodone and hydrocodone Combinations of narcotics and acetaminophen are Vicodin acetaminophen with hydrocodone and Percocet acetaminophen with oxycodone.MEDICINES FROM YOUR HEALTH CARE PROVIDER If pimples are still a problem a health care provider can prescribe stronger medications and discuss other options with you. propecia el corte ingles Oxytocin In the PVN of the hypothalamus pharmacological immunocytochemical and electrophysiological studies have identified a group of oxytocinergic neurons projecting to extrahypothalamic brain areas and the spinal cord which influence erectile function.th ed.synovial joint A freely movable joint.
 Yorum #20  | 28 Ocak 2016 18:58 | Alıntı     

Portecem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Additional symptoms include Abdominal pain and swelling Pain with a deep breath pleurisy Sore throat Swollen lymph nodes glands Weight loss The spleen or liver may become swollen. kamagra My treatment was a course of intravenous antibiotics.Laboratory findings Decreased BUNtoserum Cr ratio typically closer to ratio in comparison with prerenal failure.Hepatitis BEmail this page to a friendShare on facebookShare on twitterBookmark SharePrinterfriendly version Hepatitis B is irritation and swelling inflammation of the liver due to infection with the hepatitis B virus HBV.th ed.cholecystectomyDifferent APC genotypes in proximal and distal sporadic colorectal cancers suggest distinct WNT b catenin signalling thresholds for tumourigenesis. louer du propecia Test tells if patient has systemic lupus erythematosus.This set Charnley thinking about biomechanicsthe union of machines and living tissues and factors such as friction bearing surfaces and lubrication.Also reviewed by David Zieve MD MHA Medical Director A.A pragmatic classification used in most reviews is by the route of administration.Zenkers diverticulum is the most common type found in upper third of the esophagus.One branch of the effort is centered on the development of new nanomaterials with desired properties such as more efficient utilization of solar energy enhanced catalytic activity and superhydrophobic selfcleaning.There is one amygdala in each hemisphere.bowel Intestine. express kamagra on line pharmacy et al.Consider ECG CBC anemia infection V Q scan or spiral CT if PE suspectedThe sexual intercourse will not take any pleasure both physical and ethical if you will have nose bleeding nausea sharp headaches and other symptoms.Examples are the sweat lacrimal or tearproducing prostate and salivary glands.Lymph node biopsyfor definitive diagnosis.This may help relax the sphincter muscles but any benefit wears off within a matter of weeks or months. lasix overnight shipping J Chemotheret al.t hoursb. no scrip cialis If on his next visit he is hypertensive goal is to look for any secondary causes of HTN order aldosterone renin and thyroid function studies.RNA pseudouridylation new insights into an old modication.Iatrogenic as during a failed replacement surgery

Scientifica bl Science Society Picture Library Science Museum br ca Wellcome Library London.They are generally not given in the acute setting.The doctor advised intracostal transurethral peritoneal resection of Pauls prostate. buy kamagrawith american express Diabetic ketoacidosis evaluation and treatment.is reflected.malignant melanoma Cancerous growth composed of melanocytes.We are also aware of patients who have initially found relief with injections but later had serious symptomatic relapse.It blocks the action of epinephrine adrenaline at receptor sites on cells slowing the heartbeat and reducing the workload on the heart. cialis y similares Margis R.insightoriented psychotherapyStorage Store your own medicines at room heat involving levels P oker degrees Chemical from light along with humidity.nephrology NIn COPD exacerbation group testosterone and DHEAS levels were lower and LH FSH were higher compared with controls. viagra y popper Muscle twitching weakness c.Classification a.In general acute pain is thought to be an important and adaptive signal.CIa. pharmacy prices for levitra Methotrexate used in patients with progressive disease refractory to corticoste roids.It is also important to correct hypomagnesemia.designated as O O and Oc.Alternative Names Acute confusional state Acute brain syndrome References Mendez MF Kremen SA.Priligy Review I used Priligy to delay ejaculation mg cause me to ejaculate after too long this is not what i wanted so I tried mg and it was doing wonders. sildenafil prezzo Again this was an isolated case it was not until that another woman qualifed as a doctor at Halle.A crowbar is an exam ple of a Class lever.fetus
 Yorum #21  | 31 Ocak 2016 00:19 | Alıntı     

MichAdvide

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 12468, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 316572577,
Painless increased IOP may be the only sign characteristic changes in optic nerve b.Table presents the TNM staging system for nonsmall cell lung cancer.unit of DNA composed of a sugar phosphate and base adenine cytosine guanine or thyminec. buy kamagra uk with mastercard However improved imaging techniques are showing that cortical demyelin ation may be more prevalent than previously appreciated.Leukemias acute Leukemias a.contraThis group of drugs includes heroin and morphine and synthetic drugs with morphinelike action such as codeine meperidine Demerol and oxycodone OxyContin is sustainedrelease oxycodone. can you buy furosemide over the counter Zhang Y.For instance in T H E M ICROS COPE R EVOLU T ION Giovanni Morgagni the foremost Italian anatomist of the day published De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis The Seats and Causes of Diseases as Investigated by Anatomy in which he established the disciplines of pathology and morbid anatomythe study of the bodys structure and fabric as affected by disease. order viagra 100 mg without How would you further evaluate this patientrheumatologistPET has a long history including advances made in the early s at the Brookhaven National Laboratory by James Roberston and Sy Rankowitz and in Montreal Canada by Chris Thompson Ernst Myer and Lucas Yamato.Genomewide DNA hypomethylation has been detected in many human cancers. viagra sin receta en madrid This medication can interact with many different types of drugs including MAO inhibitors pain killers antiarrhythmic drugs serotoninnorepinephrine reuptake inhibitors SNRIs antipsychotics and Hreceptor antagonists.In certain conditions large amounts of fluid can build up in this space. accutane price The Art Archive Biblioteca Augusta Perugia Gianni Dagli Orti.Prompt and aggressive steroid treatment is primarily given to prevent involvement of the other eye but it may improve the visual outcome in the affected eye as well.


--------------------
foremost Chinese physician Zhang Zhongjing was founding medical institutions that would endure for centuries in some cases to the present day.Other such stones hang in the background as proof of the surgeons skill.Rosen R. priligy super force Psoriasis a.see front matter Elsevier Ltd.
 Yorum #22  | 31 Ocak 2016 17:03 | Alıntı     

WillFles

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 67264, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 271431545,
g.Two electrodes connected to the capacitor through a switch are placed on the chest.T to TPharmacologic therapy is secondline treatment. compra viagra generico Within the skeletal muscle fibers mechanoreceptor organs called muscle spindles continuously transmit information on the state of muscle contraction.VQ mismatch Shunt Hypoventilation alone does not account for hypoxemia.Spreads by continuity from one lymph node to adjacent lymph nodesThis is a common and benign finding that is associated with GERD.The only medica tion he takes is metformin.Zan Yin covered M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE ANATOMICAL MODEL This ivory model of a pregnant woman with removable parts of a type common in thcentury Europe was used by midwives to educate women about giving birth.Assume that the AFM Chapter Nuclear Physics usa pills viagra Cancer Tjalsma H.Bleeding is usually painless.with bronchodilators corticosteroids antibiotics depending on the cause valtrex sold usa IQ scores are also related to parental IQ and social status.I remember my sneezing and itchy eyes started immediately after we visited a local forest preserve with my family in springAlso reviewed by A.SIADH usually seen in small cell carcinoma of SCLC patients b.Sexual activity causes an increase in the cardiopulmonary load.For example excessive tightness perhaps through overexertion of the large muscles at the front of our legs will tend to pull the torso forward.You are more likely to get this condition if you have a history of blood clots or certain clotting disorders. prescription free cialis Cosmeticthere is increased abdominal girth due to dialysate fluid.sutureD.The cervical brachial brachio means arm and lumbosacral plexuses are examples that include cervical lumbar and sacral nerves. levitra wholesale no prescription Participants and setting men aged years or older living in New South Wales and recruited into the and Up Study between January and FebruaryNative South Americans also made extensive use of coca bushes Erythroxylum coca or E.


--------------------
Cialis Super Active Generique Purchase Cheap Amoxil Amoxicillin Dosing In Neonates
 Yorum #23  | 1 Şubat 2016 05:36 | Alıntı     

NathDeekly

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15213, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 128214524,
It works by magnetically I M AGI NG T H E BODY aligning the nuclei of hydrogen atoms in the patients bodynuclei that otherwise spin and wobble in all directionsand then releasing them to emit radio pulses that are then detected by sensors around the patients body.He denies chest pain fever and chills. cialis kaufen Freed from the stricture of his army orders to use the treatment he jumped at the opportunity to try an alternative.Provides precise measurement of left and right ventricular EF and can assess wall motion abnormalities in ischemic heart disease c.Dementia and delirium clouding of consciousness also have been reported as psychiatric complications.Rev. quien vende viagra Other causes include recurrent PE ILD asthma CF sleep apnea and pneumo conioses.Vaginal bleeding can last for a week to days.Scarle.Diagnostic imaging procedures in gastroenterology.Label them from the outer surface inward Epidermis a thin cellular membrane layer containing keratin Dermis dense brous connective tissue layer containing collagen Subcutaneous layer thick fatcontaining tissue EPIDERMIS The epidermis is the outermost totally cellular layer of the skin.The subsequent colorectal tumors tend to occur in the proximal or rightsided colon are less invasive occur in younger patients and are rather undifferentiated with fewer mutations in Kras or TPConsider for example the energetics for the functioning of an animal see Fig. propecia espana Update Date Updated by Ariel D.compute the coefficient of friction at which the tendency of the body to slide and the tendency to topple due to the applied force are equal.If food poisoning is the cause diarrhea appears within hours of the meal.Engineering Principles in Physi ology Vols. want buy nolvadex Examples of gonadotropins are FSH and LH secreted by the pituitary gland.Many journals have endorsed CONSORT but the rigor of enforcement varies.The US approves the first generic HIV drug paving the way for less expensive medication.gastroesophageal reux where can i buy furosemide in the uk Two electrodes connected to the capacitor through a switch are placed on the chest.Quick HiT If carotid stenosis is and patient is symptomatic carotid endarterectomy is indicated..


--------------------
Pathognomonic for RA b. priligy funciona Sleisenger Fordtrans Gastrointestinal and Liver Disease.
 Yorum #24  | 3 Şubat 2016 18:45 | Alıntı     

MelvMeeva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 15622, Kayıtlı: 17.12.2015
   ICQ: 162323465,
Surgerymay be beneficial in selected patients carefully weigh potential ben efits with risks.F A FIGUREMultiple myeloma is neoplastic proliferation of a single plasma cell line that pro duces monoclonal immunoglobulin. viagra achat sans ordonnance Perhaps even more intriguing were Otzis tattoos.transurethral See A Closer Look below.VATSF. forum site achat cialis MedProthrombin is one of the clotting factors factor II made by the liver.L.The gene that codes for insulin i.Of NSCLC tissues expressed two to fold higher levels of the p subunit of NFB than normal lung tissue. acheter viagra cialis levitra et al.Description of painbegins suddenly and soon may become severe patient cannot sit stillusually writhes in excruciating pain.b.The walls of the left atrium contract to force blood through the mitral valve into the left ventricleAchilles tendon Achilles Greek mythological hero Alzheimer disease Alois Alzheimer MD German neurologist Apgar score Virginia Apgar MD American anesthesiologist Asperger syndrome Hans Asperger Austrian psychiatrist Barrett esophagus Norman Barrett English physician Bell palsy Charles Bell Scottish surgeon Burkitt lymphoma Denis Burkitt English surgeon in Africa CheyneStokes respiration John Cheyne Scottish physician William Stokes Irish physician Colles fracture Abraham Colles Irish surgeon Crohn disease Burrill B.Update Date Updated by Linda J.Figure shows the aorta selected arteries and pulse points. brand cialis overnight shipping Like all drugs they have side effects.Antitrypsin deficiencyrisk is even worse in combination with smoking c.absence seizure Form of seizure consisting of momentary clouding of consciousness and loss of awareness of surroundings.They were probably made by rubbing charcoal into incisions made in his skin and being so widespread and mostly hidden by clothes and shoes it is unlikely that they were for decoration.TH E HOR ROR OF R ABIES MORTALITY RATE FOR UNVACCINATED PATIENTS DIAGNOSED WITH RABIES Leslie Webster and Anna Clow grow the rabies virus in the lab it has a distinctive bulletlike shape.fat lasix without prescription overnight .


--------------------
a..Figure from Applegate E The Anatomy and Physiology Learning System ed Philadelphia Saunders.Figures and vardenafil vs viagra The wings of most insects are designed so that during the upward stroke the force on the wings is small.
 Yorum #25  | 10 Şubat 2016 04:48 | Alıntı     

Richceap

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 21189, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 218431544,
An adverse property of a familial ALSlinked SOD mutation causes motor neuron disease characterized by vacuolar degeneration of mitochondria. buy fincar on line Pancreas c.Particular practices for health care and treatment of the elderly extend back to ancient times. levitra with dapoxetine reviews e.Other animals such as porpoises whales and some birds also use echoes to locate objects but they are not able to do so as well as bats.mgdL.This test is very helpful when positive but of little value when negative nega tive results occur in of patients with proven PE.common cold lowgrade fever mild diarrhea b.Be careful about taking sedating medicines and never combine these medicines with alcohol.Update Date Updated by Eric Perez MD Department of Emergency Medicine St. priligy Sleep is organized into five sleep stages that are systematically spread across the time that we are sleeping stages and nonREM sleep and rapid eye movement REM sleep.There were no episodes of priapism..Hyperkalemia A.Only those people with active TB are contagious e.cWhen to Contact a Medical Professional Call your health care provider if you develop any of the symptoms of this disorder. viagra 6 free samples Liver transplantation is the only hope for a cure.PREFACE ix As you study with The Language of Medicine you are engaged in each step of the learning process.Complications Seizures coma brain abscess subdural empyema DIC respiratory arrest Permanent sequelaedeafness brain damage hydrocephalusShe has a history of HTN but no other medical problems.Human studies have mostly used adenoma tissue derived from prostate resection.Carotid DopplersTransmitted via mosquito bite in endemic areas Quick Hit The onset of illness in malaria usually occurs weeks to months after infec tion but it is dependent on the specific cause. over counter prednisone The external auditory meatus auditory canal leads from the pinna and is lined with numerous glands that secrete a yellowish brown waxy substance called cerumen.After adjusting for sociodemographic characteristics the odds of moderatecomplete ED increased by


--------------------
In however Heinrich Rosin a professor at the Albert Ludwigs University in Freiburg Germany wrote Extreme old age with its natural degeneration of resources and the natural decline of organs is a condition of development of the human body oldage infirmity is no illness.Radiation treatments in the area of the cancer may also be helpful. viagra online prescription A.
 Yorum #26  | 12 May 2016 08:23 | Alıntı     

EdwaMets

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 29850, Kayıtlı: 16.12.2015
   ICQ: 236522714,
Kuban D. precio del levitra Most likely it is an autoimmune disorder.J Clin Psychopharmacol. how to get zoloft without prescription RetinopathyTreatment involves referral to an ophthalmologist and possible photocoagulation.Nausea and vomiting a.anterior chamberThe peptide has been demonstrated in the endothelial cells of human cavernosal tissue Marinoni et al. buy metoprolol without scrop Alternative Names DKA Ketoacidosis References American Diabetes Association.A.b.and Jiang L. purchase tamoxifen citrate online Spinal cord injury is the most common cause.Were looking specifically at the sympathetic nervous systemthat fight flight or freeze response.The cause of most cases of aplastic anemia is unknown idiopathic but some have been linked to benzene exposure and to antibiotics such as chloramphenicol.d. viagra The connection between the iliac bones and the sacrum is very rm and very little motion occurs at these joints.Roberts LR.


--------------------
Forum Cialis Effetti Collaterali Buy Cialas In Canada Viagra Aumenta Dimensioni viagra online prescription Propecia Usp Viagra Lilly Icos
 Yorum #27  | 29 Ekim 2016 14:02 | Alıntı     

Gabteediafe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Mortgage Fraud AARP ElderWatch Timeshare Scams Telemarketing Fraud Charity Fraud Colorado Department of Law Rental Scams Our Cases CWAG Award Did You Win the Lottery Tech Support Scams Investment Fraud SafeTell Read and understand the loan agreement Elder Fraud If you decide that an online payday loan is the best option be aware that many online payday lenders are unlicensed. online loans All credit is subject to you being a UK resident aged or over and your personal circumstances.Up to when repayments the interest you.There were numerous complaints coming in from all across the state mostly in Las Vegas though which has many retail locations for obvious reasons. best payday loans Weekend Open Houses Scottys Shine Shop twitter.Failure to make timely payments may result in NSF or late fees. same day loans Pellentesque dui lectus facilisis id ipsum nec porta porttitor lectus.They like us will consider people with a poor credit history and those that want to pay in weekly repaymentsover short periods of time.Over s Life Cover Plus Internet banking for businesses Credit cards Home Our credit card Savings Home Instant access accounts Term Deposit Account Financial Services Compensation Scheme FSCS Personal loans from to Get a loan to suit you Loans may be granted over terms of or years if the loan amount is or more and if the purpose of the loan is to repay existing lending with us the additional amount borrowed must be of greater value than the existing lending that is to be repaid.Did not receive documents. pay day loan Included in the credit unions unsecured maximum.Everyone faces a financial emergency at one point or another and we are here to get you through that emergency quickly so that you can focus on other more important matters.unsolicited bid unsought good fixed cost unsecured credi.Windows Apps Windows help howto Office downloads Microsoft Dynamics CRM Windows games Skype for business Valentines Day Gift Guide Office Outlook Excel more Xbox games All Windows PCs and tablets Software services Education Store OneDrive Privacy cookies Xbox games Office for business Microsoft newsletters Windows Phone apps and games Additional software Windows Update Service packs fixes Microsoft Dynamics Microsoft Cloud Business Education Microsoft Security Essentials Shop PCs and tablets perfect for students TechNet Internet Explorer For business Surface for business Support home Xbox One games Windows downloads Lumia smartphones Download Center Download Center Enterprise solutions Lumia Develop Windows apps Wearables Windows for business Windows apps Making costs and risks clear. loans for bad credit Low credit scores are common she and other former employees said but World teaches its employees to home in on something else whether at least some small portion of the borrowers monthly income isnt already being consumed by other debts.The reason secured loans are called secured is because they come with security for the lender meaning that the lender isnt just lending out to you based off of your financial history and the assumption that youll pay back.
 Yorum #28  | 3 Kasım 2016 12:39 | Alıntı     

EnriqAgede

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
For more information go to WSJ Reports Bank of North Dakota Outperforms Wall Street Citigroups Johnston Rick Johnston is a a senior vice president and director for international government affairs at Citigroup in response to another question from the audience said that corporations werent exactly enamored of competition with publicly owned enterprises and that they are prodding TPP delegates into doing something about it.Why is LendUp the answer to the payday problem Apply now for your easy cash advance and get the loan that you deserve Any imbalance in the Closing Auction may be reduced by new orders entered on the side of the market opposite the imbalance using the following priority order MarketonClose Orders LimitonClose Orders The MOC orders that are eligible for but not executed in the Closing Auction shall be cancelled immediately upon conclusion of the Closing Auction Either way it seems to us that if you save most of your transactions to the pm. poor credit loans comsxpuvtlcfbudrplinks.Cash transfer times may vary between lenders and may depend on your individual financial institution.Settlement Center.We have a customer support. short term loans We look forward to working with the CFPB said Native American Financial Services Association head Lance Gumbs signaling that the tribal lending organizations he represents are determined to keep the lights on and the cash moving. c.The are to have also.Bangladesh Commercial hard money Land law Nonconforming loan a loan that fails to meet bank criteria for funding. bad credit loans Most often as soon as the following business day.Its so easy Heres how it works Online A Checking Account If approved funds will be direct deposited into your account within Hours.Commissies Introductie Toneel Oudledenborrel Lustrum Lid Worden Bij Particolarte Beroemde Particos OudLeden Kook Huwelijken en Babies Februariweekend Thema etentje Valentijn Open borrel Kas Fotos Weekenden Activiteiten Unsecured loans for people with bad credit Particolarte Particolarte Artistiek Festival Faster To see the full size images you need to enable javascript in your browser. quick loans avavictoryacademy.uk Expired domain But if the site got penalized did Google have those indexed httpwww. quick loans Follow the simple loan application steps mentioned below to apply online or contact us directly and our financial advisors will help you through the application process.
 Yorum #29  | 24 Nisan 2017 02:07 | Alıntı     

Olga Y.Nox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Don’t decide now, sleep on it.
http://winged-storm.xooit.org/t407.htm
Despite the absurdity speak. If Marcello won a million, he would definitely donate it to the charity.

http://gwent-club.ru/forum/osnovnoe-obsuzh...zvitiya-byvalym
Just gone crazy or something. He drove past the church and stopped at the traffic lights.
 Yorum #30  | 2 Kasım 2017 07:42 | Alıntı     

Bob

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
shown articles and reviews information on Polisar

many of the articles currently put to LATAMdate music but shown. in this way and so professors seemed to be diligently kept busy Friday because typical posts Polisar distributed to them. "as well as been stated, don't do Latamdate scam that?or,--" my friend asked. at the present, they have perhaps banned a vocalist to do with these sort of risque as well as essentially subversive songs just as "my sister is sure he has been a banana" so "will not ever prepare a meal this brother with a baking hot,its Babe's 101scongratulate you onlp towards 101st birthday.

through Karin Remesch january 1, 1996

The Babe's 101stHelp ceremonialize the 101st birthday of Baltimore's largest slugger which also has a cake so champagne bottle destroyed champions applaud the six on the "Birthday phone cards for the baby" matchup at noon february. 6 on the baby Ruth memorial, 216 Emory street. just recently latamdate accrued infant Ruth and furthermore Oriole remembrances possibly introduced while in the museum's "outstanding junk" demonstrate section.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: